Національна рада не погодила проект закону, що прямо стосується діяльності цього державного органу

19.09.2011

На засіданні 6 липня 2011 року члени Національної ради розглянули і не погодили проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення наглядових повноважень Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення”.

Запропонованим законопроектом пропонується внести зміни та доповнення до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 13 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” доповнити частиною другою в такій редакції: „Національна рада здійснює свої наглядові повноваження відповідно до вимог Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.
2. Абзац другий статті 1 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” після слів ”органів місцевого самоврядування” доповнити словами: ”а також Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення”.

Запропоновані Верховною Радою України зміни не узгоджуються з чинним законодавством і можуть негативно вплинути на здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері телебачення і радіомовлення.

Так, відповідно до ч. 8 ст. 4 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” держава законодавчо визначає органи влади, які здійснюють реєстраційні та регулюючі функції у галузі телерадіомовлення, і не допускає створення нових чи наділення існуючих державних органів тотожними або дублюючими повноваженнями щодо аудіовізуальних засобів масової інформації.
Частиною 3 ст. 7 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” визначено, що Національна рада є єдиним органом державного регулювання у сфері телебачення і радіомовлення незалежно від способу розповсюдження телерадіопрограм і передач.
Закон України „Про телебачення і радіомовлення” регулює відносини, що виникають у сфері телевізійного та радіомовлення на території України, визначає правові, економічні, соціальні, організаційні умови їх функціонування, спрямовані на реалізацію свободи слова, прав громадян на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, на відкрите і вільне обговорення суспільних питань.
Тобто сфера нагляду (контролю), який здійснює Національна рада, має свою специфіку і обмежується відносинами, що виникають у сфері телевізійного та радіомовлення на території України.

Голова Національної ради Володимир Манжосов пояснив позицію регуляторного органу журналістам під час брифінгу, проведеного по закінченні засідання 6 липня. «Автори законопроекту пропонують змінити статтю 13 Закону України «Про Національну раду» і доповнити її ще однією частиною, яка мала б зобов’язати Національну раду здійснювати наглядові повноваження відповідно до вимог Закону України «Про основні засоби державного нагляду і контролю у сфері господарської діяльності». Здійснювати державний нагляд у сфері господарської діяльності телерадіоорганізацій – не наша функція. І це суперечить Законам України «Про Національну раду», «Про телебачення і радіомовлення», «Про рекламу». Для вирішення господарських відносин існують суди. І тому ми, звичайно, ці зміни погодити не можемо», – резюмував він.