Протокол конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері захисту інтересів дітей та молоді з обрання члена Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Протокол конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері захисту інтересів дітей та молоді з обрання члена Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України

23.10.2015         10:15 – 12: 25                   м. Київ, вул. Прорізна, 2

Присутні:

1. Ю. Артеменко – голова Національної ради,
2. К. Костинський – голова Лічильної комісії Конференцій громадських об’єднань та асоціацій,
3. Т. Кравченко – секретар Конференції,
4. З. Аласанія – генеральний директор НТКУ,
5. К. М’ясникова – голова Громадської ради при Національній раді, член Громадської комісії,
6. Т. Лебедєва – почесний голова НАМ.

18 із 19 представників громадських організацій – учасники конференції у сфері забезпечення захисту інтересів дітей та молоді:

1. О. Борисенко – Всеукраїнська молодіжна організація «СВІМ»,
2. І. Жданова – ГО «Фонд «Відкрита політика»,
3. В. Міський  – ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна»,
4. П. Ногай – Всеукраїнська спілка громадських організацій «Україна для життя»,
5. В. Сербулов – Всеукраїнська спілка молодіжних громадських організацій «Християнська Асоціація Молодих Людей України»,
6. А. Слободич – ВГО «Путівка в життя»,
7. Д. Дорошок – Всеукраїнський громадський центр «Волонтер»,
8. М. Стельмах – ВМГО «Соціальна ініціатива»,
9. А. Зінченко – ГО «Українська мережа енергетичних інновацій «Грінкубатор»,
10. С. Норець – ВМГО «Об’єднання «Європейська молодь України»,
11. В. Шарлай – Чернівецька обласна громадська організація «Захист»,
12. М. Савіна – ГО «Ліга інтернів»,
13. Ю. Ганюк – ВГО «Молодий народний рух»,
14. Д. Хоркін – ГО «Український незалежний центр політичних досліджень»,
15. Д. Колесник – МО «Пласт – Національна скаутська організація України»,
16. Ю. Литвиненко – ВМГО «Молодь Демократичного Альянсу»,
17. Н. Педченко – ВМГО «Всеукраїнська Асамблея Молоді»,
18. В. Іванченко – ВМГО «Батьківщина Молода».

Запрошені: члени громадських організацій, журналісти.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання головуючого з-поміж представників об’єднань. Затвердження головуючого і секретаря конференції – відкритим голосуванням.
2. Обрання двох членів Лічильної комісії від наявних громадських об’єднань.
3. Представлення кандидатами своїх програм. Обговорення програм кандидатів і запитання до них.
4. Ознайомлення учасників конференції із процедурою голосування.
5. Голосування за кандидатів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання головуючого з-поміж представників об’єднань. Затвердження головуючого
і секретаря конференції – відкритим голосуванням

С. Костинський привітав присутніх із важливим кроком, який дозволить обрати наглядовий орган суспільної компанії.

Виступили: Ю. Артеменко, З. Аласанія, К. М’ясникова.

С. Костинський поінформував, що необхідно обрати головуючого з-поміж представників об’єднань відкритим голосуванням.

Запропонував учасникам конференції у сфері захисту інтересів дітей та молоді вносити пропозиції щодо головуючого.

Виступили:

Д. Колесник – запропонував обрати головою І. Жданову.

С. Костинський поставив на голосування кандидатуру І. Жданової.

І. Жданова заявила про самовідвід.

В. Іванченко запропонував обрати головуючим О. Борисенка.

С. Костинський поставив на голосування кандидатуру О. Борисенка.

Голосували:
“за” – 7, “проти” – 0, “утримались” – 11.

Учасники запропонували кандидатуру В. Іванченка. Пропозицію підтримано.

С. Костинський поставив на голосування кандидатуру В. Іванченка.

Голосували:
“за” – 10, “проти” – 0, “утримались” – 8. Рішення ухвалено.

С. Костинський повідомив, що головуючим конференції у сфері захисту інтересів дітей та молоді обрано В. Іванченка – представника від ВМГО «Батьківщина Молода», секретар конференції – Т. Кравченко, начальник відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення Національної ради (відповідно до Порядку проведення Конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень секретарем конференції є працівник апарату Національної ради).

В. Іванченко запропонував затвердити порядок денний конференції.

Пропозицію поставила на голосування:

Голосували:
“за” – 18, “проти” – 0, “утримались” – 0. Рішення ухвалено.

2. Обрання двох членів Лічильної комісії від наявних громадських об’єднань

В. Іванченко повідомив, що необхідно обрати двох членів Лічильної комісії від наявних громадських об’єднань. Запропонував представникам громадських об’єднань вносити пропозиції щодо кандидатур до Лічильної комісії.

Виступили:
А. Слободич
запропонував обрати членом Лічильної комісії Ю. Литвиненко.

В. Іванченко поставив на голосування кандидатуру Ю. Литвиненко.

Голосували:
“за” – 18, “проти” – 0, “утримались” – 0. Рішення ухвалено.

В. Іванченко запропонував обрати членом Лічильної комісії С. Норець.

Поставив на голосування кандидатуру С. Норець.

Голосували:
“за” – 18, “проти” – 0, “утримались” – 0. Рішення ухвалено.

В. Іванченко повідомив, що до Лічильної комісії обрано Ю. Литвиненко – ВМГО «Молодь Демократичного Альянсу» та С.Норець – ВМГО «Об’єднання «Європейська молодь України».

Т. Кравченко уточнила, що відповідно до Порядку проведення Конференцій, головою Лічильної комісії є визначений рішенням Національної ради член Національної ради, на цій конференції голова Лічильної комісії – С. Костинський.

3. Представлення кандидатами своїх програм. Обговорення програм кандидатів і запитання до них

В. Іванченко повідомив про наявність шести кандидатів на посаду члена Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України, запропонував кандидатам представити свої програми.

Виступили:

О. Борисенко повідомив що він на конференції представляє Всеукраїнську молодіжну організацію «СВІМ», але не буде представляти програму відсутнього на сьогоднішньому засіданні кандидата від цієї організації до Наглядової ради НСТУ О. Дегтяренка.

Т. Кравченко уточнила, що програма кандидата О. Дегтяренка розміщена на сайті Національної ради, і з нею мали можливість ознайомитися всі учасники конференції.

Відбулася презентація програм кандидатів:

І. Жданова – ГО «Фонд «Відкрита політика» (супроводжуючи її фотоматеріалами та візуалізацією).

П. Ногай – Всеукраїнська спілка громадських організацій «Україна для життя» зняла свою кандидатуру на обрання членом Наглядової ради НСТУ.

В. Міський – ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна».

В. Сербулов – Всеукраїнська спілка молодіжних громадських організацій «Християнська Асоціація Молодих Людей України».

А. Слободич – ВГО «Путівка в життя» представили учасникам конференції свої програми.

Головуючий запропонував кандидатам та присутнім на конференції обговорити програми, які щойно заслухали.

Виступили: С. Костинський, Д. Хоркін, К. М’ясникова, О. Борисенко, І. Жданова, В. Сербулов, В. Міський, А. Слободич, З. Аласанія, Т. Лебедєва, Д. Колесник, М. Стельмах, Д. Зінченко.

4. Ознайомлення учасників конференції із процедурою голосування.

Голова Лічильної комісії С. Костинський  повідомив, що, відповідно до пункту 4 розділу ІІІ Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень, голосування за кандидатів здійснюють учасники Конференції шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів. У бюлетені в алфавітному порядку за прізвищем зазначаються усі кандидати, що були запропоновані об’єднаннями, які мають право делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ. Бюлетень для голосування заповнюється шляхом виставлення рейтингових балів навпроти імен кандидатів (кожному кандидату виставляється від 1 до 5 балів). Недійсним вважається бюлетень, у якому не виставлено рейтингові бали всім кандидатам, а також у випадку, якщо бюлетень заповнений з порушенням вимог цього Порядку.

 Також, С. Костинський зазначив, що Переможцем є той кандидат, який набрав найбільшу кількість балів.

5. Голосування за кандидатів

С. Костинський запропонував представникам громадських організацій голосувати за кандидатів шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, дотримуючись Порядку, заповнені бюлетені помістити у скриньку для голосування.

Лічильна комісія у складі С. Костинського, Ю. Литвиненко та С. Норець здійснила підрахунок голосів та оголосила результати голосування. Голова лічильної комісії оголосив кількість балів, що набрав кожен із кандидатів:

О. Дегтяренко – 18  І. Жданова – 45,  В. Міський – 70, В. Сербулов – 31,    А. Слободич – 26.

С. Костинський повідомив, що членом Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України у сфері захисту інтересів дітей та молоді обрано Міського Вадима Васильовича, оскільки він набрав найбільшу кількість голосів – 70.

Головуючий       В. Іванченко

Секретар        Т. Кравченко