Регуляторний орган у сфері медіа Франції оприлюднив звіт щодо оцінки заходів, спрямованих на боротьбу проти інформаційного безладу

25.10.2021

21 вересня 2021 року регуляторний орган у сфері медіа Франції – Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) – опублікував свій другий звіт, присвячений оцінці заходів, які вживають платформи для протидії інформаційному безладу, як того вимагають положення Закону Франції про боротьбу з інформаційним безладом (LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information).

У документі проаналізовано заходи, вжиті для протидії дезінформації, пов’язаної із Covid-19, а також виконання рекомендацій, викладених у попередньому звіті CSA, на основі даних 11 платформ за 2020 рік[1].

CSA вітає збільшення кількості та підвищення якості даних, представлених платформами, а також їх прагнення співпрацювати із регулятором. Однак щодо реагування на певні принципово важливі аспекти все ще необхідна подальша співпраця та дотримання принципу прозорості у діяльності всіх зацікавлених сторін.

Регулятор Франції представив у звіті 16 рекомендацій, які платформи повинні врахувати у майбутніх (щорічних) моніторингах. Серед рекомендацій CSA варто зосередити увагу на таких:

Механізм оповіщення і подання скарг

 Незважаючи на те, що такі механізми були впроваджені усіма зацікавленими сторонами, їх доступність і помітність все ще не досягнула належного рівня для деяких суб’єктів (особливо це стосується пошукових систем). CSA закликає налагодити кращу комунікацію із скаржниками та покращити механізм впливу користувачів на ухвалення рішень (автоматична модерація зросла у відповідь на виклики, пов’язані із кризою пандемії, збільшився ризик надмірного видалення контенту).

Використання алгоритмів

 CSA вимагає більшої прозорості щодо користувачів послуг, а також додаткової інформації про впровадження алгоритмів рекомендацій і наявних правил етики. Такі дані дозволяють краще зрозуміти та проаналізувати ризики маніпуляцій.

Реклама офіційного контенту

Регулятор визнає зусилля платформ щодо просування офіційного контенту інформаційних агентств і медіапровайдерів під час кризи в сфері охорони здоров’я.

Боротьба з обліковими записами, які масово поширюють неправдиву інформацію

CSA рекомендує посилити співпрацю між зацікавленими сторонами з метою унеможливлення повторної появи облікових записів, що масово поширюють неправдиву інформацію, та краще інформувати користувачів про заходи протидії діяльності таких акаунтів.  

Комерційні повідомлення, які поширюють неправдиву інформацію

 Необхідно підвищити рівень прозорості та обсяг даних з метою більш ефективного виявлення таких негативних явищ і оцінки ризиків.

Медіаграмотність

 Регулятор заохочує онлайн-платформи продовжувати, просувати і зміцнювати співпрацю з науковими осередками, експертами та між платформами.

У звіті CSA також нагадує про важливість і необхідність забезпечення дотримання прав людини, а особливо права на свободу вираження у рамках механізмів модерації контенту. Свобода вираження та маніпулювання інформацією будуть основними напрямками майбутньої оцінки CSA, оскільки президентські вибори відбудуться у Франції у 2022 році.

У Звіті досліджено дані 14 платформ (які відвідує 5 млн унікальних користувачів за 1 місяць у Франції). Анкету, яку заповнювали платформи у 2021 році, було напрацьовано спільно із Комітетом експертів з питань протидії дезінформації у мережі. Платформи повинні були представити інформацію не пізніше ніж 31 березня 2021 року. Звіт про дослідження інформації платформ був опублікований 21 вересня 2021 року.

Відповідно до вимог положень Закону Франції про протидію інформаційному безладу регулятор запропонував платформам 6 основних рекомендацій:

1. Запровадження системи звітності.

2. Прозорість алгоритмів діяльності.

3. Просування аудіовізуального контенту.

4. Протидія масовому поширенню неправдивої інформації у мережі.

5. Інформування користувачів про заходи протидії.

6. Медіаграмотність і співпраця із дослідниками.

Наслідки кризи у сфері охорони здоров’я:

  • Збільшення обсягів неправдивої інформації, яка може вплинути на громадський порядок.
  • Просування інструментів щодо протидії маніпуляції інформацією із залученням надійних офіційних джерел у співпраці із широким колом зацікавлених сторін.
  • Виникнення проблемних аспектів, пов’язаних із алгоритмами модерації з одного боку та необхідністю дотримання свободи вираження – з іншого.

[1] Dailymotion, Facebook, Google (Пошукові системи Google і YouTube), LinkedIn, Microsoft (Bing і Microsoft Advertising), Snapchat, Twitter, Unify (Doctissimo), Webedia (Jeuxvideo.com), Wikipédia і Verizon Media (Yahoo Search).

Джерело: офіційний вебсайт CSA