Національна рада затвердила Звіт про дотримання телерадіоорганізаціями виборчого законодавства

05.12.2012

НА ЗАСІДАННІ 5 ГРУДНЯ 2012 РОКУ БУЛО ОБГОВОРЕНО Й ЗАТВЕРДЖЕНО ЗВІТ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ ПРО ДОТРИМАННЯ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯМИ ВИЗНАЧЕНОГО ЗАКОНОДАВСТВОМ ПОРЯДКУ МОВЛЕННЯ ПІД ЧАС ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 2012 РОКУ.

На засіданні 5 грудня 2012 року було обговорено й затверджено Звіт Національної ради про дотримання телерадіоорганізаціями визначеного законодавством порядку мовлення під час виборчої кампанії народних депутатів України 2012 року.

Він містить докладну інформацію про порушення, які найчастіше допускали у своїй діяльності телерадіоорганізації, а також перелік тих компаній, у яких було зафіксовано два й більше порушень.

Під час обговорення Звіту голова Національної ради Володимир Манжосов сказав: «За даними моніторингу, який ми проводили, протягом виборчої кампанії було зафіксовано 189 фактів, які мають ознаки порушень телерадіоорганізаціями порядку мовлення, визначеного виборчим законодавством, у діяльності 44 ліцензіатів у 13 регіонах України. Основні з них: перше – порушення оприлюднення даних опитування громадської думки; друге – відсутність ідентифікації передвиборної агітації та політичної реклами; третє – включення агітаційних матеріалів до інформаційних програм (випусків новин); четверте – участь представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в агітації. Таким чином, у нас є перелік компаній, які вчинили порушення більше двох разів, – це 13 ліцензіатів».

Заступник голови Лариса Мудрак висловила думку про те, що тим компаніям, які мають по два порушення, потрібно призначати перевірку.

Однак перший заступник голови Оксана Головатенко, яка очолювала робочу групу, що здійснювала нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями чинних норм виборчого законодавства, запропонувала перевірити всі компанії, в яких були виявлені ознаки порушень. Як підсумок відповідному структурному підрозділу було доручено підготувати необхідні матеріали для призначення перевірок усіх 44 компаній.

Загалом, за даними моніторингу, упродовж виборчого процесу в діяльності ЗМІ, які є ліцензіатами Національної ради, значних і системних ознак порушень виборчого законодавства, які б могли вплинути на результати виборів в Україні, не зафіксовано.

Робоча група для здійснення нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства була створена відповідно до рішення Національної ради 6 червня 2012 року. До її складу увійшли керівники майже усіх структурних підрозділів регуляторного органу.

На засіданнях робочої групи, які відбувалися щотижня, розглядалися скарги від кандидатів у народні депутати України та звернення громадян, а також інформація, що надходила від представників Національної ради в областях (регіонах), інші питання висвітлення телерадіоорганізаціями перебігу виборчої кампанії і поширення ними агітаційних матеріалів.

Загалом під час виборчої кампанії до Національної ради надійшло 37 скарг щодо діяльності телерадіоорганізацій від громадян, кандидатів у народні депутати і їх довірених осіб, державних органів та інших установ. Так, від народних депутатів і політичних партій надійшло 7 звернень, кандидатів у народні депутати – 20, Центральної виборчої комісії – 2, державних установ – 5, іноземних представництв – 3. Скарги здебільшого стосувалися інформації, яка розповсюджувалася каналами телебачення і радіомовлення як політична агітація та реклама або мала агітаційне забарвлення в інформаційно-аналітичних передачах.

У межах своїх повноважень відповідно до норм частини 12 статті 72 Закону України «Про вибори народних депутатів України», а також статті 48 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» Національна рада і її представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі мали право звертатися до телерадіоорганізацій із вимогою надати копії записів ефіру, документів, а також пояснень стосовно поширення агітаційних матеріалів каналами мовлення.

Водночас слід зазначити, що згідно з чинним законодавством Національна рада не є суб’єктом виборчого процесу, а засоби масової інформації є незалежними у своїй професійній діяльності. Тому регуляторний орган відповідно до частини 7 статті 11 та статті 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» здійснював нагляд за дотриманням ліцензіатами визначеного законодавством порядку мовлення, проте не втручався у процес ведення передвиборної агітації.

Також згідно з рекомендаціями Верховної Ради України (постанова від 19 лютого 2012 року № 4387-VI «Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2012 року») Національна рада не проводила перевірок телерадіоорганізацій у час проведення виборчої кампанії.