Взаємодія Національної ради з громадянами демонструє у першому півріччі цього року низку позитивних результатів - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Взаємодія Національної ради з громадянами демонструє у першому півріччі цього року низку позитивних результатів

19 липня на черговому засіданні Національна рада розглянула та взяла до відома  інформацію про звернення громадян, які надійшли до регулятора у першому півріччі 2018 року. Загалом упродовж цього часу було розглянуто  440 письмових звернень громадян та 62 запити на отримання публічної інформації. Зокрема найбільш активними дописувачами виявилися жителі Києва (217), а також Львівської (29), Дніпропетровської (28) і Харківської (21) областей.

За останнє півріччя Національна рада провела ґрунтовну роботу з опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації. Результати виконаної роботи упродовж цього часу було підсумовано в розгорнутому звіті, що також окреслює ситуацію стосовно ключових інтересів та занепокоєнь, які сьогодні існують серед населення України.  

Таким чином, з 440-ка письмових звернень більшість листів стосувалися питань:

  • інформаційної безпеки і захисту вітчизняного телерадіопростору від загроз і викликів і внутрішнього, і зовнішнього характеру;
  • дотримання вітчизняними радіокомпаніями законодавчих вимог щодо частки пісень та ведення передач державною мовою, а також обсягу української мови на телебаченні;
  • трансляції програм, які не входять до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України;
  • розміщення у ЗМІ окремих, на думку громадян, суперечливих соціальних роликів.

Водночас дописувачі активно цікавилися впровадженням цифрового мовлення. Зокрема ставили питання щодо необхідності придбання пристроїв для приймання сигналів цифрового телерадіомовлення, а також висловлювали стурбованість через недостатню якість цифрового сигналу і відсутність його прийому на території окремих населених пунктів.

Крім того, упродовж останніх півроку громадяни  значно частіше зверталися до регулятора з проханнями щодо спростування, на їх думку,  упередженого висвітлення подій в ефірі вітчизняних телеканалів. Це ж стосується й одержаних скарг на порушення прав неповнолітніх при зйомках телепрограм і  нанесенні певним ефірним медіа-контентом шкоди дитячій аудиторії.

Незмінними у листах громадян, як і в попередні періоди,  лишаються питання стосовно програмного наповнення каналів, його якісного покращення та дотримання вимог законодавства про захист суспільної моралі. 

Відповідно до законів України  «Про звернення громадян», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», «Про доступ до публічної інформації», а також Указу Президента України від 13 серпня 2002 року № 700 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення» Національна рада забезпечила зворотній зв’язок на звернення кожного громадянина і надавала всі відповіді та роз’яснення вчасно. До того ж, завдяки роботі нового веб-сайту регулятора,  громадяни мали можливість подати звернення, запит на отримання публічної інформації чи записатися на прийом до членів Національної ради та керівників структурних підрозділів у режимі он-лайн.

Слід зауважити, що одержані від громадян письмові звернення зі скаргами на мовлення окремих ліцензіатів стали підставою для проведення Національної радою низки моніторингів і перевірок діяльності зазначених ними мовників. Зокрема, внаслідок таких запитів було ухвалено не одне важливе рішення стосовно телерадіокомпаній,  які порушували чинне законодавство України. У випадках, коли питання заявників не входили до безпосередніх повноважень регуляторного органу, задля ефективного задоволення їхніх прохань Національна рада неодноразово зверталася за сприянням у допомозі до різних державних відомств та експертів.

Серед розглянутих запитів на публічну інформацію, з усіх 62-х у більшості юридичні та фізичні особи зверталися до Національної ради за інформацією щодо:

  • рішень регуляторного органу, протоколів засідань і порядків денних;
  • контактних даних телерадіоорганізацій, які внесено до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення;
  • статистичних даних щодо діяльності телерадіоорганізацій та ін.

Загалом, аналізуючи проведену роботу зі зверненнями громадян за останнє півріччя, насамперед можна говорити про зростання рівня громадянської активності населення та більшу поінформованість громадян України з питань функціонування телерадіоінформаційної сфери.

 Ілюстрація з сайту ukrinform.ua

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше