ПРОЗОРІСТЬ МЕДІА - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

ПРОЗОРІСТЬ МЕДІА

Інформація щодо подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності

Телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги щороку до 31 березня зобов’язані подати до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності про свою структуру власності, відповідно до вимог частини дев’ятої статті 40, частини другої статті 59  Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності (далі – Порядок), затвердженого рішенням Національної ради № 2 від 21 січня 2016 року, що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 року за № 251/28381 (зі змінами).

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» Верховна Рада України постановила внести зміни до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (далі – Закон), доповнивши розділ X «Прикінцеві положення» пунктом 32 такого змісту: «Тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), порушення строків, встановлених частинами другою – третьою статті 59 цього Закону щодо подачі звітів за попередній (звітний) рік діяльності, не є порушенням цього Закону. При цьому такі звіти мають бути подані телерадіоорганізаціями у строк, що не перевищує 30 днів із дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19)».

 У зв’язку з тим,  що карантин у країні не завершено, період подачі звітної інформації про структуру власності триває.

Звертаємо увагу!

Згідно з рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 17.06.2022 р. № 330 прийнято рішення «Про внесення змін до рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21 січня 2016 року № 2 «Про затвердження Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності».

30.08.2022 набрав чинності Порядок у новій редакції, згідно з яким звіт, за попередній (звітний) рік діяльності про свою структуру власності подається до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за новими формами та передбачено новий порядок подання таких форм, про що зазначено нижче.

 

ЩОДО ПОДАННЯ ЗВІТІВ ПРО СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ ЗА НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ ПОРЯДКУ:

Документи щодо структури власності подаються до Національної ради в електронній формі через електронний сервіс «Особистий кабінет».

Документи щодо структури власності подаються в електронній формі у форматі EXCEL (.xlsx) відповідно до затверджених Порядком (у редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 17 червня 2022 року N 330) форм та розміщених на офіційному вебсайті Національної ради.

Документи, що подаються до Національної ради в електронній формі через електронний сервіс «Особистий кабінет», підписуються керівником або уповноваженою особою суб’єкта інформаційної діяльності кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

У разі виявлення технічної помилки в інформації про структуру власності, поданій Національній раді, суб’єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення повинен оновити інформацію.

Щорічна інформація про структуру власності подається та зберігається в «Особистому кабінеті».

Порядок подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідні форми документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги (у редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 17 червня 2022 року № 330)

Форми щодо структури власності для завантаження у форматі EXCEL

Форма № 1

Схематичне зображення структури власності суб’єкта інформаційної діяльності

Форма № 2

Форма № 3

 

ЩОДО ПОДАННЯ ЗВІТІВ ПРО СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ ЗА 2020 ТА 2021 РОКИ:

Звітна інформація про структуру власності за  2020 та 2021 роки подається до Національної ради відповідно до Порядку у редакції чинній до 29.08.2022, форми та порядок подання наведені нижче.

Відповідно до чинного законодавства ліцензіати зобов’язані подавати щорічну інформацію про структуру власності незалежно від того, чи подавалася інформація про структуру власності до заяви про видачу (продовження) або переоформлення ліцензії.

Документи щодо структури власності подаються до Національної ради в паперовому вигляді та в електронній формі.

Документи у паперовому вигляді прошиваються, нумеруються та підписуються керівником суб’єкта інформаційної діяльності.

Документи можуть підписуватись іншою уповноваженою особою (крім керівника), яка має право підпису від імені суб’єкта інформаційної діяльності. У такому разі до Національної ради додатково подається оригінал або завірена в установленому порядку копія документа, який підтверджує повноваження підписанта.

Документи в електронній формі або надсилаються на електронну пошту prozorist@nrada.gov.ua, або подаються через модуль офіційного вебсайту Національної ради. Кожен документ, надісланий електронною поштою, подається у форматах PDF та ЕХСEL з можливістю копіювання.

Адреса електронної пошти ліцензіата має бути постійно діючою.

Документи у паперовому вигляді повинні відповідати за змістом документам в електронній формі; з урахуванням положень, передбачених пунктом 8 Розділу ІІ Порядку.

У документах в форматі PDF:

1) не зазначаються такі персональні дані фізичної особи: ідентифікаційний номер, серія та номер паспорта, адреса постійного місця проживання (зазначається лише країна і населений пункт);

2) зазначається країна, податковим резидентом якої є особа, при цьому якщо особа є громадянином декількох країн, зазначається про приналежність до громадянства тієї країни, з якою особа має більш тісний економічний зв’язок.

Порядок подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідні форми документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги (з внесеними змінами у редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення до 17 червня 2022 року)

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Схематичне зображення структури власності суб’єкта інформаційної діяльності

 

Форми щодо структури власності для завантаження у форматі EXCEL

Форма № 1

Форма № 2

Форма № 3

Форма № 4

Форма № 5

Форма № 6

Схематичне зображення структури власності суб’єкта інформаційної діяльності

 

Подання щорічної інформації про структуру власності суб’єктами інформаційної діяльності через модуль офіційного вебсайту Національної ради

Звертаємо вашу увагу, що ви маєте право подавати щорічну інформацію про структуру власності через модуль офіційного вебсайту Національної ради. Документи про видачу та переоформлення ліцензій не подаються через модуль.

Для цього вам необхідно:

  • Повідомити Національній раді рекомендованим листом адресу електронної пошти компанії для авторизації. Лист має бути на офіційному бланку організації за підписом керівника чи іншої уповноваженої особи. Національна рада акцентує, що впровадження цього модулю є дуже важливим кроком, який спростить комунікацію між регуляторним органом і ліцензіатами. Звертаємо вашу увагу, що адреса електронної пошти має бути постійно діючою, унікальною для кожної компанії та не повинна бути закріпленою за певним працівником. (Примітка. Навіть у випадку звільнення працівника адреса електронної пошти повинна буди доступною для використання вашою компанією).
  • Отримавши адресу електронної пошти, Національна рада авторизує вас як користувача протягом 15 днів, і  ви отримаєте на вказану вами адресу електронної пошти інструкцію щодо подальшої реєстрації на модулі офіційного вебсайту Національної ради та доступу до свого Персонального кабінету. Просимо вас уважно керуватися цією інструкцією.
  • Після реєстрації та доступу до Персонального кабінету вам необхідно заповнити інформацію в Профілі та всі Форми для подання інформації про структуру власності і натиснути кнопку «Відправити».

В Персональному кабінеті ви зможете відстежувати статус обробки поданих документів.

Паперова форма. Окрім електронної форми подання документів через модуль, вам необхідно буде відправити до Національної ради паперову версію. Для цього, після заповнення всіх форм на модулі, кожну форму необхідно зберегти (Примітка. Кнопка «Зберегти» розміщена внизу кожної форми) та роздрукувати (Примітка. Кнопка «Роздрукувати» розміщена зліва над кожною формою), підписати та подати до Національної ради. Якщо під час друку ви не побачили поле для підпису, це означає, що ви не натиснули кнопку «Зберегти».   

Документи (форми), заповнені на модулі офіційного вебсайту Національної ради, роздруковуються для подання їх у паперовій формі і не потребують заповнення в інших паперових  формах.     

Суб’єкт інформаційної діяльності відповідає за повноту і достовірність відомостей про структуру власності у поданих документах, які ґрунтуються на добросовісній обробці та узагальненні всіх наявних даних.

За додатковою інформацією можете звертатись за телефонами: 044-278-74-33, 044-270-55-31, 044-234-97-00.                   

 

Подання супровідного листа

Керівникам телерадіоорганізацій і провайдерам програмної послуги

Відповідно  до   Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства  юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, всі документи, які подають ліцензіати, необхідно надавати із супровідними листами. Супровідний лист викладається у довільній формі на офіційному бланку згідно зі стандартними вимогами діловодства.

 

Посилання на вебсторінки ліцензіатів з інформацією про структуру власності

Перелік гіперпосилань на вебсторінки, наданих суб’єктами інформаційної діяльності до Національної ради, на яких вони розмістили інформацію про свою структуру власності за 2021 рік (станом на 09.11.2022)

Перелік гіперпосилань на вебсторінки, наданих суб’єктами інформаційної діяльності до Національної ради, на яких вони розмістили інформацію про свою структуру власності за 2020 рік (станом на 07.12.2021)

Перелік гіперпосилань на вебсторінки, наданих суб’єктами інформаційної діяльності до Національної ради, на яких вони розмістили інформацію про свою структуру власності за 2019 рік (станом на 07.12.2021)

Перелік гіперпосилань на вебсторінки, наданих суб’єктами інформаційної діяльності до Національної ради, на яких вони розмістили інформацію про свою структуру власності за 2018 рік

Перелік гіперпосилань на вебсторінки, наданих суб’єктами інформаційної діяльності до Національної ради, на яких вони розмістили інформацію про свою структуру власності за 2017 рік

Перелік гіперпосилань на вебсторінки, наданих суб’єктами інформаційної діяльності до Національної ради, на яких вони розмістили інформацію про свою структуру власності за 2016 рік

Перелік гіперпосилань на вебсторінки, наданих суб’єктами інформаційної діяльності до Національної ради, на яких вони розмістили інформацію про свою структуру власності за 2015 рік