Спільний акт узгодження № 1 Захист дитини, яка зазнала сексуального насильства, при залученні до медіа-виробництва - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Спільний акт узгодження № 1 Захист дитини, яка зазнала сексуального насильства, при залученні до медіа-виробництва

Спільний акт узгодження № 1

Захист дитини, яка зазнала сексуального насильства,
при залученні до медіа-виробництва

 

м. Київ                                                                                  4 листопада 2016 р.

Ми, повноважні представники медіа-індустрії, що нижче підписалися,
виходячи із положень основоположних документів у сфері забезпечення прав дитини в Україні:
Конституції України,
Конвенції ООН про права дитини, ратифікованої Україною в лютому 1991 року (набула чинності у вересні 1991 року), та розробленого й ухваленого на її основі Закону України «Про охорону дитинства»,
Директиви 2010/13/ЄС від 10.03.2010 про аудіовізуальні медіа-послуги (статті 12 і 27),
Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (статті 6, 28, 62),
інших нормативно-правових документів, що гарантують дотримання прав дитини,
консультацій з експертами, психологами і громадськістю,

дійшли висновку про таке:

1. Висвітлення теми сексуального насильства над дітьми як актуальної для суспільства можливе і необхідне з метою активізації усіх суспільних сил для запобігання випадкам знущання над дітьми і для забезпечення гарантій дотримання прав дитини та невідворотності покарання за порушення прав дитини.

2. Залучення окремої дитини, яка зазнала сексуального насильства, до медіа-виробництва можливе лише в разі захисту інтересів цієї дитини:

  • у ситуації, коли захист дитини потребує громадського втручання для надання дитині і родині інформаційної, організаційної та іншої допомоги;
  • за умови відсутності ризику вторинної психологічної травматизації дитини (на основі письмового висновку психолога або лікаря-психолога, який робить оцінку психологічного стану дитини) при залученні її до медіа-виробництва та своєчасного надання фахової психологічної допомоги і постійного психологічного супроводу під час зйомки і протягом доцільного періоду після завершення робіт відповідно до висновку психолога;
  • після отримання добровільної поінформованої згоди на певну участь дитини в медіа-виробництві від дитини, батьків або осіб, які їх заміняють, за винятком випадків, коли метою медіа-виробництва є викриття порушень прав дитини законними представниками; згода батьків або осіб, які їх заміняють, не звільняє медіа-виробників від необхідності  дотримання прав дитини, передбачених законодавством, і необхідності провадження своєї професійної діяльності у спосіб, який не може шкодити здоров’ю, розвитку та психологічному благополуччю дитини.
  • за умови використання таких способів показу дитини загалом і окремого випадку зокрема, які унеможливлюють ідентифікацію дитини широкою громадськістю, для збереження приватної інформації і недопущення ризику стигматизації та негативного впливу соціального оточення на подальший розвиток дитини, що зазнала сексуального насильства: не називати прізвище дитини;  не показувати обличчя – фото і відео, а також ідентифікаційні частини обличчя (такі, як очі і вуха); не оприлюднювати назву населеного пункту (крім міст-мільйонників), узагальнюючи до більших територіальних масштабів.
  • у разі необхідності повідомити про зниклу дитину, зокрема в новинних сюжетах, та потреби  її ідентифікації з метою розшуку інформація про сексуальний контекст злочину не допускається.

3. Медіа-індустрія зацікавлена в подальшому дослідженні питання захисту дітей, які зазнали сексуального насильства, з урахуванням особливостей сучасних суспільних умов в Україні і створенні відповідних детальних методичних рекомендацій з метою їх використання редакційними радами і працівниками телерадіокомпаній у разі залучення дітей до медіа-виробництва.

4. Робоча група зі створення правил захисту дітей у медіа продовжуватиме розгляд випадків залучення дітей до медіа-виробництва  з метою обговорення й узгодження подальших спільних рішень.

Виконавчий директор «1+1 Media» Ярослав Пахольчук

Директор «Медіа Група Україна» Євген Лященко

Заступник генерального директора «StarLightMedia» Анатолій Максимчук

Заступник генерального директораНаціональної телекомпанії України Ганна Бичок

Виконавчий директор Незалежної асоціації телерадіомовників  Катерина М’ясникова 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше