Протокол конференції громадських об’єднань та асоціацій у творчій сфері з обрання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Протокол конференції громадських об’єднань та асоціацій у творчій сфері з обрання Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України

26.10.2015         10:10 – 11: 30                   м. Київ, вул. Прорізна, 2

Присутні:

Ю. Артеменко – голова Національної ради,
О. Герасим’юк – перший заступник голови Національної ради,
У. Фещук – голова Лічильної комісії Конференцій громадських об’єднань та асоціацій,
Т. Кравченко – секретар Конференції,
З. Аласанія – генеральний директор НТКУ,
К. М’ясникова – голова Громадської ради при Національній раді, член Громадської комісії,
Т. Лебедєва – почесний голова НАМ, члени громадських організацій, журналісти,

учасники конференції у творчій сфері:

С. Буковський – Національна спілка кінематографістів України,
Є. Глібовицький – ГО «Форум видавців»,
Р. Грицьків – ГО «Мистецький фонд імені Короля Данила»,
І. Кдирова – ГО «Всеукраїнська асоціація корейців»,
В. Келіогло – ГО «Гагаузьке національно-культурне товариство «Халк Бірлій»,
Є. Кечеджі – Харківське міське товариство греків «Геліос»,
В. Корнієнко – Творча спілка «Асоціація діячів естрадного мистецтва України»,
П. Мовчан – Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка».

Слухали:

У. Фещук привітала присутніх із важливим кроком, який дозволить обрати наглядовий орган суспільної компанії.

Виступили: Ю. Артеменко, З. Аласанія,  К. М’ясникова, О. Герасим’юк.

Обрання головуючого з-поміж представників об’єднань. Затвердження головуючого і секретаря конференції – відкритим голосуванням. Затвердження порядку денного.

Слухали:

У. Фещук поінформувала, що необхідно обрати головуючого з-поміж представників об’єднань відкритим голосуванням. Запропонувала учасникам конференції у творчій сфері вносити пропозиції щодо головуючого.

Виступили:

П. Мовчан – запропонував обрати головуючим В. Корнієнка.

У Фещук поставила на голосування кандидатуру В. Корнієнка.
За – 7, утримався – 1

У. Фещук повідомила, що головуючим конференції у творчій сфері обрано В. Корнієнка – Творча спілка «Асоціація діячів естрадного мистецтва України», секретар конференції – Т. Кравченко, начальник відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення Національної ради (відповідно до Порядку проведення Конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень секретарем конференції є працівник апарату Національної ради).

Поставила на голосування кандидатуру секретаря конференції Т. Кравченко.
За – 7, утримався – 1.

В. Корнієнко запропонував затвердити порядок денний конференції.

Пропозицію поставив на голосування:
За – 8.

Обрання двох членів Лічильної комісії від наявних громадських об’єднань.

Слухали:

У. Фещук повідомила, що необхідно обрати двох членів Лічильної комісії від наявних громадських об’єднань. Запропонувала представникам громадських об’єднань вносити пропозиції щодо кандидатур до Лічильної комісії.

Поінформувала, що відповідно до Порядку проведення Конференцій, головою Лічильної комісії є визначений рішенням Національної ради член Національної ради, на цій конференції голова Лічильної комісії – У. Фещук.

Виступили:

Є. Кечеджі та В. Келіогло запропонували обрати членом Лічильної комісії І. Кдирову.

П. Мовчан запропонував обрати членом Лічильної комісії Є. Глібовицького.

В. Корнієнко поставив на голосування кандидатури І. Кдирової
За – 8.

Є. Глібовицького
За – 8.

У. Фещук повідомила, що до Лічильної комісії обрано І. Кдирову – ГО «Всеукраїнська асоціація корейців» і Є. Глібовицького – ГО «Форум видавців».

Представлення кандидатами своїх програм. Обговорення програм кандидатів і запитання до них.

Слухали:

В. Корнієнко повідомив про 8 кандидатів до Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України, запропонував кандидатам представити свої програми.

Виступили:

С. Буковський – Національна спілка кінематографістів України, Є. Глібовицький – ГО «Форум видавців», Р. Грицьків – ГО «Мистецький фонд імені Короля Данила», І. Кдирова – ГО «Всеукраїнська асоціація корейців», Є. Кечеджі – Харківське міське товариство греків «Геліос», П. Мовчан – Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка», В. Корнієнко – Творча спілка «Асоціація діячів естрадного мистецтва України».

П. Мовчан запропонував підтримати кандидатуру до Наглядової ради НСТУ Є. Глібовицького.

У. Фещук поінформувала, що від кандидата В. Шевченка – ГО «Центр громадських ініціатив «Інформаційне суспільство», надійшло повідомлення, що він перебував в іншій області і не встигає на конференцію через проблеми з транспортом.

Т. Кравченко нагадала, що програма кандидата до Наглядової ради НСТУ В. Шевченка розміщена на сайті Національної ради, з нею мали можливість ознайомитися всі учасники конференції, і що цей кандидат внесений до бюлетенів для голосування.

В. Корнієнко запропонував кандидатам та присутнім на конференції обговорити програми, які щойно заслухали.

Виступили: Р. Грицьків, П. Мовчан, В. Келіогло, У. Фещук, Т. Лебедєва.

В. Келіогло повідомив, що ГО «Гагаузьке національно-культурне товариство «Халк Бірлій» уповноважило його підтримати кандидатуру до Наглядової ради НСТУ І. Кдирової.

Ознайомлення учасників конференції із процедурою голосування.

Слухали:

У. Фещук – голова Лічильної комісії повідомила, що, відповідно до пункту 4 розділу ІІІ Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень, голосування за кандидатів здійснюють учасники Конференції шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів. У бюлетені в алфавітному порядку за прізвищем зазначаються усі кандидати, що були запропоновані об’єднаннями, які мають право делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ. Бюлетень для голосування заповнюється шляхом виставлення рейтингових балів навпроти імен кандидатів (кожному кандидату виставляється від 1 до 5 балів). Недійсним вважається бюлетень, у якому не виставлено рейтингові бали всім кандидатам, а також у випадку, якщо бюлетень заповнений з порушенням вимог цього Порядку.

Зауважила, що той кандидат, який набрав найбільшу кількість балів, вважатиметься переможцем.

Голосування за кандидатів.

Слухали:

У. Фещук запропонувала представникам громадських організацій голосувати за кандидатів шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, дотримуючись Порядку, заповнені бюлетені помістити у скриньку для голосування.

Лічильна комісія у складі У. Фещук, І. Кдирової та Є. Глібовицького здійснила підрахунок голосів.

Оголошення результатів голосування.

Слухали:

У.Фещук повідомила, що два бюлетені визнано недійсними, оскільки в них не було виставлено балів усім кандидатам та назвала кількість балів, яку набрав кожен із кандидатів:

С. Буковський – 15,
Є. Глібовицький – 19,
Р. Грицьків – 13,
І. Кдирова – 17,
Є. Кечеджі – 9,
В. Корнієнко – 15,
П. Мовчан – 15,
В. Шевченко – 9.

У. Фещук повідомила, що членом Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України у творчій сфері обрано Глібовицького Євгена Мирославовича, оскільки він набрав найбільшу кількість голосів – 19.

Головуючий       В. Корнієнко

Секретар        Т. Кравченко