Спільний доступ до даних, широке висвітлення виборчого процесу та регулювання політичної реклами в мережі Інтернет – звіт європейських регуляторів щодо нових викликів у медіа - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Спільний доступ до даних, широке висвітлення виборчого процесу та регулювання політичної реклами в мережі Інтернет – звіт європейських регуляторів щодо нових викликів у медіа

Свобода вираження поглядів та медіаплюралізм переживають важкі часи. Обмеження, пов’язані з пандемією, зростання рівня популізму та посилення конвергенції медіа, коли «більша риба поглинає меншу» – це нинішні загрози для цих двох фундаментальних основ функціонування демократії. Попри це, національні регуляторні органи у сфері медіа (НРО) міцно стоять на захисті свободи вираження поглядів та плюралізму як у сфері традиційних медіа, так і в онлайн-сфері. Вони здійснюють регулювання, моніторинг діяльності медіа в Європі і за необхідності ухвалюють рішення про накладання санкцій. І для виконання цих повноважень НРО мають залишатися вільними та незалежними від будь-якого державного чи приватного втручання у свою діяльність.

Новий звіт Європейської аудіовізуальної обсерваторії «Виклики у сфері взаємодії регуляторних органів з питань медіа» напрацьований у співпраці з Європейською платформою регуляторних органів (EPRA). У звіті розглядаються сучасні виклики, з якими зіштовхуються НРО, а також ґрунтовно проаналізовано, як співпраця між ними посилить ефективність реалізації їхніх повноважень.

У першому розділі звіту представлено різноманіття НРО. Регулятори суттєво різняться за структурою, способами фінансування і підзвітності, повноваженнями, компетенцією та рівнем незалежності. 

Другий розділ містить інформацію про законодавчі особливості функціонування НРО в Європі. Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи про незалежність і функціонування регуляторних органів у сфері мовлення, ухвалена ще 2000 року, заклала підвалини для подальшого офіційного визнання з боку ЄС ролі та важливості НРО в Директиві ЄС про аудіовізуальні медіапослуги. Інші законодавчі акти, такі як пакет законів про цифрові послуги, розглядаються із врахуванням потреб регуляторів. Очевидно, що заплановане ухвалення Європейською Комісією Закону про свободу медіа матиме вирішальне значення для встановлення ролі та способу функціонування національних регуляторних органів.

Розділ третій містить докладні відомості про регуляторів у сфері медіа в семи різних європейських країнах. Автори наводять інформацію про повноваження та компетенцію кожного НРО та детально досліджують особливості регулювання діяльності онлайн-платформ у кожній країні.

У четвертому розділі розглядається діяльність мереж та платформ, що забезпечують взаємодію регуляторних органів між собою для зміцнення співробітництва в аудіовізуальній сфері. Автори звертають увагу на дві основні платформи взаємодії – Європейську платформу регуляторних органів (EPRA) та Європейську групу регуляторів в аудіовізуальній сфері (ERGA), а також розглядають інші лінгвістично та географічно орієнтовані групи (франкомовні спільноти, балтійські та північні осередки).

З урахуванням викликів, що стоять перед цифровим світом, у п’ятому розділі звіту представлені різноманітні сфери міжсекторальної співпраці як на національному, так і на загальноєвропейському рівнях. На внутрішньому рівні НРО, які наділені повноваженнями в онлайн-сфері, дедалі більше схиляються до визнання важливості співпраці. Така тенденція зовсім нещодавно від випадкового явища перейшла до більш формалізованих структур співпраці у цифровому просторі, зокрема у Великій Британії і Нідерландах. Нещодавно проведені дослідження EPRA відобразили багато напрямів, де покращення рівня координації між регуляторами було б корисним. Деякі сфери включають, наприклад, доступ до даних та їх збір, регулювання висвітлення у медіа виборчого процесу і таргетованої політичної реклами в мережі Інтернет.

Підсумовуючи результати, викладенні у звіті, автори дослідження представляють аналіз стану спільних проблем, що стоять перед НРО в Європі. Вони доходять висновку, що зміна парадигми в європейському медійному ландшафті може змусити регуляторів медіа шукати себе по-новому. У звіті також акцентовано на важливості обміну досвідом, гарантуванні належного фінансування національних регуляторних органів для ефективного забезпечення їх місії. Також розглядається можливість створення спільних пулів експертів загальноєвропейського рівня для підтримки належного рівня свободи слова та медіаплюралізму в діяльності регуляторів.

Докладніше дивіться тут

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше