Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги повністю відповідає чинним законодавчим нормам

11.05.2012

У зв’язку з неоднозначним трактуванням суб’єктами інформаційної діяльності окремих пунктів Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги Національна рада додатково звертає увагу на те, що цей документ підготовано в суворій відповідності до норм Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Ухвалене Національною радою Положення, зареєстроване Міністерством юстиції України 2 березня 2012 року, дає вичерпний перелік підстав для анулювання ліцензії провайдера програмної послуги безпосередньо Національною радою. Це можливо лише на підставі:
• заяви ліцензіата про анулювання ліцензії;
• рішення суду про втрату чинності ліцензії провайдера програмної послуги, яке набрало законної сили;
• інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про наявність запису щодо припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем (п. 14 Положення).

У випадках, які передбачені в п. 16 цього Положення, а саме:
• передача ліцензії іншій юридичній або фізичній особі з метою проведення нею діяльності провайдера програмної послуги;
• несвоєчасного подання заяви про переоформлення ліцензії;
• невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства та умов ліцензії;
• відмови ліцензіата у проведенні працівниками Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення перевірки його діяльності відповідно до вимог законодавства України;
• систематичного порушення ліцензіатом вимог Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, законодавства України про захист суспільної моралі, законодавства про авторські та суміжні права;
• порушення статті 8 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”,

Національна рада звертається до суду з позовом про анулювання ліцензії. Відповідно, тільки суд може вирішити, чи анульовувати ліцензію провайдера програмної послуги, чи ні.