План розвитку 2012 - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

План розвитку 2012

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
01.12.2010 № 1684
(у редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.12.2011 № 2874;
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної ради від 26.12.2012 № 2561)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2010 року
за № 1294/18589

План розвитку національного
телерадіоінформаційного простору

І. Загальні положення

1.1. Цей План розвитку, розроблений відповідно до статей 21, 22, 23 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, є основою для прийняття Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішень щодо створення та розвитку каналів мовлення та телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України, визначення конкурсних умов та оголошення конкурсів на отримання ліцензій на мовлення, визначення умов ліцензій на мовлення, яке ліцензується за реєстраційним принципом.
1.2. План розвитку визначає порядок розширення каналів, мереж мовлення, телемереж та багатоканальних телемереж.
1.3. План розвитку переглядається не рідше одного разу на рік за результатами звіту Національної ради.

II. План використання радіочастотного ресурсу, виділеного для телебачення і радіомовлення

1. Загальна характеристика телерадіоінформаційного простору України
1.1. Нормативно-правовими актами з питань використання радіочастотного ресурсу України, зокрема, є:
Закони України “Про телебачення і радіомовлення”, “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, “Про радіочастотний ресурс України”, “Про телекомунікації”;
Державна програма впровадження цифрового телерадіомовлення, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1085;
нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України;
нормативно-правові акти Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
У цьому Плані розвитку терміни вживаються у значеннях, визначених у Законах України “Про телебачення і радіомовлення”, “Про телекомунікації”, “Про радіочастотний ресурс України”.
1.2. Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” визначені такі територіальні категорії мовлення та територіальні категорії каналів мовлення, які отримали відповідні ліцензії на мовлення:
загальнонаціональні (додаток 1);
регіональні (додаток 2);
місцеві;
(Абзац четвертий пункту 1.2 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради № 2561 від 26.12.2012)
закордонні.
(Пункт 1.2 глави 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної ради № 2561 від 26.12.2012)
1.3. Використання радіочастотного ресурсу України, виділеного для потреб телебачення і радіомовлення, здійснюється відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (далі – План використання радіочастотного ресурсу).
1.4. Радіотехнології, що використовуються в Україні для цілей телерадіомовлення, згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу включають аналогове звукове та телевізійне мовлення, супутникове радіомовлення та радіотехнологію багатоканального наземного телерадіомовлення для передачі та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації у багатоканальних розподільчих системах, цифрове ефірне наземне телевізійне мовлення.
1.5. Наземне ефірне радіомовлення реалізується у діапазонах частот довгих, середніх та коротких хвиль, а також ультракоротких хвиль нижнього та верхнього піддіапазонів.
1.6. Впровадження цифрового телемовлення передбачає перехідний період, коли одночасно будуть працювати аналогові та цифрові станції. Після завершення перехідного періоду мовлення здійснюватиметься виключно у цифровому форматі.
1.7. Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення забезпечується реалізація заходів із переходу до запровадження цифрових стандартів розповсюдження телерадіопрограм, надання програмних послуг, використання новітніх технологій та підвищення технічної якості мовлення.
(Главу 1 розділу ІІ доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної ради № 2561 від 26.12.2012)

2. Принципи та умови користування радіочастотним ресурсом України
2.1. Створення каналів та використання частот мовлення здійснюються за замовленням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до вимог законодавства про телекомунікації та радіочастотний ресурс на підставі Плану використання радіочастотного ресурсу.
2.2. Телерадіоорганізація, яка має на меті створення нового каналу мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, подає до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення пропозиції зі створення нового проекту мовлення, які включають у себе програмно-економічне обґрунтування, перелік технічних характеристик радіоелектронного засобу мовлення за формою, наведеною у додатках 5-8 до Положення про надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 12.08.2005 № 46, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.08.2005 за № 963/11243, та згоду власника висотної споруди на встановлення технічного засобу мовлення.
2.3. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення після розгляду зазначених пропозицій телерадіоорганізацій приймає рішення про замовлення розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення.
2.4. Можливість та умови користування частотним ресурсом визначаються відповідним висновком органу частотного планування.
2.5. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення здійснює розбудову мереж мовлення шляхом ліцензування окремих видів мовлення. Ліцензування окремих видів мовлення відбувається на конкурсних засадах (за результатами відкритих конкурсів) або без конкурсів (за заявковим принципом) відповідно до вимог Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.
2.6. Видача ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на ефірне мовлення та багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу для потреб телерадіомовлення здійснюється за результатами відкритих конкурсів. Конкурс на отримання ліцензії ініціюється, оголошується і проводиться Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до вимог статті 25 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”. Конкурсні умови визначаються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.
(Пункт 2.6 глави 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної Ради № 2561 від 26.12.2012)
2.7. Під час оголошення конкурсу на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення з використанням радіочастного ресурсу в цифрових телемережах для місцевої або регіональної категорій мовлення Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення може розширити перелік критеріїв за умови їх публічного оголошення.
2.8. З метою збереження цілісності мережі теле- та радіомовлення загальнонаціональних та регіональних каналів мовлення та програмного наповнення додаткові частоти/канали або додатковий час мовлення, отримані на конкурсних засадах, заносяться до раніше виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення ліцензій на мовлення.
2.9. Ліцензування мовлення місцевої категорії мовлення відбувається в обсягах часу, який забезпечується фінансово-економічними та професійно-технічними можливостями місцевих телерадіомовників, для ефективного використання радіочастотного ресурсу та вільного часу мовлення на каналах. Граничний обсяг мовлення для створення місцевого каналу мовлення визначається конкурсними умовами.
2.10. З метою визначення фактичної території розповсюдження програм ліцензіат надає до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення виміри напруженості електромагнітного поля або карти покриття, згідно з якими вносяться відповідні зміни до ліцензії, у тому числі на підставі інформації щодо фактичної експлуатації радіоелектронного засобу зазначеної ліцензіатом у заяві про переоформлення ліцензії.
2.11. Ліцензування провайдерів програмної послуги в багатоканальних ефірних телемережах (у тому числі з використанням технологій типу “Телесело”, “МІТРІС”, “ММDS”, цифрових мультиплексів) здійснюється відповідно до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” та Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 28.12.2011 № 2979, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2012 за № 351/20664.
2.12. Створення і розвиток ефірних багатоканальних телемереж з використанням технології типу “МІТРІС” у сільській місцевості, на складних за рельєфом територіях, здійснюються із застосуванням обладнання систем, визначених відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу, за умови нестворення радіозавад супутниковому мовленню.
2.13. У разі створення багатоканальної ефірної телемережі (у тому числі з використанням технологій типу “Телесело”, “МІТРІС”, “ММDS”, цифрових мультиплексів) Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звертається до суб’єктів господарювання з пропозицією стосовно надання протягом визначеного строку пропозицій щодо технічної розробки мережі мовлення.
2.14. Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії провайдера програмної послуги з використанням технології типу “МІТРІС”, за допомогою радіозв’язку у розподільчих системах надають програмну послугу шляхом ретрансляції телерадіопрограм відповідно до Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.
2.15. Використання радіоелектронних засобів мовлення та/або випромінювальних пристроїв здійснюється відповідно до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку від 06.09.2007 № 914, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2007 за № 1297/14564.
(Пункти 2.7 – 2.15 глави 2 розділу ІІ в редакції згідно з Рішенням Національної Ради № 2561 від 26.12.2012)
2.16. Додаткове впровадження радіоелектронних засобів мовлення та/або випромінювальних пристроїв для підвищення якості приймання сигналу виключно в межах територій розташування (прийому) багатоканальних ефірних телемереж здійснюється за замовленням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з подальшим внесенням їх місцезнаходження до переліку передавачів у додаток до ліцензії.
(Главу 2 розділу ІІ доповнено новим пунктом 2.16 згідно з Рішенням Національної Ради № 2561 від 26.12.2012)
2.17. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення до введення в експлуатацію вітчизняного супутникового ретранслятора з метою вирішення технологічних, правових, організаційних питань впровадження супутникового мовлення з використанням Національної супутникової системи зв’язку та мовлення визначає спільно з:
Державним космічним агентством України план заходів щодо параметрів Національної супутникової системи зв’язку та мовлення, а також характеристик частотно-орбітального ресурсу, який планується для цілей телерадіомовлення;
Державним комітетом телебачення і радіомовлення та іншими заінтересованими органами потребу у використанні потужностей Національної супутникової системи зв’язку та мовлення та Супутникової розподільчої мережі інформаційного забезпечення для цілей телерадіомовлення.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення формує наукове та правове обґрунтування щодо залучення телерадіоорганізацій усіх форм власності до використання частотно-орбітального ресурсу, призначеного для цілей телерадіомовлення.
2.18. Надання телекомунікаційних послуг на території України є виключним правом юридичних осіб, розташованих на території України, які зареєстровані відповідно до законодавства України, та/або фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності з постійним місцем проживання на території України відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про телекомунікації”.
2.19. У ліцензії на супутникове мовлення зазначаються технічні параметри супутникового каналу мовлення, визначені умовами договору з оператором телекомунікацій та оператором супутникового ретранслятора.
(Пункти 2.17 – 2.19 глави 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної Ради № 2561 від 26.12.2012)

3. Порядок впровадження цифрового телемовлення
3.1. Встановлюються такі етапи впровадження цифрового мовлення:
I етап – розбудова багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 (далі – цифрові Телемережі) (виконано);
ІІ етап – одночасне мовлення на цифрових Телемережах та мережі аналогового наземного мовлення. Забезпечення населення пристроями для прийому телепрограм у цифровому форматі (2012-2014 роки);
III етап – поетапне вимкнення ліцензіатами радіоелектронних засобів аналогового наземного телемовлення за згодою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (шляхом прийняття рішення) та з урахуванням рівня забезпечення населення перетворювачами цифрового сигналу. Вивільнення радіочастотного ресурсу (2013-2014 роки);
(Абзаци перший – четвертий пункту 3.1 глави 3 розділу ІІ в редакції згідно з Рішенням Національної Ради № 2561 від 26.12.2012)
IV етап – розбудова багатоканальних телемереж МХ-4, МХ-7, МХ-6, МХ-8 (2014-2015 роки);
(Абзац п’ятий пункту 3.1 глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної Ради № 2561 від 26.12.2012)
V етап – повний перехід від аналогового до цифрового формату телемовлення на всій території держави (2015 рік).
3.2. Унаслідок перевантаження радіочастотного ресурсу, передбаченого для впровадження цифрових Телемереж, діючими радіоелектронними засобами аналогового мовлення та радіоелектронними засобами мовлення інших служб спеціальних та загальних користувачів радіочастотне планування цифрових Телемереж здійснюється для комбінованого варіанта розбудови – з використанням багаточастотних та одночастотних синхронних мереж.
(Пункт 3.2 глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної Ради № 2561 від 26.12.2012)
3.3. У разі прийняття Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення про використання (за згодою ліцензіата) телевізійного каналу (частоти) з метою розбудови цифрової багатоканальної телемережі, задіяного в діючій телемережі аналогового ефірного мовлення телекомпанії-ліцензіата, відповідно до підпункту “в” частини третьої статті 35 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” ліцензія на мовлення ліцензіата переоформлюється.
3.4. Вимоги Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо розбудови цифрових Телемереж можуть коригуватися під час фактичної розбудови мережі мовлення.
(Пункт 3.4 глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної Ради № 2561 від 26.12.2012)
3.5. Відповідно до вимог статті 23 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України ліцензується як багатоканальне мовлення на конкурсних засадах.
3.6. Конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних каналів мовлення у цифрових Телемережах оголошується згідно з рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
3.7. Перехід телевізійних технологій, запроваджених на вторинній основі для розвитку наземного ефірного телебачення у діапазоні 470 – 862 МГц (“Телесело”), на цифрові стандарти мовлення здійснюється після завершення V етапу впровадження цифрового мовлення.
3.8. Створення малопотужних багатоканальних телемереж для місцевого мовлення для забезпечення цифровим мовленням віддалених регіонів, сільської місцевості відбувається після завершення планування мультиплексів згідно з Планом “Женева-2006”, за умови наявності висновків Державного підприємства “Український державний центр радіочастот” згідно із пунктом 7 частини третьої статті 16 Закону України “Про радіочастотний ресурс України.
(Пункти 3.5 – 3.8 глави 3 розділу ІІ в редакції згідно з Рішенням Національної Ради № 2561 від 26.12.2012)
3.9. Повний перехід наземного ефірного телемовлення від аналогового до цифрового стандарту планується до 17 червня 2015 року.
3.10. Враховуючи важливу соціальну складову процесу переходу України на цифрове мовлення, усі ліцензіати цифрових Телемереж зобов’язані протягом 2013 року брати участь в інформуванні населення про перехід країни на цифровий стандарт мовлення – безкоштовно транслювати у своїй програмі інформаційні ролики провайдера програмної послуги цифрових Телемереж щодо особливостей прийому сигналу багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 в обсягах та на умовах, зазначених у додатку до ліцензії на мовлення.
(Главу 3 розділу ІІ доповнено двома новими пунктами в редакції згідно з Рішенням Національної Ради № 2561 від 26.12.2012)

ІІI. Основні вимоги щодо змістовного наповнення та співвідношення форматів мовлення у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору

1. Критерії формування програмної концепції мовлення
1.1. У зв’язку з обмеженістю частотного ресурсу, який використовують ефірні мовники, всі телерадіоорганізації мають виконувати зобов’язання щодо концепції мовлення, затвердженої ліцензією.
1.2. Мовлення телерадіокомпаній складають програми і передачі різного жанрового спрямування: інформаційно-аналітичні і публіцистичні, культурно-мистецькі, науково-просвітницькі, розважально-музичні та дитячі.
(Пункт 1.2 глави 1 розділу ІІІ в редакції згідно з Рішенням Національної Ради № 2561 від 26.12.2012)
1.3. У телерадіомовленні формат визначається за переважною більшістю (за обсягом) програм і передач різного жанрового спрямування, стилем та жанром музики, що переважає в ефірі.
1.4. Форматами телевізійного мовлення є інформаційний, культуро-логічний, просвітницький, розважальний, дитячий, інформаційно-розважальний, розважально-інформаційний, інформаційно-просвітницький, інформаційно-культурологічний тощо.
1.5. Згідно з чинним законодавством телерадіоорганізації можуть змінювати формат мовлення тільки шляхом подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяви на переоформлення ліцензії, яка розглядається в установленому порядку.
1.6. Вживання мов в ефірі теле- і радіокомпаній відбувається з урахуванням статті 10 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” та положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин;
(Пункти 1.4 – 1.6 глави 1 розділу ІІІ в редакції згідно з Рішенням Національної Ради № 2561 від 26.12.2012)

(Пункт 1.7 глави 1 розділу ІІІ виключено на підставі Рішення Національної Ради № 2561 від 26.12.2012)

2. Забезпечення збалансованим різноформатним мовленням кожного з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору
2.1. Формулювання вимог щодо змістовного наповнення та співвідношення форматів мовлення у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення здійснюється відповідно до статті 4 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.
2.2. Для реалізації завдань Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення планує та контролює змістовне наповнення і співвідношення форматів мовлення у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору. З метою забезпечення збалансованим різноформатним мовленням кожного з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення контролює під час ліцензування телерадіокомпаній присутність у кожному регіоні мовлення з наповненням різного тематичного і жанрового спрямування. Принцип дотримання збалансованості різноформатного мовлення та наявність знижок, застосованих при нарахуванні ліцензійного збору, враховуються під час розгляду Національною радою питання щодо можливості і доцільності внесення змін до програмних концепцій телерадіокомпаній у разі надходження від них відповідних заяв.
2.3. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до чинного законодавства застосовує знижки при нарахуванні ліцензійного збору телерадіоорганізаціям, зменшує або збільшує його розмір згідно із Методикою розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412.
2.4. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення здійснює нагляд за діяльністю телерадіоорганізацій щодо дотримання форматів мовлення, зазначених у ліцензії. З метою забезпечення виконання телерадіоорганізаціями багатоканального, ефірного теле- і радіомовлення, супутникового, проводового та кабельного мовлення програмної концепції і ліцензійних зобов’язань Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення рекомендує телерадіоорганізаціям утриматись від внесення змін до ліцензій у частині програмної концепції протягом року з дня отримання ними ліцензії на мовлення.
2.5. Внесення змін до програмної концепції мовлення здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

3. Принципи добору (пакетування) програм провайдерами програмної послуги, придбаних для ретрансляції в телемережах (окрім цифрових Телемереж)
(Назва глави 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної Ради № 2561 від 26.12.2012)
3.1. З метою реалізації частини першої статті 4 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” провайдер програмної послуги зобов’язаний забезпечити усім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги (окрім провайдерів програмної послуги супутникових платформ за технологією DTH, типу “МІТРІС”), а також доступ до програм і передач вітчизняного виробництва.
(Пункт 3.1 глави 3 розділу ІІІ в редакції згідно з Рішенням Національної Ради № 2561 від 26.12.2012)
3.2. Загальна концепція добору пакетування (переліку) програм, придбаних для ретрансляції, складається з переліку програм, що входять до складу універсальної програмної послуги, та переліку програм інших мовників (супутникове або кабельне мовлення).
3.3. У переліку програм зазначаються канал прийому, канал ретрансляції, програма, умови розповсюдження для кожної із програм, номер і дата документа, що підтверджують придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника.
3.4. Для розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер програмної послуги не зобов’язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями.
3.5. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення з урахуванням положень частини першої статті 4 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” рекомендує суб’єктам господарювання включати до складу загальної концепції добору програм не менше 50% програм вітчизняних мовників.
Національна рада при нарахуванні ліцензійного збору провайдера програмної послуги може збільшувати його розмір згідно із Методикою розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412.
3.6. Формування загальної концепції добору програм провайдерів програмної послуги здійснюється відповідно до правил формування програмної послуги в пакетах програм провайдера програмної послуги, затверджених рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
3.7. Розміщення програм провайдерами програмної послуги здійснюється в такій послідовності:
(Пункт 3.7 глави 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної Ради № 2561 від 26.12.2012)
універсальна програмна послуга (індивідуально для кожного населеного пункту);
(Абзаци третій та четвертий виключено на підставі Рішення Національної Ради № 2561 від 26.12.2012)
парламентський телеканал “Рада”;
програми телеорганізацій, які отримали ліцензію на кабельне мовлення в конкретній мережі мовлення (індивідуально для кожного населеного пункту);
програми вітчизняних телеорганізацій, які отримали ліцензії на супутникове мовлення;
іноземні програми країн, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, та програми країн, зміст яких адаптовано до вимог вітчизняного законодавства та відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з частиною першою статті 42 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.
3.8. Для забезпечення засобами телерадіомовлення культурних та інформаційних потреб громадян Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення враховує наявність у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору якісного змістовного наповнення та різноманітних форматів мовлення.
3.9. У процесі розбудови каналів мовлення та ліцензування надається перевага телерадіоорганізаціям, які виробляють та поширюють соціально важливі програми (інформаційні, соціально-політичні, дитячі тощо), програми власного та вітчизняного виробництва, задовольняють інформаційні потреби національних меншин та забезпечують свободу слова. Одним із визначальних факторів є наявність в ефірі програм власного та вітчизняного виробництва.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення сприяє розвитку суспільного, громадського, освітнього, культурологічного мовлення.

(План в редакції Рішення Національної ради № 2874 від 14.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради № 2561 від 26.12.2012)