Щодо цифрової ліцензії «Інтера» - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Щодо цифрової ліцензії «Інтера»

Національна рада на засіданні 11 липня розглядала питання продовження загальнонаціональним каналам терміну дії ліцензій на цифрове мовлення і продовжила  його 24 мовникам, серед яких і телеканал «Інтер».

Відповідно до статті 19 Конституції України «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

Пункт 7 статті 33 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» передбачає, що Національна рада може прийняти рішення про відмову у продовженні строку дії ліцензії на мовлення лише за умови, якщо:

               а) ліцензіат подав заяву на продовження строку дії ліцензії пізніше ніж за 180 днів до закінчення строку дії ліцензії;

               б) протягом дії ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії та вимоги чинного  законодавства. Ці порушення повинні бути підтверджені рішеннями та санкціями Національної ради, не скасованими у визначеному законодавством порядку, або відповідними судовими рішеннями;

               в) ліцензіат не відповідає вимогам статті 9 або частини другої статті 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Проаналізувавши та ретельно вивчивши заяву ПрАТ «Телеканал «Інтер», м. Київ, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 00290-м від 23.08.2011, Національна рада встановила, що ліцензіат:

  • вчасно подав заяву;
  • телерадіоорганізація при здійсненні мовлення дотримується вимог статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;
  • документи, які були подані телерадіоорганізацією, відповідають вимогам частини другої статті 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;
  • на момент ухвалення рішення щодо продовження ліцензії на мовлення НР № 00290-м від 23.08.2011 єдиною санкцією, не скасованою у визначеному законодавством порядку або відповідними судовими рішеннями, є санкція «оголошення попередження», відповідно до рішення від 22.03.2018 № 388 (за ліцензією НР № 00290-м від 23.08.2011 по 23.08.2018, у мультиплексі МХ-1) за порушення абзацу 10 частини 2 статті 6, пункту а) частини 1 статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». В ефірі було зафіксовано демонстрування фільмів за участю діячів, прізвища яких внесені до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на офіційному веб-сайті Міністерства культури України. Зазначена санкція оскаржується в судовому порядку.

Враховуючи викладене вище, з урахуванням положень Конституції України, Законів України «Про Національну раду  України з питань телебачення і радіомовлення», «Про телебачення і радіомовлення», у Національної ради не було законних підстав не продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 00290-м від 23.08.2011р.

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше