Національна рада висловила пропозиції до проєкту Закону України «Про місцевий референдум» - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Національна рада висловила пропозиції до проєкту Закону України «Про місцевий референдум»

Розглянувши проєкт Закону України «Про місцевий референдум», Національна рада на засіданні 17 червня затвердила свої пропозиції і зауваження до нього. Вони здебільшого стосуються певних неузгодженостей у тексті нормативного акта і вказують на потребу уточнення окремих положень.

Оцінюючи окремі норми законопроєкту, фахівці Національної ради зауважили на недотриманні принципу правової визначеності. Він означає, що обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови, коли можна забезпечити передбачуваність застосування правових норм, які встановлюють обмеження. Тобто обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.

Водночас термін «платформа спільного доступу до інформації», який міститься в законопроєкті, ані в ньому, ані в Законі України «Про телебачення і радіомовлення» не має свого визначення. Таким чином, конституційний принцип правової визначеності не може бути дотриманий.

Також було зауважено на необхідності дотримання вимоги визначеності, ясності і недвозначності правової норми. Адже кожна норма має мати однакове застосування, не допускати необмеженості трактування, аби не призводити до сваволі.

Чіткого визначення потребує і строк публікації в газеті «Голос України» розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу для місцевих референдумів.

За порушення проєкту Закону України «Про місцевий референдум» передбачено, що Національна рада оголошує медіа, яке допустило порушення, офіційне попередження. Однак відповідно до частини другої статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» Національна рада застосовує санкції до телерадіоорганізацій у разі порушення ними вимог саме цього Закону та/або умов ліцензії. Отже, положення законопроєкту «Про місцевий референдум» необхідно узгодити із нині чинним профільним медійним законодавством. 

Докладніше ознайомитися із пропозиціями і зауваженнями, які висловила Національна рада до проєкту Закону України «Про місцевий референдум», можна ознайомитися в рішенні регуляторного органу.

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше