Перегляд заявки №1766280 від компанії Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «РУДАНА» Криворізької міської ради

Заявка № 1766280 від

роздрукувати
Заявка від 16 лютого 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 21 січня 2016 року № 2

Форма №1

повідомлення про подання інформації про структуру власності

На виконання вимог Закону України “Про телебачення і радіомовлення” та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21.01.2016 № 2 (далі – Порядок),

Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «РУДАНА» Криворізької міської ради, ЄДРПОУ 19438354
(зазначається повне найменування суб’єкта інформаційної діяльності, код згідно з ЄДРПОУ)

подає до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення звіт за 2020 звітний рік діяльності про свою структуру власності у складі таких документів:

Документи подаються:

- у паперовому вигляді на аркушах (вказується загальна кількість). Загальна кількість аркушів зазначається від руки після друку всіх форм.
- в електронній формі: через цей модуль.

Інформація про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності розміщена у мережі Інтернет відповідно до пунктів 1, 2 розділу V Порядку за посиланням: www. https://rudana.com.ua/ (посилання на веб-сайт).

Заявляємо, що у документах, що подаються, вся інформація є повною і достовірною, ґрунтується на добросовісній обробці та узагальненні всіх наявних у нас вихідних даних Суб’єкт інформаційної діяльності несе відповідальність за повноту і достовірність відомостей про структуру своєї власності.
Посада уповноваженої особи
(підпис)
Прізвище, ініціали
Дата
Посада, прізвище, ініціали виконавця
Телефон виконавця
роздрукувати
Заявка від 16 лютого 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 21 січня 2016 року № 2

Форма №2

відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня 2020 року
Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «РУДАНА» Криворізької міської ради, ЄДРПОУ 19438354
Власник істотної участі Країна Ідентифікаційні дані Адреса Розмір участі особи у суб’єкті інформаційної діяльності, Опис взаємозв’язку
Пряма Опосередкована Сукупна
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА Україна Код ЄДРПОУ 33874388 50101 Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, буд. 1 100 - 100 Контролер суб'єкта інформаційної діяльності, засновник, Криворізькій міській раді належить 100% статутного капіталу КП "ТРК «Рудана» КМР
Посада уповноваженої особи
(підпис)
Прізвище, ініціали
Дата
Посада, прізвище, ініціали виконавця
Телефон виконавця
роздрукувати
Заявка від 16 лютого 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 21 січня 2016 року № 2

Форма №3

відомості про пов'язаних осіб станом на 31 грудня 2020 року
Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «РУДАНА» Криворізької міської ради, ЄДРПОУ 19438354
Країна Ідентифікаційні дані Адреса Тип пов'язаної особи Опис взаємозв'язку особи з суб'єктом інформаційної діяльності
1 2 3 4 5 6 7
1 Темчур Олександр Сергійович Україна 28.11.1975 паспорт: 005536696 реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2772502598 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.Свято-Миколаївська, буд.26 кв.126 2 Тимчасово виконуючий обовязки генерального директора, Керівник суб'єкта інформаційної діяльності
2 Криворізька міська рада Україна Код ЄДРПОУ 33874388 50101,Україна, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, пл. Молодіжна, 1 1 Засновник, Контролер суб'єкта інформаційної діяльності
Посада уповноваженої особи
(підпис)
Прізвище, ініціали
Дата
Посада, прізвище, ініціали виконавця
Телефон виконавця
роздрукувати
Заявка від 16 лютого 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 21 січня 2016 року № 2

Форма №4

відомості про зміни у структурі власності у 2020 звітному році
Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «РУДАНА» Криворізької міської ради, ЄДРПОУ 19438354
Особа, щодо якої відбулась зміна Дата зміни Опис зміни Тип правочину та документ, на підставі якого відбулась зміна
1 2 3 4 5
1 Темчур Олександр Сергійович 06 / 03 / 2020 призначено тимчасово виконуючим обовязки генерального директора ТРК "Рудана" Криворізької міської ради до призначення керівника підприємства рішенням міської ради Розпорядження Криворізького міського голови № 60-р від 05.03.2020 р. про виконуючого обовязки керівника Комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворізької міської ради "
Посада уповноваженої особи
(підпис)
Прізвище, ініціали
Дата
Посада, прізвище, ініціали виконавця
Телефон виконавця
роздрукувати
Заявка від 16 лютого 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 21 січня 2016 року № 2

Форма №5

відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 31 грудня 2020 року
Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «РУДАНА» Криворізької міської ради, ЄДРПОУ 19438354
Кінцевий бенефіціарний власник Країна Ідентифікаційні дані Адреса Опис взаємозв'язку
1 2 3 4 5 6
1 Темчур Олександр Сергійович Україна 28.11.1975 паспорт: 005536696 РНОКПП: 2772502598 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.Свято-Миколаївська, буд.26 кв.126 кінцевий бенефіціарний власник
Посада уповноваженої особи
(підпис)
Прізвище, ініціали
Дата
Посада, прізвище, ініціали виконавця
Телефон виконавця
роздрукувати
Заявка від 16 лютого 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 21 січня 2016 року № 2