Протокол конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері освіти та науки з обрання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Протокол конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері освіти та науки з обрання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України

25.01.2021                                 11.00 – 12.00                 м. Київ, вул. Хрещатик, 26

 

Присутні: Т. Руденко – член Національної ради, голова Лічильної комісії,

С. Остапа – голова Наглядової ради НСТУ,

В. Міський – відповідальний секретар Наглядової ради НСТУ,

Т. Кравченко – секретар,

члени громадських організацій,

 

учасники конференції у сфері освіти та науки:

К. Костенко – ГО «Гендерний інформаційно-аналітичний центр «Крона»;

І. Косяк – ГО «Едюкейшнал Ера»;

К. Максименко – ГО «Центр Інноваційної освіти «Про.Світ»;

Л. Найдьонова – ГО «Українська асоціація медіапсихологів та медіапедагогів»;

А. Новосад – ГО «ЕдКемп Україна»;

О. Панич – ГО «Науково-видавниче об’єднання «Дух і літера» в Шевченківському районі м. Києва;

В. Савінов – ГО «Арт-терапевтична асоціація»;

О. Твердь – Громадська спілка «Міжнародний інститут інтегрального розвитку»;

Г. Титиш – ГО «Смарт освіта»;

В. Толоп – Харківська обласна громадська організація «Харківський обласний гендерний ресурсний центр»;

Н. Умеренкова – ГО «Жіноча сила України»;

Л. Чорна – ГО «Асоціація політичних психологів України»;

 

СЛУХАЛИ:

Т. Руденко, С. Остапу, В. Міського.

 

ВИСТУПИЛИ:

Т. Руденко доповіла, що Національна рада не тільки спостерігає за розвитком суспільного мовлення, але і бере участь у процесах, пов’язаних із цим. Наголосила, що окрім ліцензування та виділення радіочастотного ресурсу, Національна рада опікується обранням членів Наглядової ради НСТУ і минулого року розпочався процес ротації членів Наглядової ради суспільного мовника у зв’язку із завершенням терміну їх повноважень. Зазначила, що 19 січня 2021 року сплив термін повноважень більшості членів наглядової ради НСТУ. Загалом у Наглядовій раді представлено 9 членів від громадськості – громадських об’єднань та асоціацій, що діють у різних сферах суспільного життя. Нещодавно обрані члени Наглядової ради від сфер журналістики і самоврядування, пізніше повторно буде проведена конференція у сфері фізичної культури та спорту – нині триває процес подання заяв від громадських організацій.

Зауважила, що в 2015 році кандидатом на посаду члена Наглядової ради у сфері освіти і науки був обраний Олексій Панич.

Додала, що всі громадські організації – учасники конференції у сфері освіти та науки – пройшли попередню перевірку, яку здійснювала спеціальна Громадська комісія, створена з представників громадських рад, що діють у різних державних органах. Наголосила, що всі документи, подані громадськими організаціями проходили перевірку стосовно відповідності вимогам, зазначеним у Законі України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».

Підкреслила, що для участі у конференції з обрання членів Наглядової ради НСТУ в сфері освіти та науки було подано 15 заяв і допущено 12 громадських об’єднань.

С. Остапа зазначила, що НСТУ була створена на базі 30 державних мовників. Поінформувала, що після обрання в 2015 році С. Остапа, О. Панич і В. Міський протягом року готували документи для реєстрації суспільного мовника як юридичної особи. Зазначила, що 19.01.2017 Наглядова рада запрацювала як колегіальний орган.

Повідомила, що місією Наглядової ради було відділення державного від суспільного мовлення. Захищати свободи в Україні, надавати суспільству достовірну та збалансовану інформацію про Україну та світ. Налагоджувати громадський діалог задля зміцнення суспільної довіри, розвитку громадянської відповідальності української мови та культури, особистості та українського народу. Повідомила, що буде проводитися навчання для всіх членів Наглядової ради, хто хоче працювати в сфері медіа, але на принципах суспільного мовлення.

В. Міський підкреслив, що члени Наглядової ради жодним чином не впливають на контент суспільного мовлення. Повідомив, що розроблена концепція мовлення дитячої підліткової аудиторії, в якій багато уваги приділяється питанням освіти. Буде проводитися робота з питань оплати праці, встановлення розміру оплати праці в компаніях. Поінформував, що Наглядова рада попереднього скликання закінчила роботу щодо розроблення грейдингової структури оплати праці і цей проєкт до кінця 2021 року приведе всі заробітні плати працівників компаній до ринкових. Повідомив, що була проведена робота з напрацювання редакційного статуту і наразі створено редакційну раду, яка приймає всі звернення і скарги на контент.

С. Остапа пояснила, що робота члена Наглядової ради буде на волонтерських засадах. Поінформувала, що протягом чотирьох років Наглядова рада як колегіальний орган провела 50 засідань, на яких розглянула понад 300 питань, і жодного разу не був зірваний кворум.

Т. Руденко нагадала, що конференція відбувається за сприяння спільного Проєкту «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні».

 

Обрання головуючого з-поміж представників громадських організацій. Затвердження головуючого і секретаря конференції – відкритим голосуванням.

 СЛУХАЛИ:

Т. Руденко наголосила на необхідності обрати головуючого з-поміж представників громадських організацій. об’єднань відкритим голосуванням. Запропонувала учасникам конференції у сфері освіти та науки вносити пропозиції щодо головуючого.

Л. Найдьонова висунула свою кандидатуру на посаду головуючого.

Т. Руденко поставила на голосування кандидатуру Л. Найдьонової:

Голосували: «За» – одноголосно.

 

Т. Руденко повідомила, що головуючою конференції обрано Л. Найдьонову.

Запропонувала секретарем конференції обрати Т. Кравченко, начальника відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення (відповідно до Порядку проведення Конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень секретарем конференції є працівник апарату Національної ради).

Поставила на голосування кандидатуру Т. Кравченко:

Голосували: «За» – одноголосно.

 Т. Руденко повідомила, що повідомила, що секретарем конференції обрано Т. Кравченко.

 

Л. Найдьонова оголосила склад учасників конференції у сфері освіти та науки: Л. Найдьонова – ГО «Українська асоціація медіапсихологів та медіапедагогів»; О. Панич – ГО «Науково-видавниче об’єднання «Дух і літера» в Шевченківському районі м. Києва; Г. Титиш – ГО «Смарт освіта»; В. Савінов ГО «Арт-терапевтична асоціація»; Н. Умеренкова ГО «Жіноча сила України»; Л. Чорна ГО «Асоціація політичних психологів України»; В. Толоп Харківська обласна громадська організація «Харківський обласний гендерний ресурсний центр»; А. Новосад – ГО «ЕдКемп Україна»; О. Твердь Громадська спілка «Міжнародний інститут інтегрального розвитку»; К. Максименко ГО «Центр Інноваційної освіти «Про.Світ»; К. Костенко ГО «Гендерний інформаційно-аналітичний центр «Крона»; І. Косяк ГО «Едюкейшнал Ера».

Оголосила кандидатів на посаду члена Наглядової ради і організацій, які подавали відповідну кандидатуру:

Л. Найдьонова є кандидаткою від ГО «Українська асоціація медіапсихологів та медіапедагогів», ГО «Арт-терапевнична асоціація», ГО «Жіноча сила України», ГО «Асоціація політичних психологів України».

О. Панич є кандидатом від ГО «Науково-видавниче об’єднання «Дух і літера» в Шевченківському районі м. Києва.

Г. Титиш є кандидаткою від ГО «Смарт освіта», Харківська обласна громадська організація «Харківський обласний гендерний ресурсний центр» (ХОГО «ХОГРЦ»), ГО «ЕдКемп Україна», Громадська спілка «Міжнародний інститут інтегрального розвитку» (ГС «МІІР»), ГО «Центр Інноваційної освіти «Про.Світ», ГО «Гендерний інформаційно-аналітичний центр «Крона» і ГО «Едюкейшнал Ера».

 

Ознайомлення учасників конференції із процедурою голосування.

 СЛУХАЛИ:

Л. Найдьонова поінформувала, що відповідно до пунктів 8, 9 розділу VI Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, голосування за кандидатів здійснюють учасники конференції шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів. У бюлетені в алфавітному порядку за прізвищем зазначаються усі кандидати, що були запропоновані об’єднаннями, які мають право делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ. Бюлетень для голосування заповнюється шляхом виставлення рейтингових балів навпроти імен кандидатів (кожному кандидату виставляється від 1 до 5 балів). Недійсним вважається бюлетень, у якому не виставлено рейтингові бали всім кандидатам, а також у випадку, якщо бюлетень заповнений з порушенням вимог цього Порядку.

Повідомила, що той кандидат, який набрав найбільшу кількість балів, вважатиметься переможцем.

 

Представлення кандидатами своїх програм. Обговорення програм кандидатів і запитання до них.

 СЛУХАЛИ:

Л. Найдьонова запропонувала кандидатам представити свої програми та обговорити їх.

 

ВИСТУПИЛИ:

Л. Найдьонова, О. Панич, Г. Титиш.

Л. Найдьонова повідомила, що свою громадську діяльність здійснює в сфері взаємодії науковців з медіа, зокрема в межах наукового обґрунтування захисту дитини в медіа. Наголосила, що пріоритети роботи пов’язані з місією НСТУ. Додала, що в усіх документах сприятиме захисту всіх свобод , підвищенню налагодження громадського діалогу і підвищенню довіри в суспільстві. Наголосила, що сприятиме тому, щоб при ухваленні рішень Наглядова рада спиралася на доказову інформацію, здобуту доказовими науковими методами. Також буде відстоювати інтереси науковців та освітян.

О. Панич розповів про свою діяльність у Наглядовій раді НСТУ першого скликання, що вдалося досягти та які зусилля і скільки часу довелося у це вкласти. Зазначив, що про свою діяльність у Наглядовій раді він звітував електронними листами перед об’єднаннями, які його обрали свого часу у Наглядову раду Суспільного.

Г. Титиш доповіла, що пріоритетом роботи в Наглядовій раді бачить захист свобод в Україні, сприяння розвитку якісного освітнього та наукового-просвітницького контенту, просування принципів критичного мислення тощо. Додала, що буде допомагати, щоб не зупинилася і була працюючою концепція дитячого та підліткового мовлення.

 

Обрання двох членів Лічильної комісії від наявних громадських об’єднань.

СЛУХАЛИ:

Л. Найдьонова повідомила, що необхідно обрати двох членів Лічильної комісії від наявних громадських об’єднань. Запропонувала представникам громадських організацій вносити пропозиції щодо кандидатур до Лічильної комісії. Зазначила, що до складу Лічильної комісії входитимуть представник ГО «Центр Інноваційної освіти «Про.Світ» К. Максименко та представник ГО «Асоціація політичних психологів України» Л. Чорна.

Наголосила, що головою лічильної комісії, відповідно до Порядку проведення конференцій, є член Національної ради. Поінформувала, що на цій конференції голова Лічильної комісії – член Національної ради Т. Руденко.

Т. Руденко поставила на голосування дві кандидатури для обрання членами Лічильної комісії – К. Максименко та Л. Чорну:

Голосували: «За» – одноголосно.

 

Голосування за кандидатів.

 Слухали:

Т. Руденко запропонувала представникам громадських організацій голосувати за кандидатів шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, дотримуючись Порядку, заповнені бюлетені помістити у скриньку для голосування.

Лічильна комісія у складі Т. Руденко, К. Максименко, Л. Чорної здійснила підрахунок голосів.

 

Оголошення результатів голосування.

 СЛУХАЛИ:

Т. Руденко зазначила, що голосування за кандидатів відбувалося таємно шляхом рейтингового виставляння балів. За підсумками голосування кандидати набрали такі бали:

Л. Найдьонова – 34;

О. Панич – 30;

Г. Титиш – 46.

 Т. Руденко повідомила, що членом Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України у сфері освіти та науки обрано Титиш Галину Йосифівну, оскільки вона набрала найбільшу кількість балів – 46.

Доповіла, що Галина Титиш вступить у свої повноваження членкині Наглядової ради НСТУ після затвердження на засіданні Національної ради, яке має відбутися найближчим часом.

 

 Головуюча     Л. Найдьонова

 Секретар     Т. Кравченко