Україна стала першою країною, в якій презентували нову Стратегію Ради Європи з гендерної рівності

23.05.2018

22 травня в Києві Офіс Ради Європи в Україні вперше представив до публічного розгляду Стратегію з гендерної рівності на 2018-2023 роки, ухвалену Комітетом міністрів Ради Європи в березні 2018 року. У формуванні цього документа брали участь представники усіх 47 країн-членів Ради Європи.

У документі визначено ключові цілі, пріоритети й методи роботи Ради Європи з питань гендерної рівності на найближчі 6 років. Крім цього, обрано головних партнерів, а також підібрано перелік заходів, які допоможуть досягти кращих результатів у втіленні поставлених завдань.

Загальну мету на наступні роки окреслено як досягнення ефективної реалізації політики гендерної рівності та розширення можливостей для жінок і чоловіків у державах-членах Ради Європи.  

У перспективі означені цілі і напрями мають допомогти країнам-членам Ради Європи в пошуку можливих інструментів боротьби з порушеннями гендерної рівності, а також у формуванні політики з інтеграції гендерної рівності, яку цього разу вперше розглядатимуть на різних рівнях. Серед ключових напрямів роботи названо такі:

1. Запобігання гендерним стереотипам та сексизму й боротьба з такими явищами.

2. Запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству.

3.Забезпечення рівного доступу жінок до правосуддя.

4. Досягнення збалансованої участі жінок і чоловіків у процесі прийняття політичних та суспільних рішень.

5. Захист прав жінок-мігрантів, жінок-біженців та жінок-шукачів притулку.

6. Реалізація стратегії досягнення гендерної рівності в усіх політиках та заходах.

У тому числі в Україні Офіс Ради Європи планує лобіювати ратифікування Стамбульської конвенції  щодо запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьби із цими явищами.

Україна демонструє підтримку цінностей Ради Європи. Зокрема прийнята українським Урядом в квітні 2017 року Концепція Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року в багатьох моментах співпадає з новою Стратегією Ради Європи. До того ж завдяки взаємодії української влади з Офісом Ради Європи вже можна спостерігати успішні зрушення у впровадженні гендерної рівності. А це своєю чергою підтверджує – завдання Стратегії Ради Європи мають в Україні практичне втілення. Уряд України вже розпочав процес інтеграції  гендерної рівності і планує й надалі за підтримки Офісу Ради Європи і громадських організацій продовжувати роботу в цьому напрямі. 

Для проведення першої презентації Стратегії Рада Європи обрала саме Україну, а також забезпечила переклад її програми українською мовою. У тому числі, варто зауважити, що на сьогодні з усіх представництв Ради Європи по всьому світу тільки в структурі українського Офісу на ведення напряму гендерних питань виділена окрема посада, а саме мова йде про Катю Тіілікайнен, яка виконує обов’язки  радниці з гендерних питань Офісу Ради Європи в Україні.

Національна рада як постійний партнер Офісу Ради Європи також підтримує Стратегію гендерної рівності на 2018-2023 роки, адже цілком згодна, що цей аспект проблеми існує в житті українського суспільства на рівні з іншими країнами світу.  Національний регулятор  наголошує на ролі ЗМІ у формуванні та поширенні гендерних стереотипів, які неминуче посилюють гендерний розподіл і нетолерантне ставлення між жінками і чоловіками. Такі підходи вітчизняних ЗМІ, а про це свідчать дослідження, які проводяться у цій сфері,  загальмовують процеси інтеграції гендерної рівності.

Національна рада спільно з іншими державними органами та громадськими й профільними об’єднаннями вже напрацювала механізм впливу на рекламодавців, які виготовляють рекламну продукцію з ознаками гендерної дискримінації чи сексизму, але методи заборон не завжди є ефективними. Вітчизняні медіа мають усвідомлювати свою відповідальність і  повинні розуміти, що суспільство змінюється дуже швидко і реагує на будь-які прояви нетерпимості, а отже, вони мусять дотримуватися журналістських стандартів та етичних кодексів, в іншому разі вони неминуче втрачатимуть свою аудиторію.

Ознайомитися зі Стратегією англійською мовою можна за посиланням, з її неофіційним перекладом українською мовою – за посиланням