Спільний акт узгодження № 3 Висвітлення засобами масової інформації теми участі дітей у збройних конфліктах - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Спільний акт узгодження № 3 Висвітлення засобами масової інформації теми участі дітей у збройних конфліктах

Спільний акт узгодження № 3

Висвітлення засобами масової інформації теми участі дітей

у збройних конфліктах

            м. Київ                                                                            19 листопада 2018 р.

Зважаючи на те, що на території України триває міжнародний збройний конфлікт, який спричинює суспільну напругу і тривалу психологічну травматизацію громадян, особливо дітей,

Беручи до уваги, що цей негативний вплив може бути зменшений або посилений за рахунок висвітлення теми збройного конфлікту засобами масової інформації,

телерадіоорганізації, що підписують цей акт, добровільно беруть на себе зобов’язання в передачах на тему участі дітей у збройних конфліктах дотримуватися принципів та правил, викладених нижче:

1. Висвітлення теми участі дітей у збройних конфліктах (у тому числі переживання ними травмівних ситуацій, що є наслідком воєнних дій) необхідне з метою надання суспільству повної, об’єктивної та достовірної інформації про наявність важливої суспільної проблеми, напрями та стан її вирішення, а також – про ризики, які ця проблема створює безпосередньо для аудиторії відповідного ЗМІ.

2. Водночас, повідомлення про участь дітей у збройних конфліктах у засобах масової інформації може спричинювати такі суспільно небезпечні наслідки, як:

 • залучення дітей до участі у збройному конфлікті або наслідування іншими дітьми за власною ініціативою прикладів дітей-учасників збройних конфліктів;
 • загроза безпеці дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, у разі якщо вони висловлюються щодо політичної ситуації в Україні;
 • створення або посилення негативного ставлення аудиторії медіа на контрольованій Україною території до дітей, які є внутрішньо переміщеними особами;
 • травматизація дитячої аудиторії засобів масової інформації через демонстрацію візуальних образів війни.

3. З метою зменшення ризику участі дітей у збройному конфлікті рекомендується:

 • уникати героїзації участі дітей у бойових діях;
 • уникати сенситизації  факту вчинення дітьми-учасниками збройних конфліктів героїчних дій, а саме: не подавати повідомлення про такі факти першим сюжетом у випуску новин, не включати їх до анонсів;
 • інформацію про участь дітей у збройних конфліктах при можливості супроводжувати коментарями про неприпустимість такої участі та про кримінальну відповідальність дорослих за залучення дітей до участі у збройних конфліктах;
 • при можливості включати в передачі для дітей, що мають патріотичний зміст, інформацію про те, що участь у збройних конфліктах можлива лише після досягнення повноліття.

4. З метою недопущення загрози безпеці дітей, що проживають на тимчасово окупованих територіях, у разі якщо вони висловлюються щодо політичної ситуації в Україні, не допускається поширення інформації, що дозволяє ідентифікацію таких дітей широкою громадськістю:

 • прізвища дитини;
 • зображення (фото і відео) обличчя, а також ідентифікаційних частин обличчя (таких, як очі й вуха);
 • назви населеного пункту, де проживає дитина, крім міст із населенням понад п’ятдесят тисяч громадян, без узагальнення до більших територіальних масштабів (району або області).

У разі якщо висловлювання таких дітей можуть створити для них особливо серйозну небезпеку (зокрема, якщо вони містять критику країни-агресора, незаконних збройних формувань тощо), рекомендується приховувати їх обличчя повністю.

5. З метою уникнення негативного ставлення аудиторії медіа на контрольованій Україною території до дітей, які є внутрішньо переміщеними особами, рекомендується:

 • при поширенні негативної інформації про дитину, зокрема про участь у конфлікті або про вчинені нею правопорушення, не повідомляти, що така дитина раніше проживала на тимчасово окупованих територіях та є внутрішньо переміщеною особою, за винятком випадків, коли це має безпосередній стосунок до основного змісту передачі (наприклад, є приводом до конфлікту);
 • у разі коли негативна інформація про дитину безпосередньо пов’язана з тим, що така дитина раніше проживала на тимчасово окупованих територіях та є внутрішньо переміщеною особою, висвітлювати подію неупереджено і збалансовано, звертаючи увагу на неприпустимість дискримінації за ознакою територіальної належності.

6. З метою недопущення додаткової медіа-травматизації дитячої аудиторії засобів масової інформації рекомендується уникати у час, коли дитина може здійснювати самостійний телеперегляд (у будні із 7.00 по 19.00), демонстрації найбільш травмівних візуальних образів війни, а саме:

 • фото- та відеозображень, що демонструють смерть дитини або її тіло крупним планом;
 • тортури дитини;
 • тілесні ушкодження дитини внаслідок військових дій, особливо в разі застосування вогнепальної зброї або вибухових засобів.

Також у цей час рекомендується уникати використання спеціальних засобів підсилення емоційного впливу травмівних візуальних образів війни та невиправданого нагнітання атмосфери страху.

Виконавчий директор «1+1 Media» Ярослав Пахольчук

Директор ТОВ ТРК «Україна» Вікторія Корогод

Заступник генерального директора «StarLightMedia» Анатолій Максимчук

Член правління ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Юрій Макаров

Виконавчий директор Незалежної асоціації телерадіомовників Катерина М’ясникова 

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше