Нормативна база - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Нормативна база

Закони:
Назва документа
Конституція України
+ Додаток
Про медіа
+ Додаток
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19
+ Додаток
Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації
+ Додаток
Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій
+ Додаток
Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України
+ Додаток
Про інформацію
+ Додаток
Про рекламу
+ Додаток
Про суспільні медіа України
+ Додаток
Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки
+ Додаток
Завантажити більше публікацій
Підзаконні акти:
Назва документа
Про призначення Бурмагіна О.О. на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
+ Додаток
Про призначення Герасим’юк О.В. на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
+ Додаток
Про призначення Черниша О.М. на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
+ Додаток
Про призначення Т. Руденко членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
+ Додаток
Про призначення О.Ніцко членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
+ Додаток
Про призначення Ю.Зіневича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
+ Додаток
Про призначення В. Коваля членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
+ Додаток
Про призначення Онопрієнка М.В. на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
+ Додаток
Метрологія. Визначення зони покриття мережі цифрового наземного телевізійного мовлення стандарту DVB-T2
+ Додаток
Про 70-річчя трагедії Бабиного Яру
+ Додаток
Завантажити більше публікацій
Нормативно-правові акти Національної ради:
Назва документа
Методика обліку кількості користувачів медіа-сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів та порядок подання цієї інформації Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (оприлюднено 08.06.2023)
+ Додаток
Положення про Перелік аудіовізуальних медіа-сервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора (оприлюднено 08.06.2023)
+ Додаток
Порядок видачі та анулювання дозволів на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення
+ Додаток
Порядок здійснення офіційного моніторингу та проведення перевірок суб’єктів у сфері медіа
+ Додаток
Порядок проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільнателерадіокомпанія України» та припинення їхніх повноважень
+ Додаток
Види форматів лінійних аудіовізуальних медіа
+ Додаток
Порядок функціонування Реєстру суб’єктів у сфері медіа
+ Додаток
Порядок замовлення розрахунків щодо можливості та умов користування радіочастотним спектром для потреб мовлення, у тому числі для потреб тимчасового мовлення, з метою створення каналів мовлення та/або ефірних багатоканальних електронних комунікаційних мереж
+ Додаток
Форми відомостей про структуру власності
+ Додаток
Положення про особливості процедури застосування до суб’єктів у сфері медіа в період дії воєнного чи надзвичайного стану заходів реагування за грубі порушення вимог законодавства
+ Додаток
Завантажити більше публікацій
Стандарти Європейського Союзу і Ради Європи:
Назва документа
Рекомендація CM/Rec(2022)4 Комітету Міністрів державам-членам щодо просування сприятливого середовища для якісної журналістики у цифрову еру
+ Додаток
Рекомендація CM/Rec(2022)12 Комітету Міністрів державам-членам щодо передвиборної комунікації та висвітлення в медіа виборчих кампаній
+ Додаток
Рекомендація CM/Rec(2022)13 Комітету Міністрів державам-членам щодо впливу цифрових технологій на свободу вираження
+ Додаток
Рекомендація CM/Rec(2022)16 Комітету Міністрів державам-членам щодо боротьби з мовою ворожнечі
+ Додаток
Рекомендація CM/Rec(2020)1 Комітету Міністрів державам-членам щодо впливу алгоритмічних систем на права людини
+ Додаток
Директива ЄС про аудіовізуальні медіапослуги зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808 Європейського Парламенту і Ради від 14 листопада 2018 року (кодифікована версія) (неофіційний переклад)
+ Додаток
Recommendation CM/Rec(2018)7 of the Committee of Ministers to member States on Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment
+ Додаток
Рекомендація CM/Rec (2018)7 Комітету міністрів державам-членам про принципи дотримання, захисту та реалізації прав дитини в цифровому середовищі (неофіційний переклад)
+ Додаток
Gender Equality Strategy 2018-2023 of the Council of Europe
+ Додаток
Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 рр. (неофіційний переклад)
+ Додаток
Завантажити більше публікацій
Стандарти інших країн:
Назва документа
Аналітична праця неурядового центру «European Values» «Стисло про те, що має знати кожен політик» – путівник по дезінформаційному впливу Кремля на країни Європи (Guide to Kremlin’s disinformation & influence operations in Europe.Summary of what every policy-maker should know)
+ Додаток
Звіт Ofcom про використання і ставлення дітей і батьків до медіа
+ Додаток
Звіт Ofcom про ринок міжнародних комунікацій (ICMR 2017, 12-те видання)
+ Додаток
Звіт Інституту із вивчення журналістики Ройтерз (Reuters Institute for the Study of Journalism – RISJ) при Оксфордському університеті, присвячений цифровим новинам
+ Додаток
Празька декларація щодо необхідних кроків задля зупинення російської агресії
+ Додаток
Protecting children’s rights in the media in Ukraine: an update
+ Додаток
Оновлені рекомендації Ofcom щодо захисту дітей у програмах
+ Додаток
Документи щодо захисту дітей від шкідливого впливу медіа
+ Додаток
Спільна декларація про свободу висловлювання думки, а також “фейкові” новини, дезінформацію та пропаганду
+ Додаток
Комюніке Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ щодо свободи слова та боротьби проти тероризму
+ Додаток
Завантажити більше публікацій