Протокол конференції громадських об’єднань та асоціацій у правозахисній сфері з обрання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Протокол конференції громадських об’єднань та асоціацій у правозахисній сфері з обрання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України

21.10.2015          10:10 – 11:25                   м. Київ, вул. Прорізна, 2

Присутні:

Ю. Артеменко – голова Національної ради,
У. Фещук – голова Лічильної комісії Конференції,
Т. Кравченко – секретар Конференції,
О. Любченко – начальник управління з юридичних питань НТКУ,
К. М’ясникова – голова Громадської ради при Національній раді, член Громадської комісії,
Г. Смірнова – спеціаліст спільної програми  Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні»,
Т. Лебедєва – почесний голова НАМ,
члени громадських організацій, журналісти;

учасники конференції у сфері забезпечення прав національних меншин:

Д. Бугай – ВГО «Асоціація правників України»,
С. Гитченко – ВГО «Рада юристів України»,
О. Кошель – ВГО «Комітет виборців України»,
О. Павліченко – ГО «Харківська правозахисна група»,
Т. Шевченко, Т. Олексіюк – ГО «Інститут Медіа Права».

Слухали:

У. Фещук привітала присутніх із важливим кроком, який дозволить обрати наглядовий орган суспільної компанії.

Виступили: Ю. Артеменко, У. Фещук, Г. Смірнова.

Обрання головуючого з-поміж представників об’єднань. Затвердження головуючого і секретаря Конференції – відкритим голосуванням. Затвердження порядку денного.

Слухали:

У. Фещук поінформувала, що необхідно обрати головуючого з-поміж представників об’єднань відкритим голосуванням. Запропонувала учасникам Конференції у правозахисній сфері вносити пропозиції щодо головуючого.

Виступили:

Д. Бугай запропонував обрати головуючою Т. Олексіюк.

У. Фещук поставила на голосування кандидатуру Т. Олексіюк.
За – 4, утримались – 1.

Повідомила, що головуючим конференції у правозахисній сфері обрано Т. Олексіюк – ГО «Інститут Медіа Права», секретар конференції – Т. Кравченко, начальник відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями, громадськістю та діяльності суспільного мовлення Національної ради (відповідно до Порядку проведення Конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень секретарем конференції є працівник апарату Національної ради).

Слухали:

Т. Олексіюк запропонувала затвердити порядок денний конференції.

Пропозицію поставила на голосування:
За – 5.

Обрання двох членів Лічильної комісії від наявних громадських об’єднань.

Слухали:

Т. Олексіюк повідомила, що необхідно обрати двох членів Лічильної комісії від наявних громадських об’єднань. Запропонувала представникам громадських об’єднань вносити пропозиції щодо кандидатур до Лічильної комісії.

Запропонувала обрати членом Лічильної комісії О. Павліченка.

Поставила на голосування кандидатуру О. Павліченка:
За – 4 , утримались – 1.

Запропонувала обрати членом Лічильної комісії О. Кошеля.

Поставила на голосування кандидатуру О. Кошеля:
За – 5.

Т. Олексіюк повідомила, що до Лічильної комісії обрано О. Павліченка – ГО «Харківська правозахисна група» та О. Кошеля – ВГО «Комітет виборців України».

Виступили:

Т. Кравченко уточнила, що відповідно до Порядку проведення Конференцій, головою Лічильної комісії є визначений рішенням Національної ради член Національної ради, на цій конференції голова Лічильної комісії – У. Фещук.

Представлення кандидатами своїх програм. Обговорення програм кандидатів і запитання до них.

Слухали:

Т. Олексіюк запропонувала кандидатам представити свої програми.

Виступили:

Д. Бугай – ВГО «Асоціація правників України», С. Гитченко – ВГО «Рада юристів України», О. Кошель – ВГО «Комітет виборців України», О. Павліченко – ГО «Харківська правозахисна група», Т. Шевченко, – ГО «Інститут Медіа Права», які ознайомили присутніх зі своїми програмами.

Т. Олексіюк запропонувала кандидатам та присутнім на конференції обговорити програми, які щойно заслухали.

Виступили: У. Фещук, О. Павліченко, Т. Шевченко, Д. Бугай, О. Любченко.

Ознайомлення учасників конференції із процедурою голосування.

Слухали:

У. Фещук – голова Лічильної комісії повідомила, що, відповідно до пункту 4 розділу ІІІ Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень, голосування за кандидатів здійснюють учасники Конференції шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів. У бюлетені в алфавітному порядку за прізвищем зазначаються усі кандидати, що були запропоновані об’єднаннями, які мають право делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ. Бюлетень для голосування заповнюється шляхом виставлення рейтингових балів навпроти імен кандидатів (кожному кандидату виставляється від 1 до 5 балів). Недійсним вважається бюлетень, у якому не виставлено рейтингові бали всім кандидатам, а також у випадку, якщо бюлетень заповнений з порушенням вимог цього Порядку.

Зауважила, що той кандидат, який набрав найбільшу кількість балів, вважатиметься переможцем.

Голосування за кандидатів.

Слухали:

У. Фещук запропонувала представникам громадських організацій голосувати за кандидатів шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, дотримуючись Порядку, заповнені бюлетені помістити у скриньку для голосування.

Лічильна комісія у складі У. Фещук, О. Павліченко та О. Кошель здійснила підрахунок голосів.

Оголошення результатів голосування.

Слухали:

У. Фещук назвала кількість балів, яку набрав кожен із кандидатів:

Д. Бугай – 14,
С. Гитченко – 10,
О. Кошель – 15,
О. Павліченко – 16,
Т. Шевченко – 20.

У. Фещук повідомила, що членом Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України у правозахисній сфері обрано Шевченка Тараса Сергійовича, оскільки він набрав найбільшу кількість голосів – 20.

Головуючий       Т. Олексіюк

Секретар        Т. Кравченко