Протокол конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері захисту прав осіб з особливими потребами з обрання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Протокол конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері захисту прав осіб з особливими потребами з обрання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України

30.10.2015       10:05-12:00                  м. Київ, вул. Прорізна, 2

Присутні:

С. Костинський – співголова Лічильної комісії Конференцій громадських об’єднань та асоціацій,
Т. Кравченко – секретар Конференції,
З.Аласанія – генеральний директор НТКУ,
О. Большакова – голова Громадської комісії з питань проведення Конференцій громадських об’єднань та асоціацій,
Амал Ель-Атіфі – представниця Посольства Канади в Україні,
журналісти,

учасники конференції у сфері захисту прав осіб з особливими потребами:

Малюга  О. В. – ВГО «Українська спортивна федерація інвалідів з вадами розумового і фізичного розвитку»,
Алексєєнко Н. Л. – ВГО «Спортивна федерація незрячих України»,
Гончаренко В. М. – ВГО інвалідів «Українське товариство глухих»,
Євсев’єв Г. А. – ВГО людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії»,
Імереллі Р. Е. – ВГО інвалідів користувачів психіатричної допомоги «ЮЗЕР»,
Панченко О. В. – ВГО інвалідів користувачів психіатричної допомоги «ЮЗЕР»,
Клепець Ю. М. – ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю»,
Лопата Л. М.– ВГО онкоінвалідів «Разом проти раку»,
Полозюк О. М. – ВГО інвалідів «Група активної реабілітації»,
Сергієнко І. В. – МГО «Фонд допомоги дітям із синдромом аутизму  «Дитина з майбутнім»,
Назаренко В. М. – ВГО «Національна Асамблея інвалідів України»,
Щербань Н. А. – ВГО «Українське товариство сліпих»,
Шаповалова Я. Ю. – ВМГО студентів-інвалідів «Гаудеамус».

Слухали:

С. Костинський привітав присутніх із цим важливим кроком, який дозволить обрати наглядовий орган суспільної компанії.

Обрання головуючого з-поміж представників об’єднань. Затвердження головуючого і секретаря конференції – відкритим голосуванням. Затвердження порядку денного.

Слухали:

С. Костинський зауважив, що необхідно обрати головуючого з-поміж представників об’єднань відкритим голосуванням.

Запропонував учасникам конференції у сфері захисту прав осіб з особливими потребами вносити пропозиції щодо головуючого.

Виступили: 

В. Назаренко запропонувала обрати головуючим конференції у сферізахисту прав осіб з особливими потребами О.Полозюка.

С. Костинський поставив на голосування кандидатуру О. Полозюка.
 За – 12.

С. Костинський запропонував секретарем конференції обрати Т.Кравченко (відповідно до Порядку проведення Конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень секретерам конференції є працівник апарату Національної ради). Запропонував проголосувати.

За –12
Запропонував проголосувати за порядок денний.
За – 12.

Зазначив, що головуючим конференції у сфері захисту прав осіб з особливими потребами обрано О. Полозюка – ВГО інвалідів «Група активної реабілітації», секретарем – Т. Кравченко, начальника відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення.


Обрання двох членів Лічильної комісії від наявних громадських об’єднань.

Слухали:

О. Полозюк повідомив, що необхідно обрати двох членів Лічильної комісії від наявних громадських об’єднань. Запропонував представникам громадських об’єднань вносити пропозиції щодо кандидатур до Лічильної комісії.

Виступили:

В. Назаренко запропонувала себе обрати членом Лічильної комісії.
І. Сергієнко запропонувала себе обрати членом Лічильної комісії.

О. Полозюк поставив на голосування кандидатуру В. Назаренко.
За – 12.

О. Полозюк поставив на голосування кандидатуру І. Сергієнко.
За – 12.

Зауважив, що до Лічильної комісії обрано В. Назаренко – ВГО «Національна Асамблея інвалідів України» та І. Сергієнко – МГО «Фонд допомоги дітям із синдромом аутизму  «Дитина з майбутнім».

Т. Кравченко уточнила, що відповідно до Порядку проведення Конференцій головою Лічильної комісії є визначений рішенням Національної ради член Національної ради, на цій конференції Голова лічильної комісії– С.Костинський.

Представлення кандидатами своїх програм. Обговорення програм кандидатів і запитання до них.

Слухали:

О. Полозюк запропонував кандидатам представити свої програми.
С. Костинський
наголосив на необхідності дотримання регламенту.

Виступили:

О. Малюга – ВГО «Українська спортивна федерація інвалідів з вадами розумового і фізичного розвитку», Н. Алексєєнко – ВГО «Спортивна федерація незрячих України»,  В.  Гончаренко – ВГО інвалідів «Українське товариство глухих»,  Г.Євсев’єв – ВГО людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії»,  Р.Імереллі – ВГО інвалідів користувачів психіатричної допомоги «ЮЗЕР»,  Ю.Клепець – ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю», Л.Лопата – ВГО онкоінвалідів «Разом проти раку»,  О.Полозюк – ВГО інвалідів «Група активної реабілітації»,  І.Сергієнко – МГО «Фонд допомоги дітям з синдромом аутизму «Дитина з майбутнім», В. Назаренко – ВГО «Національна Асамблея інвалідів України»,  Н.Щербань –ВГО «Українське товариство сліпих», Я.Шаповалова – ВМГО студентів-інвалідів «Гаудеамус».

О. Полозюк запропонував кандидатам та представникам обговорити програми, які щойно заслухали.

Виступили:  В. Гончаренко, С. Костинський, С. Остапа, І. Сергієнко, З. Аласанія, О. Большакова.

О.Полозюк  зняв свою кандидатуру, зазначивши, що ВГО інвалідів «Група активної реабілітації» підтримуватиме кандидатуру Н.Скрипки.   

Ознайомлення учасників конференції із процедурою голосування.

Слухали:

С. Костинський – голова Лічильної комісії зауважив, що, відповідно до пункту 4 розділу ІІІ Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень, голосування за кандидатів здійснюють учасники Конференції шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів. У бюлетені в алфавітному порядку за прізвищем зазначаються усі кандидати, що були запропоновані об’єднаннями, які мають право делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ. Бюлетень для голосування заповнюється шляхом виставлення рейтингових балів навпроти імен кандидатів (кожному кандидату виставляється від 1 до 5 балів). Недійсним вважається бюлетень, у якому не виставлено рейтингові бали всім кандидатам, а також у випадку, якщо бюлетень заповнений з порушенням вимог цього Порядку.
Зауважив, що той кандидат, який набрав найбільшу кількість балів, вважатиметься переможцем.

Голосування за кандидатів.

Слухали:

О.Полозюк запропонував представникам громадських організацій голосувати за кандидатів шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, дотримуючись Порядку, заповнені бюлетені помістити у скриньку для голосування.

Лічильна комісія у складі С. Костинського, В. Назаренко та І. Сергієнко здійснила підрахунок голосів.

Оголошення результатів голосування.

Слухали:

С. Костинський назвав кількість балів, яку набрав кожен із кандидатів:

І. Алексєєва – 16;
Н.Алексєєнко – 22;
В.Гончаренко  – 37;
Г.Євсев’єв – 33;
Р.Імереллі  – 27;
Р. Кравченко – 27;
Л. Лопата – 25;
В. Назаренко – 17;
О.Потимко – 20;
І.Сергієнко – 39;
Н. Скрипка  – 58;
Наталія Щербань – 30.

Зазначив, що членом Наглядової ради у сфері захисту прав осіб із особливими потребами обрано Скрипку Наталію Сергіївну, оскільки вона набрала найбільшу кількість балів – 58.

О. Полозюк подякував всім за роботу.

Головуючий       О. Полозюк

Секретар        Т. Кравченко