Пропонуються зміни до Закону «Про Національну раду» - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Пропонуються зміни до Закону «Про Національну раду»

Національна рада на засіданні 23 листопада розглянула і погодила проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Законами України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» та внесла свої зауваження.Законопроект до регуляторного органу надійшов від Держкомтелерадіо і фактично не викликав заперечень у членів Національної ради.Зауваження, які пропонується врахувати, стосується Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення». А саме, частини першої статті 16.Пропонується дещо розширити цей пункт і сформулювати його у такому варіанті: «1. Діяльність Національної ради є відкритою, а її рішення – доступними для суб’єктів інформаційних відносин. Інформація, отримана в процесі діяльності Національної ради та матеріали, які надходять до Національної ради для опрацювання телерадіоорганізаціями, що пов’язані зі здійсненням наглядових та регуляторних повноважень Національної ради, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень, можуть бути віднесені до службової інформації відповідно до закону і використані лише для здійснення контролю та не підлягають розголошенню до прийняття рішення Національної ради, крім випадків передбачених законом».


_____________________________________________________________________________
Стежте за нашими новинами на facebook.com/NacRada та twitter.com/NacRada
Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше