Національна рада затвердила Звіт про результати нагляду за медіа під час висвітлення місцевих виборів 2020 року

12.02.2021

12 лютого Національна рада на виконання вимог частини четвертої статті 16 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» затвердила Звіт про дотримання телерадіоорганізаціями визначеного законодавством порядку мовлення під час проведення виборчої кампанії чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів України у 2020 році. У Звіті узагальнено й систематизовано результати моніторингу ефірів загальнонаціональних, супутникових, регіональних і місцевих мовників від початку виборчої кампанії, що стартувала 5 вересня 2020 року.

Для проведення моніторингу в період І і ІІ туру місцевих виборів Національна рада використовувала методологію, адаптовану для країн Європейського Союзу, що передбачає оцінку кількісних і якісних критеріїв подання інформації. В ефірі мовників відстежувалося дотримання законодавчих норм щодо висвітлення інформації, передусім таких, як об’єктивність, неупередженість, збалансованість.

У Звіті регулятора відображено загальну присутність суб’єктів виборчого процесу в ефірі телеканалів, проблематику трансляції політичної реклами під час виборів та деталізовано основні порушення, що фіксувалися в діяльності ліцензіатів. Серед них надання переваги окремим політичним партіям або окремим представникам-суб’єктам виборчого процесу, трансляція прихованої передвиборної агітації, порушення вимог щодо «дня тиші», норм виборчого законодавства в частині трансляції реклами тощо. Зокрема, відповідно до результатів моніторингу відзначено, що дотримання принципу рівного доступу кандидатів до ЗМІ залишається однією з головних проблем законодавчого регулювання.

Оскільки до виборчого законодавства вперше було внесено норму щодо заборони дискримінації та сексизму, Національна рада провела аналіз гендерного балансу під час висвітлення виборчого процесу.

До Звіту увійшли висновки Робочої групи при Національній раді, яку на період проведення виборів було створено для здійснення нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства. До її складу входили Юрій Зіневич – відповідальний секретар Національної ради, голова Робочої групи, Валентин Коваль – перший заступник голови Національної ради, Максим Онопрієнко – член Національної ради, представники Національної ради в областях, керівники структурних підрозділів регуляторного органу. Також до її роботи були залучені представники Центральної виборчої комісії України, Національного агентства з питань запобігання корупції, а також експерти міжнародних інституцій – Ради Європи, Національного демократичного інституту, ENEMO та Місії БДІПЛ/ОБСЄ. Про підсумки напрацювань Робочої групи члени Національної ради докладно повідомляли на її засіданні 10 грудня.

Загалом аналіз заходів реагування на порушення, вжитих у рамках діяльності Робочої групи, свідчить, що нині у вітчизняному правовому полі не існує дієвих методів запобігання порушенням виборчого законодавства аудіовізуальними засобами масової інформації. Так само немає ефективного механізму контролю за поширенням незбалансованої, замовної інформації («джинси»), що фактично унеможливлює проведення в Україні чесної, правдивої і збалансованої виборчої  кампанії.

З урахуванням практики складання протоколів про адміністративні правопорушення і результатів їх розгляду в судах регулятор також виклав у Звіті своє бачення змін до законодавства, які необхідні для посилення  наглядових і регуляторних повноважень Національної ради за дотриманням виборчого законодавства в телерадіоефірі.

У 2020 році зафіксовано максимальне використання ресурсу загальнонаціонального, супутникового, регіонального й місцевого телерадіомовлення для інформаційного забезпечення виборчого процесу та передвиборної агітації, що стало однією з ключових особливостей місцевих виборів 2020 року.

Докладніше з результатами нагляду Національної ради за дотриманням ліцензіатами визначеного законодавством порядку мовлення під час проведення виборчої кампанії можна буде ознайомитися після оприлюднення Звіту на офіційному  веб-сайті регуляторного органу.

Також про результати моніторингу мовлення телерадіоорганізацій Національної ради у період виборів можна дізнатися з презентації «Як медіа висвітлювали місцеві вибори 2020».