Презентовано новий посібник, присвячений захисту свободи вираження поглядів, інших прав людини, розвитку нових технологій поширення інформації - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Презентовано новий посібник, присвячений захисту свободи вираження поглядів, інших прав людини, розвитку нових технологій поширення інформації

26 січня 2022 року в рамках спеціального онлайн заходу Представниця ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро представила новий посібник «У центрі уваги штучний інтелект і свобода вираження думок: посібник з політики». Він присвячений захисту свободи вираження поглядів та інших прав людини в рамках формування та реалізації стратегій та політик, пов’язаних зі штучним інтелектом. У цьому заході взяв участь Валентин Коваль, перший заступник голови Національної ради.

Посібник розроблено за результатами дворічних досліджень і низки семінарів, які об’єднали експертні погляди понад 120 найвідоміших науковців і практиків, що працюють у сфері свободи ЗМІ, прав людини, технологій та безпеки з усього регіону ОБСЄ.

Мета створення цього ресурсу полягає в тому, щоб надати рекомендації державам-учасницям ОБСЄ з питань, як виконувати свої зобов’язання щодо захисту прав людини під час формування регуляторних відповідей на нові виклики, з якими стикається право на свободу вираження в цифрову епоху.

Для формування рекомендацій на початку 2021 року було організовано чотири експертних семінари, щоб визначити фактичний і передбачуваний негативний вплив на права людини, який мають автоматизовані та засновані на штучному інтелекті засоби і методи,  що застосовуються для виявлення, оцінки, керування та персоналізації онлайн-контенту. Велика увага була приділена особистим правам людини, а також правам на рівні суспільства. За результатами семінарів розроблено набір рекомендацій, де визначено заходи належної обачності у сфері прав людини та процесуальних гарантій для подолання ризиків індивідуального і суспільного характеру, що виникають внаслідок невиправданого використання штучного інтелекту в управлінні контентом.

Тереза Рібейро

Загальна структура посібника відповідає тематичним напрямам експертних семінарів і складається з чотирьох основних розділів.

«Модерація контенту: безпека» охоплює інформацію щодо інструментів на основі штучного інтелекту, які застосовуються для модерації контенту, для виявлення та оцінки незаконного контенту в інтернеті, зокрема і загрози безпеці, такі як екстремістський і терористичний контент.

«Модерація контенту: мова ворожнечі» розглядає інструменти на основі штучного інтелекту, які використовуються для виявлення та оцінки потенційно шкідливого, але законного контенту, з особливим акцентом на мові ворожнечі в інтернеті та алгоритмічній дискримінаційній упередженості.

«Курація контенту: плюралізм ЗМІ» подає інформацію про інструменти на основі штучного інтелекту, розроблені для курації та персоналізації онлайн-контенту, з акцентом на системах рекомендації контенту та їх впливі на плюралізм медіа.

«Курація контенту: відслідковування» аналізує інструменти на основі штучного інтелекту, які використовуються в персоналізованій рекламі (на основі відстеження), і їх зв’язок із курацією контенту за допомогою профілювання осіб та прогнозування майбутньої поведінки.

Ключові рекомендації для держав-учасниць ОБСЄ

1. Захищайте та заохочуйте свободу вираження поглядів та інші права людини як центральну складову стратегій та політик, пов’язаних із штучним інтелектом

2. Зберігайте та підтримуйте інтернет як простір для демократичної участі та демократичного представництва, а також для медіаплюралізму

3. Розробляйте політики, засновані на фактах, побудовані на інклюзивних процесах, щоб відповідати на виклики щодо свободи думок, свободи інформації та свободи вираження поглядів
4. Сприяйте дотриманню Керівних принципів ООН із питань бізнесу та прав людини, щоб запобігти пріоритезації максимізації прибутку за рахунок прав людини та демократичних цінностей

5. Зобов’язуйте онлайн-платформи проводити належну перевірку щодо прав людини, в тому числі шляхом оцінки впливу на права людини (HRIAs[1]) у рамках їх політик управління контентом і автоматизованого ухвалення рішень, а також у рамках їх комерційної діяльності, пов’язаної зі збором даних, таргетованою рекламою та дизайном інтерфейсів

6. Забезпечуйте чіткість, зрозумілість і доступність використання штучного інтелекту для модерації контенту, курування контенту та таргетованої реклами

7. Забезпечуйте умови, щоб захист прав людини не передавався повністю зовнішнім ресурсам або повністю автоматизувався, забезпечуйте прозорість будь-яких державно-приватних партнерських відносин

8. Запроваджуйте міцні рамки прозорості, у тому числі шляхом створення обов’язкових комплексних звітів про прозорість, які містять детальну інформацію про використання штучного інтелекту

9. Переконайтеся, що діють надійні механізми захисту від цензури та нагляду, в тому числі ті, що контролюються людиною, і незалежні механізми оскарження

10. Забезпечуйте гарантії дієвої підзвітності, у тому числі шляхом незалежного нагляду та незалежного аудиту, зокрема щодо дотримання прав людини та недискримінації

11. Дотримуйтеся права на конфіденційність і захист даних, у тому числі шляхом визначення обмежень для персоналізованої реклами (на основі спостереження) і забезпечення надійної прозорості та представництва користувачів у бізнес-практиках на основі відстеження і профілювання
12. Пропагуйте медіа та цифрову грамотність і посилюйте можливості, представництво і контроль користувачів над управлінням контентом та використанням їхніх даних, у тому числі шляхом надання можливості відмовитися від усіх автоматизованих рішень

13. Вирішуйте проблеми з незбалансованими і монополізованими ринковими перевагами і сприяйте плюралізму, а також технологічним і медіаінноваціям

14. Залучайтеся до спільної діяльності на багатосторонньому рівні для забезпечення гарантій прав людини при розробці та розгортанні штучного інтелекту для курації та модерації контенту в Інтернеті

 

[1] Human Rights Impact Assessment (оцінка впливу на права людини) –  це процес для систематичного визначення, прогнозування та реагування на потенційний вплив на права людини комерційної діяльності, державної політики тощо.

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше