Протокол конференції громадських об’єднань та асоціацій у правозахисній сфері з обрання члена Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Протокол конференції громадських об’єднань та асоціацій у правозахисній сфері з обрання члена Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України

 

25.01.2022                               11.00 – 12.40               м. Київ, вул. Хрещатик, 26

 

Присутні: О. Ніцко – відповідальна секретарка Національної ради, голова Лічильної комісії,

С. Остапа – голова Наглядової ради НСТУ,

В. Міський – секретар Наглядової ради НСТУ,

М. Кречетов – член Наглядової ради НСТУ,

В. Погорілець – секретарка Конференції, заступниця начальника відділу зв’язків з медіа та суспільними інституціями,

учасники Конференції у правозахисній сфері:

І. Бігунець – ВГО «Ліга народних адвокатів»;

С. Буров – Громадська спілка «Освітній дім прав людини в Чернігові»;

О. Вознюк – Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів»;

А. Воінова – ГО «Комітет з питань захисту прав потерпілих від злочинів»;

О. Денисенко – ГО «Центр правової підтримки спецслужб України»;

А. Діденко – ГО «Харківська правозахисна група»;

М. Дроздовський – кандидат на посаду члена Наглядової ради НСТУ у правозахисній сфері;

М. Дяденко – ГО «Центр правового аналізу та дослідження політичних ризиків»;

Е. Ємець – ГО «Європейський проектний центр»;

Н. Єсіна – ГО «Північна правозахисна група»;

М. Ільчишен – Громадська спілка «Мережа правового розвитку»;

А. Козуліна – ГО «Центр боротьби з корупцією»;

Н. Лосюк – Чугуївська міськрайонна громадська організація «Чугуївська правозахисна група»;

Н. Лукашевич – ВГО «Спілка громадських організацій України «Народна Рада»;

О. Матвійчук – ГО «Центр громадянських свобод»;

С. Мокренюк – ГО «Регіональний центр прав людини»;

Д. Науменко – ГО «МАРТ»;

О. Павліченко – Громадська спілка «Українська Гельсінська спілка з прав людини»;

Т. Печончик – ГО «Центр інформації про права людини»;

В. Потапова – ГО «Центр громадянської просвіти «Альменда»;

Д. Рева – ГО «Правозахисна група «Січ»;

І. Розкладай – ГО «Центр демократії та верховенства права»;

З. Ружин – ГО «Всеукраїнське об’єднання «Поступ жінок-мироносиць»;

В. Савенок – ГО «Центр з питань корекції суспільних відносин та медіації»;

В. Святецька – ГО «Хмельницьке міське товариство інвалідів Великої Вітчизняної війни та прирівняних до них осіб»;

Л. Сітченко – Одеська обласна організація всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України»;

С. Смаль – ГО «Докудейз»;

В. Сопрук – ГО «Хмельницький обласний комітет сприяння реалізації положень Конституції України»;

А. Сухоруков – ГО «Міжнародне товариство прав людини – Українська секція»;

В. Чекригін – ГО «Кримська правозахисна група»;

Т. Щербатюк – ГО «Черкаський правозахисний центр»;

В. Яворський – кандидат на посаду члена Наглядової ради НСТУ у правозахисній сфері;

Р. Якимів – ГО «Ліга інтернів».

 

ВИСТУПИЛИ:

О. Ніцко, С. Остапа, В. Міський.

О. Ніцко нагадала, що ротація першого складу Наглядової ради розпочалася навесні 2020 року і тривала упродовж 2021-го. У цей період було проведено 8 конференцій громадських об’єднань та асоціацій від суспільних сфер. Конференція у правозахисній сфері – остання, яку має провести Національна рада, щоб повністю оновити склад Наглядової ради відповідно до вимог закону.

Зазначила, що до складу Наглядової ради було обрано сім членів від Парламенту ІХ скликання. Додала, що в липні 2021 року розпочався процес обрання члена Наглядової ради в правозахисній сфері у зв’язку з завершенням повноважень О. Павліченка. Подякувала О. Павліченку за сумлінну працю під час роботи в Наглядовій раді першого скликання.

Зауважила, що Національна рада жодним чином не впливала на процес із обрання члена Наглядової ради від цієї суспільної сфери, виконувала лише ті функції, які передбаченні чинними нормами, і забезпечила їх прозорість і відкритість.

Поінформувала, що від громадських об’єднань, що діють у правозахисній сфері, до Національної ради надійшло 64 заяви. Зазначила, що документи були опрацьовані Громадською комісією, і 32 громадські об’єднання були допущені до участі в Конференції. Уточнила, що 31 громадська організація подала своїх кандидатів, і  представники цих організацій братимуть участь у Конференції.

Поінформувала, що Офіс Ради Європи в Україні упродовж усіх років підтримував розвиток Суспільного, забезпечував постійну експертну допомогу, організовував конференції, семінари та надавав іншу підтримку. Повідомила, що представники Офісу і зараз стежать за перебігом Конференції за допомогою онлайн-трансляції.

 

Обрання головуючого з-поміж представників об’єднань. Затвердження головуючого і секретаря Конференції відкритим голосуванням. Затвердження порядку денного.

Слухали:

О. Ніцко поінформувала, що необхідно обрати головуючого з-поміж представників об’єднань відкритим голосуванням. Доповіла, що секретаркою Конференції є працівниця Національної ради – В. Погорілець, заступниця начальника відділу зв’язків з медіа та суспільними інституціями. Запропонувала учасникам Конференції вносити пропозиції щодо головуючого на Конференції.

Т. Печончик запропонувала обрати головуючою Конференції О. Матвійчук. Інших пропозицій не було.

О. Ніцко поставила на голосування кандидатуру О. Матвійчук.

Голосували: «За» – одноголосно.

Рішення прийнято.

О. Ніцко повідомила, що головуючою Конференції обрано О. Матвійчук від ГО «Центр громадянських свобод».

 

Обрання двох членів Лічильної комісії від наявних громадських об’єднань.

 Слухали:

О. Матвійчук зазначила, що порядок денний проведення Конференції розданий у матеріалах усім учасникам. Запропонувала затвердити порядок денний проведення Конференції. Пропозицію поставила на голосування:

Голосували: «За» – 32, «Проти» – 1, «Утримались» – 0.

Рішення прийнято.

 

О. Матвійчук зачитала список учасників Конференції та кандидатів у члени Наглядової ради  НСТУ від правозахисної сфери. Повідомила, що громадські об’єднання подали шість кандидатів: М. Дроздовського, Є. Захарова – він відсутній, замість нього А. Діденко, М. Ільчишена, О. Павліченка, В. Яворського, Р. Якиміва.

Наголосила на необхідності обрання двох членів Лічильної комісії від наявних громадських об’єднань.

Поінформувала, що головою Лічильної комісії відповідно до Порядку проведення конференцій є відповідальна секретарка Національної ради, затверджена рішенням Національної ради від 30 вересня 2021 року № 1316, Олена Ніцко.

Запропонувала учасникам Конференції вносити пропозиції щодо кандидатур до Лічильної комісії.

М. Дроздовський запропонував обрати членом Лічильної комісії І. Бігунець (ВГО «Ліга народних адвокатів»).

О. Павліченко запропонував обрати членом Лічильної комісії І. Розкладая (ГО «Центр демократії та верховенства права»).

О. Матвійчук поставила на голосування кандидатуру для обрання членом Лічильної комісії І. Бігунець:

Голосували: «За» – 32, «Проти» – 0, «Утримались» – 1.

Рішення прийнято.

 

О. Матвійчук поставила на голосування кандидатуру для обрання членом Лічильної комісії І. Розкладая:

Голосували: «За» – одноголосно.

Рішення прийнято.

 

Представлення кандидатами своїх програм. Обговорення програм кандидатів і запитання до них.

Слухали:

О. Матвійчук запропонувала встановити регламент п’ять хвилин для презентації своїх програм кандидатами.

 ВИСТУПИЛИ:

М. Дроздовський, А. Діденко, М. Ільчишен, О. Павліченко,
В. Яворський, Р. Якимів, З. Ружин
(ГО «Всеукраїнське об’єднання «Поступ жінок-мироносиць»), А. Сухоруков (ГО «Міжнародне товариство прав людини Українська секція»), М. Дяденко (ГО «Центр правового аналізу та дослідження політичних ризиків»), О. Ніцко, В. Міський.

 Кандидати на членство у Наглядовій раді НСТУ від правозахисної сфери презентували свої програми.

 

Ознайомлення учасників конференції із процедурою голосування.

 Слухали:

О. Ніцко, голова Лічильної комісії, поінформувала, що відповідно до пунктів 8, 9 розділу VI Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень голосування за кандидатів здійснюють учасники конференції шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів. У бюлетені в алфавітному порядку за прізвищем зазначаються усі кандидати, що були запропоновані об’єднаннями, які мають право делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ.

Бюлетень для голосування заповнюється шляхом виставлення рейтингових балів навпроти імен кандидатів (кожному кандидату виставляється від 1 до 5 балів).

Бюлетень вважається недійсним, якщо в ньому не виставлено рейтингові бали всім кандидатам, а також якщо бюлетень заповнений із порушенням вимог  Порядку проведення конференцій.

Підкреслила, що зареєстровано 33 учасники конференції, однак голосуватиме 31 особа. У голосуванні не братимуть участі кандидати М. Дроздовський та В. Яворський, оскільки на конференції присутні інші уповноважені представники громадських об’єднань, які будуть голосувати.

В. Міський пояснив, що в кожному бюлетені зазначено шість кандидатів, і тому необхідно при голосуванні поставити оцінку кожному кандидату. Бюлетень для голосування заповнюється шляхом виставлення рейтингових балів навпроти імен кандидатів (кожному кандидату виставляється від 1 до 5 балів). Наголосив, що в разі відсутності оцінки хоча б за одного кандидата бюлетень вважатиметься недійсним.

Учасникам конференції були роздані бюлетені для голосування. Кандидати М. Дроздовський і В. Яворський участь у голосуванні не брали.

О. Матвійчук запропонувала представникам громадських організацій голосувати за кандидатів шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, дотримуючись Порядку, заповнені бюлетені помістити у скриньку для голосування.

Розпочалося голосування.

Одна з учасниць Конференції повідомила, що зіпсувала бюлетень і попросила видати їй новий, щоби проголосувати.

О. Матвійчук поцікавилася в організаторів Конференції, чи може зіпсований бюлетень бути вилученим і заміненим на новий. Зазначила, що такої процедури у Порядку проведення конференцій не прописано. Пояснила, що якщо є Порядок, затверджений Міністерством юстиції України, а процедура відбудеться інакше, то це може стати підставою для оскарження рішення всієї Конференції.

Усі інші учасники Конференції, проголосувавши, вкинули свої бюлетені у скриньку.

О. Матвійчук Запропонувала оголосити перерву в Конференції на п’ять хвилин для консультації з юристами. Озвучила, що зараз 12.06.

Продовження конференції о 12:10.

 О. Денисенко залишила Конференцію.

 О. Матвійчук доповіла, що юридичне управління Національної ради пояснило, що така ситуація не передбачена Порядком проведення Конференції, тому питання щодо знищення зіпсованого бюлетеня для голосування і видачі нового можна вирішити учасникам Конференції колегіально.

Запропонувала визначитися голосуванням щодо надання можливості учасниці Конференції, яка зіпсувала бюлетень до моменту відправлення його до скриньки і про це заявила, здати бюлетень під наглядом членів Лічильної комісії і секретарки Конференції, які мають знищити цей бюлетень так, щоб не була порушена таємниця голосування. Висловила пропозицію видати новий бюлетень, який учасниця заповнить і під наглядом членів Лічильної комісії і секретарки Конференції опустить до скриньки.

Л. Сітченко запропонував проголосувати щодо включення цього питання до порядку денного Конференції, а потім проголосувати за нього по суті.

О. Матвійчук поставила на голосування пропозицію щодо включення питання до порядку денного Конференції.

Голосували: «За» – одноголосно.

Рішення прийнято.

 

Поставила на голосування питання по суті:

Голосували: «За» – 31, «Проти» – 0, «Утримались» – 1.

Рішення прийнято.

 

Під наглядом членів Лічильної комісії і секретарки Конференції було знищено зіпсований бюлетень однієї з учасниць Конференції, не порушивши таємницю голосування. Учасниці Конференції було видано новий бюлетень, який вона заповнила і під наглядом членів Лічильної комісії і секретарки Конференції опустила до скриньки для голосування.

Лічильна комісія у складі О. Ніцко, І. Розкладая та І. Бігунець здійснила підрахунок голосів.

 

Оголошення результатів голосування.

 Слухали:

О. Ніцко назвала кількість балів, яку набрав кожен із кандидатів:

Олександр Павліченко – 100;

Микола Дроздовський – 91;

Володимир Яворський – 66;

Євгеній Захаров – 59;

Максим Ільчишен – 47;

Руслана Якимів – 39.

О. Ніцко повідомила, що членом Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України у правозахисній сфері обрано Павліченка Олександра Миколайовича, оскільки він набрав найбільшу кількість балів – 100.

 

Головуюча   О. Матвійчук

Секретарка   В. Погорілець