Протокол конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері забезпечення прав національних меншин з обрання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Протокол конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері забезпечення прав національних меншин з обрання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України

Протокол
конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері забезпечення прав національних меншин
з обрання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України

19.10.2015          15.15 – 16. 40                  м. Київ, вул. Прорізна, 2

Присутні:

Ю. Артеменко – голова Національної ради
С. Костинський – голова Лічильної комісії Конференцій
громадських об’єднань та асоціацій,
У. Фещук – заступник голови Національної ради,
Т. Кравченко – секретар Конференції,
Д. Юровська – заступник генерального директора НТКУ,
К. М’ясникова – голова Громадської ради при Національній раді, член Громадської комісії,
Г. Смірнова – спеціаліст спільної програми  Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні»,
І. Аллахвердієва – голова ГО «Спілка азербайджанської молоді в Україні»,
Т. Лебедєва – почесний голова НАМ,
О. Найман – член Громадської ради при Міністерстві культури України,
С. Садаєв – член Громадської ради при Міністерстві культури України,
В. Радік – заступник голови Спілки поляків України,
Ю. Шуліпа – член Спілки поляків України,
члени громадських організацій, журналісти;

учасники конференції у сфері забезпечення прав національних меншин:

П. Григоріченко – Спілка громадських організацій «Рада національно-культурних громад»,
Д. Карякіна – МГО «Інтернаціональний Союз»,
М. Салманов – ГО «Спілка азербайджанської молоді в Україні»,
К. Юрченко – Релігійна організація «Духовне управління мусульман України».

Слухали:

С. Костинський привітав присутніх із важливим кроком, який дозволить обрати наглядовий орган суспільної компанії.

Виступили: Ю. Артеменко, У. Фещук, Д. Юровська, К. М’ясникова, Г. Смірнова.

Обрання головуючого з-поміж представників об’єднань. Затвердження головуючого і секретаря конференції – відкритим голосуванням. Затвердження порядку денного.

Слухали:

С. Костинський зауважив, що необхідно обрати головуючого з-поміж представників об’єднань відкритим голосуванням. Запропонував учасникам конференції у сфері захисту прав національних меншин вносити пропозиції щодо головуючого.

Виступили:

П. Григоріченко запропонував обрати головуючим М. Салманова.

С. Костинський поставив на голосування кандидатуру М. Салманова.
За – 3.

Запропонував секретарем конференції обрати Т. Кравченко – начальника відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення Національної ради (відповідно до Порядку проведення Конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень секретарем конференції є працівник апарату Національної ради).

Поставив на голосування кандидатуру Т. Кравченко.
За – 4.

Повідомив, що головуючим конференції у сфері забезпечення прав національних меншин обрано М. Салманова – ГО «Спілка азербайджанської молоді в Україні», секретарем – Т. Кравченко, начальника відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення Національної ради.

Запропонував проголосувати за порядок денний.
За – 4.

Обрання двох членів Лічильної комісії від наявних громадських об’єднань.

Слухали:

С. Костинський повідомив, що необхідно обрати двох членів Лічильної комісії від наявних громадських об’єднань. Запропонував представникам громадських об’єднань вносити пропозиції щодо кандидатур до Лічильної комісії.

Виступили:

М. Салманов запропонував обрати членами Лічильної комісії Д. Карякіну та П. Григоріченка.

С. Костинський поставив на голосування кандидатури Д. Карякіної та П. Григоріченка.
За – 4.

Повідомив, що до Лічильної комісії обрано Д. Карякіну – МГО «Інтернаціональний Союз» та П. Григоріченка – Спілка громадських організацій «Рада національно-культурних громад».

Виступили:

Т. Кравченко уточнила, що відповідно до Порядку проведення Конференцій, головою Лічильної комісії є визначений рішенням Національної ради член Національної ради, на цій конференції голова Лічильної комісії – С. Костинський.

Представлення кандидатами своїх програм. Обговорення програм кандидатів і запитання до них.

Слухали:

М. Салманов запропонував кандидатам представити свої програми.

Виступили:

П. Григоріченко повідомив, що він представляє інтереси кандидата до складу Наглядової ради НСТУ від Спілки громадських організацій «Рада національно-культурних громад» А. Аванесяна, ознайомив присутній з програмою кандидата.

Д. Карякіна повідомила, що вона представляє інтереси кандидата до складу Наглядової ради НСТУ від МГО «Інтернаціональний Союз»  Н. Мекахаль, ознайомила присутній з програмою кандидата.

М. Салманов – кандидат до складу Наглядової ради НСТУ від ГО «Спілка азербайджанської молоді в Україні» ознайомив присутніх зі своєю програмою.

К. Юрченко – кандидат до складу Наглядової ради НСТУ від Релігійної організації «Духовне управління мусульман України» ознайомила присутніх зі своєю програмою.

М. Салманов запропонував кандидатам та присутнім на конференції обговорити програми, які щойно заслухали.

Виступили: У. Фещук, О. Найман, К. М’ясникова, В. Радік, С. Костинський, Т. Лебедєва, Ю. Шуліпа, М. Салманов, П. Григоріченко, Д. Карякіна.

Ознайомлення учасників конференції із процедурою голосування.

Слухали:

С. Костинський – голова Лічильної комісії зауважив, що, відповідно до пункту 4 розділу ІІІ Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень, голосування за кандидатів здійснюють учасники Конференції шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів. У бюлетені в алфавітному порядку за прізвищем зазначаються усі кандидати, що були запропоновані об’єднаннями, які мають право делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ. Бюлетень для голосування заповнюється шляхом виставлення рейтингових балів навпроти імен кандидатів (кожному кандидату виставляється від 1 до 5 балів). Недійсним вважається бюлетень, у якому не виставлено рейтингові бали всім кандидатам, а також у випадку, якщо бюлетень заповнений з порушенням вимог цього Порядку.

Зауважив, що той кандидат, який набрав найбільшу кількість балів, вважатиметься переможцем.
Голосування за кандидатів.

Слухали:

С. Костинський запропонував представникам громадських організацій голосувати за кандидатів шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, дотримуючись Порядку, заповнені бюлетені помістити у скриньку для голосування.

 Лічильна комісія у складі С. Костинського, Д. Карякіної та П. Григоріченка здійснила підрахунок голосів.

Оголошення результатів голосування.

Слухали:

С. Костинський назвав кількість балів, яку набрав кожен із кандидатів:

А. Аванесян – 4,
Н. Мекахаль – 12,
М. Салманов – 12,
К. Юрченко – 4.

С. Костинський, посилаючись на Порядок проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, запропонував провести повторне голосування за двох кандидатів, які набрали однакову й найбільшу  кількість голосів, – Н. Мекахаль та М. Салманова.

Запропонував представникам громадських організацій голосувати за кандидатів шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, дотримуючись Порядку, заповнені бюлетені помістити у скриньку для голосування.

Лічильна комісія у складі С. Костинського, Д. Карякіної та П. Григоріченка здійснила підрахунок голосів.

Оголошення результатів голосування.

Слухали:

С. Костинський назвав кількість балів, яку набрав кожен із кандидатів:

Н. Мекахаль – 12,
М. Салманов – 12.

С. Костинський повідомив, що обидва кандидати набрали однакову кількість голосів – по 12 балів.

Виступили: У. Фещук, П. Григоріченко, Т. Кравченко, Ю. Артеменко, М. Салманов, С. Костинський, К. М’ясникова, Т. Лебедєва, Г. Смірнова.

С. Костинський запропонував представникам громадських організацій провести повторне голосування за двох кандидатів, які набрали однакову кількість голосів, – Н. Мекахаль та М. Салманова.

Т. Кравченко запропонувала оголосити перерву на 5 хвилин для виготовлення бюлетенів.

Оголошено перерву в роботі о 16 годині 10 хвилин.

Продовження роботи о 16 год.15 хвилин.

Слухали:

С. Костинський зазначив, що голосувати за кандидатів необхідно шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, дотримуючись Порядку, заповнені, бюлетені помістити у скриньку для голосування.

Лічильна комісія у складі С. Костинського, Д. Карякіної та П. Григоріченка здійснила підрахунок голосів.

Оголошення результатів голосування.

Слухали:

С. Костинський назвав кількість балів, яку набрав кожен із кандидатів:

Н. Мекахаль – 12,
М. Салманов – 12.

С. Костинський зазначив, що обидва кандидати знову набрали однакову кількість голосів – по 12 балів.

Повідомив, що на конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері забезпечення прав національних меншин із запропонованих кандидатів не обрано члена Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України. Тому буде оголошено про повторне проведення конференції у цій сфері.

Головуючий       М. Салманов

Секретар        Т. Кравченко