Регуляторний орган з питань медіа Ірландії оприлюднив план стабільного розвитку аудіовізуального сектору країни

18.02.2021

Регуляторний орган з питань медіа Ірландії (ВАІ) опублікував дорожню карту для розвитку аудіовізуального сектору країни шляхом забезпечення принципів «оздоровлення», залучення широкого кола зацікавлених осіб і стійкості до змін.

Наступні кілька років матимуть важливе значення у боротьбі з кризою, пов’язаною зі зміною клімату, а також екологічними, соціальними та економічними наслідками такого явища. З огляду на цю проблематику ВАІ запустив інноваційний проєкт «Мережа стабільного мовлення» (Мережа), який серед іншого має на меті поширення в аудіовізуальній сфері передового досвіду для того, щоб залишатися лідером сталого розвитку і надихати суспільство.

Мережа об’єднує загальносекторальну групу із забезпечення стабільності, яка складається з мовників Ірландії й представників мереж провайдерів і керується Цілями сталого розвитку.  

Для підтримки власних цілей Мережа розробила дорожню карту, яка дозволить спрямовувати сектор у правильному напрямі та ефективно втілювати заплановані заходи.

Три взаємопов’язані елементи стабільності

Екологічний=Оздоровчий/

Соціальний=Інклюзивний/

Економічний=Стійкий

Ґрунтуючись на трьох основних елементах, дорожня картка пов’язує кожен із них з відповідними Цілями сталого розвитку, які дотичні до аудіовізуального сектору, що відкриває перспективні можливості поступового покращення медійного ландшафту.

Шлях у 3 кроки

Дорожня карта спрямована на підтримку та управління кожною організацією, незалежно від рівня розвитку останньої, шляхом надання ініціативних пропозицій на кожному етапі процесу «переходу».

Створення – Будівництво – Лідерство

Для реалізації кожного кроку пропонуються конкретні механізми для покращення як внутрішніх процесів, так і стратегічного розвитку організації в цілому, шляхом забезпечення принципів «оздоровлення», інклюзивності і стійкості.

Перелік орієнтовних практичних заходів представлений разом із переліком ключових показників для оцінювання ефективності таких заходів.

Окрім того, дорожня карта містить рекомендації щодо належного управління та звітності.

Довідково: У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у
Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку та ухвалення Порядку денного розвитку після 2015 року, на якому було затверджено нові орієнтири розвитку. Підсумковим документом Саміту «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» було затверджено 17 Цілей Сталого Розвитку та 169 завдань. Цілі сталого розвитку – це загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і процвітання для всіх людей у світі.