Європейська Комісія опублікувала довгоочікувані рекомендації щодо оновленої Директиви ЄС про аудіовізуальні медіапослуги

07.08.2020

Рекомендації охоплюють ключові аспекти, які стосуються європейських творів та діяльності платформ спільного доступу до відео

2 липня 2020 року Європейська Комісія опублікувала рекомендації, які стосуються європейських творів та діяльності платформ спільного доступу до відео. ЄК провела відповідні консультації із Контактним Комітетом, керуючись положеннями статті 29 Директиви AVSM (AVSMD), із залученням цільових груп зацікавлених сторін.

Документ має рекомендаційний характер та спрямований на просування й налагодження гармонізованої імплементації положень оновленої AVSMD. Рекомендації також доповнюють положення Закону про цифрові послуги, що має «забезпечити більш чіткі механізми відповідальності та підзвітності» для соціальних мереж та онлайн-платформ, ухвалення якого заплановано на найближчий час.

Щодо методики розрахунку обсягу європейських творів (30%) у каталогах послуг відео на замовлення:

  • визначення назви: кожному фільму належить певна назва, кожному сезону серіалу належить певна назва;
  • обсяг 30%: повинен дотримуватися у кожному національному каталозі, і відповідні національні органи повинні вирішувати, чи розраховувати обсяг у розмірі 30% у будь-який час, чи здійснювати це в чітко визначений термін;

 Щодо тлумачення визначень «нечисленна аудиторія або невеликий оборот», які дають право відступати від зобов’язань статті 13:

  • правила повинні відповідати вимогам принципу недискримінації – виключення, які застосовуються до національних провайдерів, мають поширюватися однаковою мірою і на іноземних провайдерів, в тому числі щодо фінансових зобов’язань;
  • невеликий річний оборот має складати суму меншу ніж 2 мільйони євро. Однак, такі цифри можна адаптувати до реальних обставин та фактичного обсягу національного ринку. У будь-якому разі провайдери, які представляють менше 1% аудіовізуального ринку країни, мають бути звільненні від зазначених зобов’язань;
  • розрахунок нечисленної аудиторії повинен ґрунтуватися на обсягах купівлі підписок (для TVOD[1]) та кількості користувачів (для AVOD[2]) – оцінювання послуги / послуг та передбачає звільнення від зобов’язань провайдерів, аудиторія яких у регіоні менше ніж 1 % аудиторії країни;
  • необхідним є врахування фінансових можливостей надання послуг, принципу недискримінації, пропорційності заходів, а також просування ринку та створення сприятливих умов для появи нових суб’єктів.

Послуги платформ спільного доступу до відео характеризуються значним впливом на аудиторію, особливо важливим аспектом такого впливу є потреба у захисті неповнолітніх від контенту, що може завдати їм шкоди, саме тому у рекомендаціях представлені маркери, які дозволяють оцінити «основне функціональне призначення послуги»:

  • логічний зв’язок між аудіовізуальним контентом та основним функціональним призначенням послуги: структура та оформлення офіційного вебресурсу, природа та особливості відеоконтенту, специфіка та функціональність відеоінструментів, представлення того чи іншого сегменту ринку;
  • кількісні та якісні статистичні дані щодо аудіовізуального контенту, представленого у послугах: кількість відео, користувачів тощо;
  • монетизація аудіовізуального контенту або види отримання прибутку: спонсорство, комерційна комунікація, відстежування користувачів тощо;
  • доступність інструментів, які спрямовані на підвищення рівня популярності аудіовізуального контенту: просування відео, підвищення зацікавленості аудиторії тощо.

У будь-якому разі застосування рекомендацій має відповідати загальним інтересам суспільства та відбуватися в рамках дотримання принципу свободи слова.

[1] TVOD – різновид послуг відео на замовлення, система індивідуальної доставки абоненту телевізійних програм та фільмів в рамках цифрової кабельної, супутникової або ефірної телевізійної мережі із використанням мультимедіасервісу та різноманітних мультимедійних контейнерів інформації (MPEGAVIFLVMKV чи QuickTime), що забезпечується після сплати користувачем відповідної суми коштів.

[2] AVOD – різновид послуг відео на замовлення, коли доступ до певного відео надається після сплати відповідної суми коштів та містить рекламну продукцію.

Джерело Європейська Комісія