Рекомендації Міжнародної конференції «Цифрове мовлення в Європі: правові, регуляторні та технічні аспекти»

14.11.2011

Міжнародна конференція в рамках Програми
головування України в Комітеті міністрів Ради Європи

ЦИФРОВЕ МОВЛЕННЯ В ЄВРОПІ:
ПРАВОВІ, РЕГУЛЯТОРНІ ТА ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ


27 жовтня 2011 року в Києві відбулася Міжнародна конференція в рамках Програми головування України в Комітеті міністрів Ради Європи «Цифрове мовлення в Європі: правові, регуляторні та технічні аспекти», відповідно до Пріоритету 2: «Права людини та верховенство права у контексті зміцнення демократії і стабільності у Європі».


Міжнародна конференція організована Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення спільно з проектом Європейського Союзу і Ради Європи «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі».

У її роботі взяли участь представники європейських регуляторних та державних органів, медіа-індустрії, незалежних громадських організацій та інші експерти з метою обговорення варіантів вирішення проблемних питань переходу на цифрове мовлення (понад 150 учасників).

Цифрове мовлення відіграє ключову роль у сучасному демократичному суспільстві, зокрема у сфері збереження та примноження культурних, економічних, соціальних, політичних ідей та цінностей.

У Декларації щодо розподілу та управління цифровим дивідендом та врахування суспільного інтересу, ухваленої 20 лютого 2008 року, Комітет міністрів Ради Європи наголошує, що держави-члени повинні визнати суспільний характер цифрового дивіденду, який є результатом переходу на цифрове мовлення, і потребу в ефективному управлінні ним в інтересах суспільства.

Обговоривши загальні та окремі проблемні питання, пов’язані з переходом на цифрове мовлення, учасники визначили низку актуальних проблем та окреслили шляхи їх подолання.

Учасниками конференції були ухвалені висновки та рекомендації:

• Державам-членам Ради Європи, включно з Україною, необхідно приділяти особливу увагу сприянню плюралізму, культурного і мовного розмаїття та доступу громадськості до аудіовізуальних послуг у розподілі й управлінні цифровим дивідендом. Вони також повинні усвідомлювати переваги, які цифровий дивіденд може надати для суспільства у плані збільшення кількості різноманітних аудіовізуальних послуг;
• Важливою є співпраця між українськими та європейськими партнерами в напрямі забезпечення і суспільних інтересів, і інтересів телерадіомовників у процесі переходу на цифрове мовлення;
• Впровадження цифрового мовлення є важливим аспектом, який варто взяти до уваги під час розробки та реалізації майбутнього закону про суспільне мовлення в Україні згідно з європейськими стандартами;
• Має заохочуватися залучення всіх зацікавлених сторін до процесу вирішення проблем переходу на цифрове мовлення в Україні;
• Має наділі підтримуватися прозорий і комплексний підхід до розробки та реалізації стратегії переходу від аналогового до цифрового мовлення;
• Подальше узгодження українського законодавства та регуляторних практик згідно з європейськими стандартами доцільно було б здійснювати у співпраці з Радою Європи;
• Справедливий, прозорий і недискримінаційний доступ до послуг цифрового телебачення, зокрема, при перерозподілі частотного спектру, має бути гарантований.
• Приділити особливу увагу регіональному та місцевому мовленню.
• Державну підтримку обмежити незахищеними верствами населення.
Перехід на цифрове телебачення в Україні, який планується завершити до 2015 року, дає унікальну можливість для практично всебічного охоплення громадян телевізійними послугами. Україна повинна повною мірою використати цю можливість, застосовуючи досвід інших європейських країн та у співпраці з Радою Європи і Європейським Союзом.
У фотогалереї сайту Національної ради
можна переглянути світлини з Міжнародної конференції

__________________________________________________________________
Стежте за нашими новинами на facebook.com/NacRada та twitter.com/NacRada