Протокол конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері захисту інтересів дітей та молоді з обрання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Протокол конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері захисту інтересів дітей та молоді з обрання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України

03.02.2021              11:10 – 12:25        м. Київ, вул. Хрещатик, 26

Присутні:

Т. Руденко – член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голова Лічильної комісії;

С. Остапа – голова Наглядової ради НСТУ;

О. Павліченко – заступник голови Наглядової ради НСТУ;

О. Литвиненко – в.о. Голови Офісу Ради Європи в Україні;

Т. Кравченко – начальник відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення Національної ради.

 

учасники конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері захисту інтересів дітей та молоді:

Н. Іванченко – Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Європейська інтеграція»;

В. Міський – Молодіжна організація «ПЛАСТ – національна скаутська організація України»;

В. Перфілов – ГО «Юнацький корпус»;

Д. Крікун – ГО «Сумська молодіжна організація «Ліцей»;

О. Браілова – Громадська спілка «Сумський обласний комітет молодіжних організацій»;

В. Дубінець – ГО «Фундація суспільність»;

Я. Шеремет – ГО «Лабораторія демократичних трансформацій»;

В. Савчук – ГО «Простір рівних можливостей»;

В. Грезєв – ГО «Місто розумних»;

К. Михалко – ГО «Студентське братство Сумщини»;

В. Скворцова – ГО «Український незалежний центр політичних досліджень»;

Л. Олефір – Громадська організація громадянського представництва «Життя»;

Я. Ференчак – ГО «Всеукраїнська громадська організація «Молодий народний рух».

 

СЛУХАЛИ:

Т. Руденко, О. Литвиненко, С. Остапу, О. Павліченка, які привітали присутніх представників громадських об’єднань з важливою місією – обранням члена Наглядової ради НСТУ.

Т. Руденко повідомила, що для участі у конференції з обрання члена Наглядової ради НСТУ подали заяви 26 громадських об’єднань та асоціації у сфері захисту інтересів дітей та молоді. Громадська комісія розглянула ці заяви, зокрема, і на відповідність вимогам частини 2 статті 8 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» та визнала заяви 21 претендента такими, що відповідають вимогам чинного законодавства.

Зауважила, що відповідно до частини 3 пункту 3 розділу VI Порядку проведення конференцій, можуть брати участь у конференції тільки ті організації, які подали свого кандидата.

Повідомила, що сьогодні обиратимуть члена Наглядової ради 15 громадських об’єднань, 6 організацій не подали своїх кандидатур:

  • ГО «Молодіжне об’єднання Екстрим стайл»;
  • ГО «Українська академія лідерства»;
  • ГО «Всеукраїнська молодіжна громадська організація «СКМ»;
  • ГО Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Молодь України за майбутнє»;
  • ГО «Всеукраїнський громадський дитячий рух «Школа безпеки»;
  • ГО «Фундація «Простір».

Поінформувала, що від ГО «Міжнародна дитяча організація «Асоціація повітряних зміїв» надійшов лист, у якому зазначено, що їх кандидат Звірик Олексій Павлович не зможе бути присутнім на конференції  з поважних причин і надіслав свою програму для ознайомлення.

Також повідомила, що з поважних причин не змогла прибути на конференцію Сітнік Світлана Петрівна, кандидат від Харківської обласної молодіжної громадської організації «Харківський центр волонтерів»

Звернула увагу, що обидва кандидати не знімають свої кандидатури та будуть зазначені у бюлетені для голосування.

 

Обрання головуючого з-поміж представників об’єднань. Затвердження головуючого і секретаря конференції відкритим голосуванням. Затвердження порядку денного.

СЛУХАЛИ:

Т. Руденко поінформувала, що необхідно обрати головуючого з-поміж представників об’єднань відкритим голосуванням. Запропонувала учасникам конференції вносити пропозиції щодо головуючого.

ВИСТУПИЛИ:

В. Грезєв, ГО «Місто розумних», запропонував свою кандидатуру для обрання головуючим на конференції.

Т. Руденко поставила на голосування кандидатуру В. Грезєва:

 Голосували: «За» – одноголосно.

Т. Руденко повідомила, що головуючим конференції обрано В. Грезєва –ГО «Місто розумних».

Запропонувала обрати секретарем конференції представника апарату Національної ради Т. Кравченко – начальника відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення Національної ради (відповідно до Порядку проведення Конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень секретарем конференції є працівник апарату Національної ради).

 Поставила на голосування кандидатуру Т. Кравченко:

Голосували: «За» – одноголосно.

Т. Руденко повідомила, що секретарем конференції обрано Т. Кравченко.

 

СЛУХАЛИ:

В. Грезєв запропонував затвердити такий порядок денний: спочатку обрати членів Лічильної комісії, заслухати програми кандидатів до Наглядової ради НСТУ, обговорити їх, потім ознайомити присутніх з процедурою голосування, після голосування за кандидатів – підрахувати голоси та оголосити результати голосування.

Пропозицію поставив на голосування:

Голосували: «За» – одноголосно.

 

Обрання двох членів Лічильної комісії від наявних громадських об’єднань.

СЛУХАЛИ:

В. Грезєв повідомив, що необхідно обрати двох членів Лічильної комісії від наявних громадських об’єднань. Запропонував представникам громадських об’єднань вносити пропозиції щодо кандидатур до Лічильної комісії.

Нагадав, що головою Лічильної комісії відповідно до Порядку проведення конференцій є член Національної ради.

Поінформував, що на цій конференції голова Лічильної комісії – член  Національної ради Т. Руденко.

 ВИСТУПИЛИ:

В. Дубінець (ГО «Фундація суспільність») запропонувала свою кандидатуру для обрання членом Лічильної комісії.

Я. Шеремет (ГО «Лабораторія демократичних трансформацій») запропонувала свою кандидатуру для обрання членом Лічильної комісії.

 В. Грезєв поставив на голосування дві кандидатури для обрання членами Лічильної комісії – В. Дубінець та Я. Шеремет:

 Голосували: «За» – одноголосно.

 В. Грезєв зачитав список учасників конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері захисту інтересів дітей та молоді з обрання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Назвав кандидатів для обрання члена Наглядової ради НСТУ (5 осіб):

1. Звірик Олексій Павлович – ГО «Міжнародна дитяча організація «Асоціація повітряних зміїв»;

2. Іванченко Наталія Володимирівна – Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Європейська інтеграція»;

3. Міський Вадим Васильович – ГО «Лабораторія демократичних трансформацій»; ГО «Сумська молодіжна організація «Ліцей», Громадська спілка «Сумський обласний комітет молодіжних організацій», ГО «Фундація суспільність», Молодіжна організація «ПЛАСТ – національна скаутська організація України», ГО «Простір рівних можливостей», ГО «Місто розумних», ГО «Студентське братство Сумщини», ГО «Український незалежний центр політичних досліджень», Громадська організація громадянського представництва «Життя», ГО «Всеукраїнська громадська організація «Молодий народний рух»;

4. Перфілов Володимир Дмитрович – ГО «Юнацький корпус»;

5. Сітнік Світлана Петрівна – Харківська обласна молодіжна громадська організація «Харківський центр волонтерів».

 

Представлення кандидатами своїх програм. Обговорення програм кандидатів і запитання до них.

 СЛУХАЛИ:

В. Грезєв запропонував кандидатам представити свої програми та обговорити їх.

ВИСТУПИЛИ:

Н. Іванченко, В. Міський, В. Перфілов.

Н. Іванченко зазначила, що громадська організація, яку вона представляє, працює 15 років в Україні в сфері захисту інтересів дітей та молоді, а вона особисто працює над реалізацією грантових проєктів у Донецькій та Запорізькій областях.

Зауважила, якщо буде обрана членом Наглядової ради НСТУ, то першочерговим своїм завданням вважає здійснення моніторингу молодіжних програм в різних регіонах України з метою сприяння підготовці якісного контенту для дитячої та молодіжної аудиторії; проведення спільних інформаційно-просвітницьких заходів щодо залучення молоді до суспільного життя; організацію навчальних програм для журналістів та блогерів; внесення змін до чинного законодавства щодо підтримки і захисту журналістів.

В. Міський зазначив, що для нього буде пріоритетним – продовження розпочатої роботи з реалізації напрацювань першого складу Наглядової ради НСТУ, де він до цього працював на посаді секретаря, а саме: розвиток нових діджитальних активів; реалізація проєкту грейдингової структури оплати праці, яка наблизить цю оплату до ринкового рівня і дасть змогу залучити в компанію кращих спеціалістів та молодь; розробка тематичних концепцій мовлення з ґрунтовним аналізом. Щодо нових напрямків в роботі на наступні 5 років, назвав такі: створення нових цифрових активів для молоді, зокрема, вебсайтів для нетелевізійної аудиторії – підлітків та студентів; створення телевізійних проєктів, які залучатимуть молодь до державотворення, об’єднають громадян навколо всього українського; промоція культурного внеску, який робить суспільний мовник.

В. Перфілов зазначив, що першим завданням для себе, в разі обрання членом Наглядової ради НСТУ, вважає розробку основних напрямків діяльності на 2021 – 2025 роки. Зауважив, що Наглядова рада повинна велику увагу приділити впливу суспільного мовника на молодіжну аудиторію; підтримці національно – патріотичного  виховання дітей та молоді, залученню до цієї справи ветеранів АТО; сприянню інформаційній безпеці контенту, створенню молодіжної ради як консультативно-дорадчого органу Наглядової ради.

В. Грезєв ознайомив присутніх з презентацією кандидата від ГО «Міжнародна дитяча організація «Асоціація повітряних зміїв» О. Звірика.

Запропонував учасникам обговорити програми кандидатів.

ВИСТУПИЛИ:

В. Грезєв, С. Остапа, В. Перфілов, В. Міський, Л. ОлефірН. Іванченко.

 

Ознайомлення учасників конференції із процедурою голосування.

СЛУХАЛИ:

Т. Руденко поінформувала, що відповідно до пунктів 8, 9 розділу VI Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, голосування за кандидатів здійснюють учасники конференції шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів. У бюлетені в алфавітному порядку за прізвищем зазначаються усі кандидати, що були запропоновані об’єднаннями, які мають право делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ. Бюлетень для голосування заповнюється шляхом виставлення рейтингових балів навпроти імен кандидатів (кожному кандидату виставляється від 1 до 5 балів). Недійсним вважається бюлетень, у якому не виставлено рейтингові бали всім кандидатам, а також у випадку, якщо бюлетень заповнений з порушенням вимог цього Порядку. Повідомила, що той кандидат, який набрав найбільшу кількість балів, вважатиметься переможцем.

Голосування за кандидатів.

СЛУХАЛИ:

В. Грезєв запропонував представникам громадських організацій голосувати за кандидатів шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, дотримуючись Порядку, заповнені бюлетені помістити у скриньку для голосування.

Лічильна комісія у складі Т. Руденко, В. Дубінець, Я. Шеремет здійснила підрахунок голосів.

 

Оголошення результатів голосування.

СЛУХАЛИ:

Т. Руденко назвала кількість балів, яку набрав кожен із кандидатів:

Звірик Олексій Павлович – 13;

Іванченко Наталія Володимирівна – 29;

Міський Вадим Васильович – 64;

Перфілов Володимир Дмитрович  – 29;

Сітнік Світлана Петрівна – 13.

Т. Руденко повідомила, що членом Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України у сфері захисту інтересів дітей та молоді обрано Міського Вадима Васильовича, оскільки він набрав найбільшу кількість балів – 64.

 

Головуючий   В. Грезєв

 Секретар  Т. Кравченко