ПРОЗОРІСТЬ МЕДІА - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

ПРОЗОРІСТЬ МЕДІА

Подання щорічної інформації про структуру власності суб’єктами інформаційної діяльності через модуль офіційного веб-сайту Національної ради

Термін: до 31 березня

Звертаємо вашу увагу, що ви маєте право подавати щорічну інформацію про структуру власності через модуль офіційного веб-сайту Національної ради. Документи про видачу та переоформлення ліцензій не подаються через модуль.

Для цього вам необхідно:

  • Протягом місяця після набрання чинності змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності повідомити Національній раді рекомендованим листом адресу електронної пошти компанії для авторизації. Лист має бути на офіційному бланку організації за підписом керівника чи іншої уповноваженої особи. Національна рада акцентує, що впровадження цього модулю є дуже важливим кроком, який спростить комунікацію між регуляторним органом і ліцензіатами. На разі триває тестування всього технологічного процесу. Компанії, які не встигли повідомити адресу електронної пошти для активації, можуть її надати пізніше визначеного терміну. Звертаємо вашу увагу, що адреса електронної пошти має бути постійно діючою, унікальною для кожної компанії та не повинна бути закріпленою за певним працівником. (Примітка. Навіть у випадку звільнення працівника адреса електронної пошти повинна буди доступною для використання вашою компанією).
  • Отримавши адресу електронної пошти, Національна рада авторизує вас як користувача протягом 15 днів, і  ви отримаєте на вказану вами адресу електронної пошти інструкцію щодо подальшої реєстрації на модулі офіційного веб-сайту Національної ради та доступу до свого Персонального кабінету. Просимо вас уважно керуватися цією інструкцією.
  • Після реєстрації та доступу до Персонального кабінету вам необхідно заповнити інформацію в Профілі та всі Форми для подання інформації про структуру власності і натиснути кнопку «Відправити».

В Персональному кабінеті ви зможете відстежувати статус обробки поданих документів.

Паперова форма. Окрім електронної форми подання документів через модуль, вам необхідно буде відправити до Національної ради паперову версію. Для цього, після заповнення всіх форм на модулі, кожну форму необхідно зберегти (Примітка. Кнопка «Зберегти» розміщена внизу кожної форми) та роздрукувати (Примітка. Кнопка «Роздрукувати» розміщена зліва над кожною формою), підписати та подати до Національної ради. Якщо під час друку ви не побачили поле для підпису, це означає, що ви не натиснули кнопку «Зберегти».                                                                                              

 Порядок подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідні форми документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги (з внесеними змінами)

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Схематичне зображення структури власності суб’єкта інформаційної діяльності

Форми щодо структури власності для завантаження у форматі EXCEL

Форма № 1

Форма № 2

Форма № 3

Форма № 4

Форма № 5

Форма № 6

Схематичне зображення структури власності суб’єкта інформаційної діяльності

Інформація щодо подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності

Відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» всі ліцензіати зобов’язані щорічно до 31 березня подати до Національної ради інформацію про структуру власності за звітний період відповідно до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності, затвердженого рішенням Національної ради №2 від 21 січня 2016 року, що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 року за № 251/28381.

Звертаємо увагу, що відповідно до чинного законодавства ліцензіати зобов’язані подавати щорічну інформацію про структуру власності незалежно від того, чи подавалася інформація про структуру власності до заяви про видачу (продовження) або переоформлення ліцензії.

Документи щодо структури власності ліцензіати подаються до Національної ради в паперовому вигляді та в електронній формі.

Документи в електронній формі можуть надсилатися на електронну пошту, адреса якої розміщується на офіційному веб-сайті Національної ради, або через модуль офіційного веб-сайту Національної ради. Кожен документ, надісланий електронною поштою, подається у форматах PDF та ЕХСEL з можливістю копіювання.

Авторизація на модулі офіційного веб-сайту Національної ради здійснюється протягом 15 днів з дня отримання надісланої ліцензіатом до Національної ради адреси електронної пошти.

Адреса електронної пошти ліцензіата має бути постійно діючою.

Документи (форми), заповнені на модулі офіційного веб-сайту Національної ради, роздруковуються для подання їх у паперовій формі і не потребують заповнення в інших паперових формах.

Документи в електронній формі надсилаються електронною поштою на адресу: prozorist@nrada.gov.ua

Документи у паперовому вигляді повинні відповідати за змістом документам в електронній формі; з урахуванням положень, передбачених пунктом 8 Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності

Документи у паперовому вигляді прошиваються та підписуються керівником суб’єкта інформаційної діяльності.

Документи можуть підписуватись іншою уповноваженою особою (крім керівника), яка має право підпису від імені суб’єкта інформаційної діяльності. У такому разі до Національної ради додатково подається оригінал або завірена в установленому порядку копія документа, який підтверджує повноваження підписанта.

У документах в форматі PDF:

1) не зазначаються такі персональні дані фізичної особи: ідентифікаційний номер, серія та номер паспорта, адреса постійного місця проживання (зазначається лише країна і населений пункт);

2) зазначається країна, податковим резидентом якої є особа, при цьому якщо особа є громадянином декількох країн, зазначається про приналежність до громадянства тієї країни, з якою особа має більш тісний економічний зв’язок.

Суб’єкт інформаційної діяльності відповідає за повноту і достовірність відомостей про структуру власності у поданих документах, які ґрунтуються на добросовісній обробці та узагальненні всіх наявних даних.

За додатковою інформацією можете звертатись за телефонами: 044-278-74-33, 044-270-55-31, 044-234-97-00.

 

Посилання на веб-сторінки ліцензіатів з інформацією про структуру власності

Перелік гіперпосилань на веб-сторінки, наданих суб’єктами інформаційної діяльності до Національної ради, на яких вони розмістили інформацію про свою структуру власності за 2020 рік (станом на 20.05.2021)

Перелік гіперпосилань на веб-сторінки, наданих суб’єктами інформаційної діяльності до Національної ради, на яких вони розмістили інформацію про свою структуру власності за 2019 рік

Перелік гіперпосилань на веб-сторінки, наданих суб’єктами інформаційної діяльності до Національної ради, на яких вони розмістили інформацію про свою структуру власності за 2018 рік

Перелік гіперпосилань на веб-сторінки, наданих суб’єктами інформаційної діяльності до Національної ради, на яких вони розмістили інформацію про свою структуру власності за 2017 рік

Перелік гіперпосилань на веб-сторінки, наданих суб’єктами інформаційної діяльності до Національної ради, на яких вони розмістили інформацію про свою структуру власності за 2016 рік

Перелік гіперпосилань на веб-сторінки, наданих суб’єктами інформаційної діяльності до Національної ради, на яких вони розмістили інформацію про свою структуру власності за 2015 рік

Подання супровідного листа

Керівникам телерадіоорганізацій і провайдерам програмної послуги

Відповідно  до   Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства  юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, всі документи, які подають ліцензіати, необхідно надавати із супровідними листами. Супровідний лист викладається у довільній формі на офіційному бланку згідно зі стандартними вимогами діловодства.