Нормативна база - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Нормативна база

ВІД
 ДО

Пошукова система "Нормативна база" дозволяє знайти документи за такими категоріями: І. Закони і підзаконні акти;  ІІ. Нормативно-правові акти Національної ради;  ІІІ. Європейські медіа-стандарти;  ІV. Міжнародні акти;

Всі документи
18.10.2019

Директива ЄС про аудіовізуальні медіапослуги зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808 Європейського Парламенту і Ради від 14 листопада 2018 року (кодифікована версія) (неофіційний переклад)

+ Додаток
10.07.2019

Про призначення Ю.Зіневича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

+ Додаток
06.06.2019

Про призначення Онопрієнка М.В. на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

+ Додаток
23.07.2018

Recommendation CM/Rec(2018)7 of the Committee of Ministers to member States on Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment

+ Додаток
23.07.2018

Рекомендація CM/Rec (2018)7 Комітету міністрів державам-членам про принципи дотримання, захисту та реалізації прав дитини в цифровому середовищі (неофіційний переклад)

+ Додаток
25.05.2018

Gender Equality Strategy 2018-2023 of the Council of Europe

+ Додаток
25.05.2018

Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 рр. (неофіційний переклад)

+ Додаток
16.05.2018

Аналітична праця неурядового центру «European Values» «Стисло про те, що має знати кожен політик» – путівник по дезінформаційному впливу Кремля на країни Європи (Guide to Kremlin’s disinformation & influence operations in Europe.Summary of what every policy-maker should know)

+ Додаток
02.05.2018

План розвитку національного телерадіоінформаційного простору

+ Додаток
02.05.2018

Регламент Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

+ Додаток
02.05.2018

Про внесення змін до Регламенту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

+ Додаток
02.05.2018

Форма ліцензії на мовлення

+ Додаток
02.05.2018

Форми заяв, необхідних для ліцензування телерадіомовлення

+ Додаток
02.05.2018

Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги

+ Додаток
02.05.2018

Порядок подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності

+ Додаток
02.05.2018

Порядок видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу

+ Додаток
02.05.2018

Правила ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті

+ Додаток
02.05.2018

Система візуальних позначок з індексом кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована

+ Додаток
02.05.2018

Перелік іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України

+ Додаток
02.05.2018

Розміри штрафів, які можуть накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення

+ Додаток