Проєкт «Illiberal Turn» запропонував рекомендації щодо медіаполітики та журналістської практики з метою подолання поляризації і відновлення довіри до медіа - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Проєкт «Illiberal Turn» запропонував рекомендації щодо медіаполітики та журналістської практики з метою подолання поляризації і відновлення довіри до медіа

8 жовтня проєкт «Неліберальний поворот» («Illiberal Turn») оприлюднив звіт «Відновлення довіри та протидія поляризації в (пост)період пандемії».

«Неліберальний поворот» є дослідницьким проєктом Університету Лафборо (Велика Британія), що спрямований на аналіз взаємодії між споживанням різних видів медіа і політичною поляризацією у 4 країнах Центрально-Східної Європи.

Звіт містить рекомендації для політиків і журналістів, інформує про практики різних зацікавлених сторін, а також має на меті краще зрозуміти потреби, досвід та думки аудиторії.

Результати дослідження вдалося отримати завдяки використанню таких методів, як опитування населення, глибинні інтерв’ю та інші способи збору даних. Дослідження проводилося у Чехії, Угорщині, Польщі і Сербії та стосувалося проблематики популізму, поляризації, плюралізму й довіри до медіа.

Автори дослідження підкреслюють, що криза, спричинена Covid-19, посилила економічну кризу медіа, урядовий тиск та обмеження для журналістів.

У відповідь на поточні виклики проєкт «Неліберальний поворот» запропонував у звіті такі рекомендації щодо політики:

  • суспільне мовлення: політична незалежність і неупередженість суспільних мовників має бути захищена, а їх наявність і видимість у мережі Інтернет покращена;
  • національні регуляторні органи: їхня незалежність має бути гарантована, «регуляторні органи мають прагнути дотримуватися принципу політичної неупередженості» щодо медіа, не перешкоджати критичному висвітленню журналістами питань, що становлять суспільний інтерес;
  • стійкість медіа: уряди та ЄС мають підтримувати економічно сприятливе середовище для незалежних медіа, тоді як метою національної політики у сфері медіа має бути просування й підтримка якісного місцевого/регіонального контенту і медіа;
  • дезінформація і поляризація: дослідження щодо розуміння і протидії дезінформації та поляризації повинні фінансово підтримуватися державою. Водночас важливо заохочувати впровадження механізмів саморегулювання для онлайн-платформ, а нова європейська політика щодо цього питання повинна охоплювати і запобіжні заходи від потенційного зловживання регуляторним наглядом з боку державних органів;
  • медіаграмотність: ініціативи з медіаграмотності мають зосередитися на найбільш вразливих верствах населення, а саме на людях похилого віку і людях із більш низьким рівнем освіти.

У звіті також представлені рекомендації для журналістів, де вітається просування принципів неупередженості, точності і справедливості під час висвітлення новин, розробка внутрішніх правил протидії поляризації і підвищення якості журналістських розслідувань.

Документ містить інформацію про врахування уроків кризи, пов’язаної з пандемією. Він пропонуює ефективні інструменти для регуляторних органів та медіа для забезпечення поширення точної, чіткої і захищеної інформації в період кризи у сфері охорони здоров’я.

 

Джерело Illiberal Turn

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше