Уряд Великої Британії оновлює правила у сфері регулювання штучного інтелекту - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Уряд Великої Британії оновлює правила у сфері регулювання штучного інтелекту

18 липня цього року Уряд Великої Британії опублікував програмний документ «Встановлення проінноваційного підходу до регулювання штучного інтелекту». Він пропонує різним регуляторним органам застосувати індивідуальний підхід до використання штучного інтелекту (ШІ) в різних ситуаціях. Це гарантуватиме, що правила Великої Британії щодо штучного інтелекту можуть іти в ногу зі змінами і не стояти на шляху інновацій.

У цьому контексті треба брати до уваги, що ЄС у відповідному  проєкті закону планує передати відповідальність за управління ШІ центральному національному органові регулювання у сфері штучного інтелекту.

Уряд Великої Британії опублікував План дій щодо штучного інтелекту, у якому підсумовуються вжиті та заплановані дії для реалізації національної Стратегії штучного інтелекту. У ньому збережено міжгалузевий підхід і замість того, щоб встановити жорсткі централізовані правила, вибрано шлях розробки міжгалузевих принципів, за якими кожен регулятор: Офіс комісара з інформації (ICO), Орган з питань конкуренції та ринків (CMA), Медіарегулятор (Ofcom), Регуляторний орган з питань медицини та охорони здоров’я (MHRA) і Орган з питань фінансового нагляду (FCA), буде зобов’язаний тлумачити й виробляти відповідні інструкції впровадження для свого сектора.

Цей підхід створить пропорційне та адаптоване регулювання, щоб ШІ і далі швидко застосовуватися у Великій Британії для підвищення продуктивності та зростання.

На цьому етапі пропонуються шість основних принципів:

  • Гарантувати безпечне використання штучного інтелекту. ШІ може впливати на безпеку, але регуляторні органи повинні застосовувати контекстуальний і пропорційний підхід під час розробки рекомендацій для свого сектора. Уряд очікує, що будь-які заходи безпеки відповідатимуть фактичному ризику, пов’язаному з випадком використання.
  • Гарантувати, що штучний інтелект є технічно безпечним і функціонує згідно з проєктом. Цей принцип спрямований на те, щоб споживачі довіряли належному функціонуванню систем, навіть якщо ці системи розвиваються разом із технологією.
  • Гарантувати, що штучний інтелект належним чином прозорий і доступний для пояснення. Цей принцип має забезпечити, наскільки це можливо, пояснення систем ШІ там, де це може зацікавити громадськість та/або споживачів. Крім того, ШІ враховує, коли прозорість може бути доцільною. При цьому береться до уваги важливість збереження конфіденційності в певних сценаріях, зокрема таких, як право інтелектуальної власності.
  • Впровадження міркувань справедливості в штучному інтелекті. Це стосується того факту, що в певних сценаріях використання ШІ може мати значний вплив на життя людей, наприклад, пошук роботи. Виходячи з цього, цей принцип існує, щоб гарантувати, що регулятори враховують справедливість у контексті використання ШІ у своєму секторі.
  • Визначення відповідальності юридичних осіб за управління штучним інтелектом. Цей принцип підтверджує, що підзвітність і юридична відповідальність за результати, досягнуті ШІ, повинна лежати на визначеній або ідентифікованій юридичній, фізичній чи корпоративній особі.
  • Уточнення шляхів відшкодування або оскаржуваності. Цей принцип має на меті гарантувати, що з урахуванням контексту і пропорційності використання ШІ, користувач не позбавляється можливості оскаржити результат.
  • Стратегія також передбачає, що Уряд підтримуватиме співпрацю з основних питань, з якими стикається ШІ, через різні органи, такі як Організація економічної співпраці та розвитку, Рада Європи, органи зі стандартизації, такі, як Міжнародна організація стандартизації та Міжнародна електротехнічна комісія та Глобальне партнерство з ШІ.

Уряд вирішив не пропонувати фіксованого та універсально застосовуваного визначення штучного інтелекту, натомість зосередився на визначенні його основних можливостей і характеристик. Він надає право органам регулювання викладати більш детальну інформацію у своїх інструкціях. Уряд вважає, що такий підхід кращий для Великої Британії, оскільки він дасть змогу повністю охопити різні види використання ШІ. Однак Уряд визнає, що недостатня деталізація цього підходу може перешкоджати інноваціям.

Таким чином, підхід Уряду спрямований на те, щоб знайти золоту середину, не прагнучи визначати ШІ в деталях, проте і не встановлюючи жодних кордонів щодо того, що є штучним інтелектом. Уряд залишає це на розсуд регуляторів. Хоча цей підхід пропонує більше гнучкості, проте він містить ризики того, що не дає узгодженого уявлення про те, що таке штучний інтелект і як він регулюється. Крім того, якщо ШІ не визначити та залишити на розгляд прецедентного права, воно незабаром може змінюватись залежно від сектора, тим самим посилюватиме невизначеність.

Цікаво, що в чинному законодавстві Великої Британії вже існує міжгалузеве визначення штучного інтелекту, яке можна знайти в Додатку 3 Закону про національну безпеку та інвестиції 2021 року. Однак, схоже, що для регулювання самої технології штучного інтелекту уряд обирає інший підхід.

Документ передбачає, що органи регулювання відповідатимуть за «виявлення, оцінку, пріоритезацію та контекстуалізацію конкретних ризиків, які стосуються принципів», тоді як Уряд може надати рекомендації, щоб підтримати їх у цих зусиллях. Ідея полягає в тому, щоб не передбачати обов’язкових зобов’язань, а натомість надати регуляторам орієнтир для дотримання принципів у контексті свого сектора.

Надаючи окремим органам регулювання можливість тлумачити принципи, Уряд також усвідомлює необхідність певного рівня регуляторної координації для забезпечення узгодженого регулювання ШІ в різних секторах. Задля цього в документі міститься посилання на пошук шляхів підтримки співпраці між різними регуляторними органами. Це дасть змогу забезпечити спрощений підхід, аби в кінцевому підсумку не було кількох наборів правил від різних регуляторних органів щодо тих самих принципів. Документ також наголошує на важливій ролі стандартів, посилаючись на Центр стандартів ШI та його повноваження у створенні інструментів для об’єднання різних зацікавлених сторін з усієї Великої Британії.

Довідково: Нині Велика Британія лідирує в Європі та є третьою у світі за рівнем приватних інвестицій у штучний інтелект. Це стало можливим після того, як у 2021 році національні фірми залучили 4,65 мільярда доларів США. Нещодавні дослідження Уряду щодо активності ШІ в бізнесі Великої Британії засвідчують, що до 2040 року понад 1,3 мільйона компаній країни використовуватимуть штучний інтелект. Вони інвестуватимуть у цей процес понад 200 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 242 мільярди доларів США). З моменту публікації Стратегії у вересні 2021 року уряд оголосив про різні інвестиції в цей сектор, серед них фінансування нових стипендій для штучного інтелекту та науки про дані, а також відкриття нових візових шляхів для заохочення працівників приїжджати до Великої Британії.

 

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше