Протокол конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері журналістики з обрання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Протокол конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері журналістики з обрання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України

Протокол
конференції громадських об’єднань та асоціацій у сфері журналістики
з обрання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України

19.10.2015          10.15-11.00                   м. Київ, вул. Прорізна, 2

Присутні:

Ю. Артеменко – голова Національної ради України,
У. Фещук – голова Лічильної комісії Конференції,
Т. Кравченко – секретар Конференції,
З. Аласанія – генеральний директор НТКУ,
К. М’ясникова – голова Громадської ради при Національній раді, член Громадської комісії,
члени громадських організацій, журналісти;

учасники конференції у сфері журналістики:

С. Батов – МГО «Асоціація журналістів, видавців і мовників християн «Новомедіа»,
Р. Головенко – ГО «Інститут масової інформації»,
Н. Клімова – МГО «Європейська Медіа Платформа»,
Т. Лебедєва – ВГО «Незалежна асоціація телерадіомовників»,
Н. Лигачова – ГО «Телекритика»,
О. Тарасов – Національна спілка журналістів України, ВПС «Незалежна медіа-профспілка України».

Слухали:

Ю. Артеменка, У. Фещук, К. М’ясникову, З. Аласанію, які привітали  присутніх представників громадських об’єднань із важливою місією –обранням наглядового органу суспільної компанії.

Ю. Артеменко повідомив, що участь у конференції беруть сім учасників та про те, що Лічильну комісію Конференції очолить заступник голови Національної ради У. Фещук.

Виступили:

О. Тарасов повідомив, що він, крім ВПС «Незалежна медіа-профспілка України», представляє на конференції також і Національну спілку журналістів.

Обрання головуючого з-поміж представників об’єднань. Затвердження головуючого і секретаря конференції – відкритим голосуванням. Затвердження порядку денного.

Слухали:

У. Фещук поінформувала, що необхідно обрати головуючого з-поміж представників об’єднань відкритим голосуванням. Запропонувала учасникам конференції у сфері журналістики вносити пропозиції щодо головуючого.

Зауважила, що О. Тарасов має два голоси, оскільки представляє два громадських об’єднання – Національну спілку журналістів та ВПС «Незалежна медіа-профспілка України».

Виступили:

Т. Лебедєва запропонувала обрати головуючим конференції у сфері журналістики Р. Головенка – представника ГО «Інститут масової інформації».

У. Фещук поставила на голосування кандидатуру Р. Головенка.
За – 6, утримались – 1.

Зазначила, що головуючим конференції у сфері журналістики обрано Р. Головенка – ГО «Інститут масової інформації».

Секретар конференції – Т. Кравченко, начальник відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення Національної ради (відповідно до Порядку проведення Конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень секретарем конференції є працівник апарату Національної ради).

Обрання двох членів Лічильної комісії від наявних громадських об’єднань.

Слухали:

У. Фещук повідомила, що необхідно обрати двох членів Лічильної комісії від наявних громадських об’єднань. Запропонувала представникам громадських об’єднань вносити пропозиції щодо кандидатур до Лічильної комісії.

Виступили:

Р. Головенко запропонував кандидатуру С. Батова від МГО «Асоціація журналістів, видавців і мовників християн «Новомедіа».

С. Батов запропонував кандидатуру О. Тарасова від Національної спілки журналістів та ВПС «Незалежна медіа-профспілка України».

У. Фещук поставила на голосування кандидатуру С. Батова.
За – 7.

Поставила на голосування кандидатуру О. Тарасова.
За – 7.

Повідомила, що до Лічильної комісії обрано С. Батова – МГО «Асоціація журналістів, видавців і мовників християн «Новомедіа» і О. Тарасова – Національна спілка журналістів та ВПС «Незалежна медіа-профспілка України».

Виступили:

Т. Кравченко нагадала, що головою Лічильної комісії відповідно до Порядку проведення конференцій є член Національної ради, затверджений рішенням від 17.09.2015 № 1447. На цій конференції голова Лічильної комісії – заступник голови Національної ради У. Фещук.

У. Фещук запропонувала затвердити склад Лічильної комісії з трьох осіб – У. Фещук, С. Батова та О. Тарасова в цілому:
За – 7.

Слухали:

Р. Головенко запропонував  затвердити  такий порядок денний: спочатку заслухати програми кандидатів до Наглядової ради НСТУ, обговорити їх, потім ознайомити присутніх з процедурою голосування, після голосування за кандидатів – підрахувати голоси та оголосити результати голосування.

Пропозицію поставив на голосування:
За – 7.

Представлення кандидатами своїх програм. Обговорення програм кандидатів і запитання до них.

Слухали:

Р. Головенко запропонував кандидатам представити свої програми.

Виступили:

О. Тарасов – представник Національної спілки журналістів та ВПС «Незалежна медіа-профспілка України». Повідомив, що він представляє інтереси спільного кандидата до Наглядової ради НСТУ від Національної спілки журналістів та ВПС «Незалежна медіа-профспілка України» – Т. Катюжинської, яка перебуває у відрядженні, зачитав програму цього кандидата.

С. Батов – представник МГО «Асоціація журналістів, видавців і мовників християн «Новомедіа» повідомив, що він уповноважений зняти кандидатуру Р. Кухарчука до Наглядової ради НСТУ від цього громадського об’єднання.

Т. Лебедєва – кандидат від ВГО «Незалежна асоціація телерадіомовників» представила свою програму дій в Наглядовій раді НСТУ.

Р. Головенко запропонував кандидатам та представникам обговорити програми, які заслухали.

Виступили: О. Тарасов, Р. Головенко, У. Фещук, З. Аласанія, К. М’ясникова, Н. Лигачова, Т. Лебедєва.

Ознайомлення учасників конференції із процедурою голосування.

Слухали:

У. Фещук – голова Лічильної комісії зауважила, що, відповідно до пункту 4 розділу ІІІ Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень, голосування за кандидатів здійснюють учасники Конференції шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів. У бюлетені в алфавітному порядку за прізвищем зазначаються усі кандидати, що були запропоновані об’єднаннями, які мають право делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ. Бюлетень для голосування заповнюється шляхом виставлення рейтингових балів навпроти імен кандидатів (кожному кандидату виставляється від 1 до 5 балів). Недійсним вважається бюлетень, у якому не виставлено рейтингові бали всім кандидатам, а також у випадку, якщо бюлетень заповнений з порушенням вимог цього Порядку.

Зауважила, що той кандидат, який набрав найбільшу кількість балів, вважатиметься переможцем.

Наголосила, що знято кандидатуру Р. Кухарчука.

Голосування за кандидатів.

Слухали:

Р. Головенко запропонував представникам громадських організацій голосувати за кандидатів шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, дотримуючись Порядку, заповнені бюлетені помістити у скриньку для голосування.

Лічильна комісія у складі У. Фещук, О. Тарасова та С. Батова здійснила підрахунок голосів.

Оголошення результатів голосування.

Слухали:

У. Фещук назвала кількість балів, яку набрав кожен із кандидатів:

Т. Катюжинська – 15,
Т. Лебедєва – 27.

У. Фещук повідомила, що членом Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України у сфері журналістики обрано Лебедєву Тетяну Яківну, оскільки вона набрала найбільшу кількість балів – 27.

Головуючий       Р. Головенко

Секретар        Т. Кравченко