Протокол конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері місцевого самоврядування з обрання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Протокол конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері місцевого самоврядування з обрання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України

16.10.2020                                 14:05 – 14:55                   м. Київ, вул. Прорізна, 2

Присутні:

Т. Руденко – член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голова Лічильної комісії Конференції громадських об’єднань та асоціацій,

Т. Кравченко – секретар,

В. Міський – секретар Наглядової ради АТ «НСТУ»,

 

учасники конференції у сфері місцевого самоврядування:

В. Бобиренко –  ГО «Бюро аналізу політики»;

Т. Боровський –  ГО «Громадський рух «Народний контроль»;

А. Бондарчук – Львівська обласна організація ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА»;

О. Буряченко –  ГО «Всеукраїнська регіональна експертно-юридична асоціація впливу»;

В. Редько – Львівська міська громадська організація «Центр громадських ініціатив»;

О. Слобожан – Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України».

 

Слухали:

Т. Руденко привітала присутніх із важливим кроком, який дозволить обрати наглядовий орган суспільної компанії. Наголосила, що конференція відбувається за сприяння спільного Проєкту «ЄС та РЄ працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні». Зауважила, що загалом під час двох етапів прийому заявних документів від сфери місцевого самоврядування до Національної ради надійшло 9 заяв. Для оцінки поданих від громадських об’єднань документів (згідно з вимогами розділу ІІІ Порядку проведення) була створена відповідна Громадська комісія. Громадська комісія оцінювала організації за такими критеріями: організаційно-правова форма, активна діяльність у відповідній сфері, чи проводилися з їх ініціативи заходи, та чи минуло три роки від створення громадської асоціація чи об’єднання. Таким чином, до участі у конференції від сфери місцевого самоврядування було допущено 6 громадських об’єднань, які братимуть участь у конференції.

  В. Міський привітав усіх присутніх. Наголосив на значущості цього наглядового органу і нагадав про його повноваження, передбачені законом.

 

Обрання головуючого з-поміж представників об’єднань. Затвердження головуючого і секретаря конференції – відкритим голосуванням. Затвердження порядку денного.

Слухали:

Т. Руденко поінформувала, що необхідно обрати головуючого з-поміж представників об’єднань відкритим голосуванням. Запропонувала учасникам конференції у сфері місцевого самоврядування вносити пропозиції щодо головуючого.

 Виступили:

О. Буряченко запропонував обрати головуючим Т. Боровського.

Т. Руденко поставила на голосування кандидатуру Т. Боровського.

За – 6.

 

Т. Руденко повідомила, що головуючим конференції у сфері місцевого самоврядування обрано Т. Боровського, секретар конференції – Т. Кравченко – начальник відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення Національної ради (відповідно до Порядку проведення Конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень секретарем конференції є працівник апарату Національної ради).

Слухали:

Т. Боровський запропонував затвердити порядок денний конференції.

Пропозицію поставив на голосування:

За – 6.

 

Обрання двох членів Лічильної комісії від наявних громадських об’єднань.

 Слухали:

Т. Боровський повідомив, що необхідно обрати двох членів Лічильної комісії від наявних громадських об’єднань. Запропонувала представникам громадських об’єднань вносити пропозиції щодо кандидатур до Лічильної комісії. Додав, що відповідно до Порядку проведення Конференцій, головою Лічильної комісії є визначений рішенням Національної ради член Національної ради, на цій конференції голова Лічильної комісії – Т. Руденко.

Виступили:

Т. Боровський запропонував обрати членами Лічильної комісії
О. Буряченка та В. Редька.

Поставив на голосування цю пропозицію:

За – 6.

Т. Боровський повідомив, що членами Лічильної комісії за підсумками голосування обрано О. Буряченка та В. Редька.

 

Представлення кандидатами своїх програм. Обговорення програм кандидатів і запитання до них.

Слухали:

Т. Боровський повідомив, що є 5 кандидатів до Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України, запропонував кандидатам представити свої програми.

Виступили:

В. Бобиренко ГО «Бюро аналізу політики», А. Бондарчук Львівська обласна організація ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА», Т. Боровський ГО «Громадський рух «Народний контроль»,
О. Буряченко
ГО «Всеукраїнська регіональна експертно-юридична асоціація впливу», О. Слобожан Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», В. Редько Львівська міська громадська організація «Центр громадських ініціатив».

Т. Боровський запропонував кандидатам та присутнім на конференції обговорити програми, які щойно заслухали.

 

Ознайомлення учасників конференції із процедурою голосування.

Слухали:

Т. Руденко – голова Лічильної комісії повідомила, що відповідно до пунктів 8, 9 розділу VІ Порядку проведення конференцій голосування за кандидатів здійснюють учасники конференції шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів. У бюлетені в алфавітному порядку за прізвищем зазначаються усі кандидати, що були запропоновані об’єднаннями, які мають право делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ. Бюлетень для голосування заповнюється шляхом виставлення рейтингових балів навпроти імен кандидатів (кожному кандидату виставляється від 1 до 5 балів). Бюлетень вважається недійсним, якщо в ньому не виставлено рейтингові бали всім кандидатам, а також якщо бюлетень заповнений із порушенням вимог цього Порядку.

 

Голосування за кандидатів.

Слухали:

Т. Руденко запропонувала представникам громадських організацій голосувати за кандидатів шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, дотримуючись Порядку, заповнені бюлетені помістити у скриньку для голосування.

Лічильна комісія у складі Т. Руденко, О. Буряченка й В. Редька здійснила підрахунок голосів.

Оголошення результатів голосування.

 

Слухали:

Т. Руденко назвала кількість балів, яку набрав кожен із кандидатів:

 В. Бобиренко – 21,

Т. Боровський – 15,

О. Буряченко – 16,

О. Неберикут – 14,

О. Слобожан – 16.

Т. Руденко повідомила, що членом Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України у сфері місцевого самоврядування обрано  Бобиренка Віктора Анатолійовича, оскільки він набрав найбільшу кількість голосів – 21.

 

Головуючий  Т. Боровський

 Секретар   Т. Кравченко