Запити на публічну інформацію

Порядок складання:

Кожна особа має право звернутися до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація її особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі. Запит на інформацію повинен містити:

 • прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

З метою спрощення процедури оформлення запиту запитувач може залишити запит на сайті Національної ради в розділі «Запит до Національної ради» чи використати форми для подання запиту на отримання публічної інформації, затверджені Національною радою: Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

Форма для електронного інформаційного запиту:

 • від фізичної особи (зразок);
 • від юридичної особи чи об’єднань громадян (зразок).

Крім того, отримати форму запиту можна в секторі забезпечення розгляду звернень та доступу до публічної інформації: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 2. У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді: поштою, телефоном, телефаксом, електронною поштою. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює завідувач сектору забезпечення розгляду звернень та доступу до публічної інформації, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Національна рада, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

 

Порядок подання:

Якщо Ви бажаєте подати запит до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Ви можете:

 • Залишити запит на цьому сайті. Для цього Вам необхідно попередньо пройти реєстрацію або
 • Зателефонувати до Національної ради : тел. (044) 278-48-89 чи надіслати запит факсом (044) 278-74-90 або
 • Надіслати запит на адресу: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 2, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (на конверті вказувати "Публічна інформація") або
 • Надіслати електронний запит на адресу: nrada@nrada.gov.ua або
 • Подати запит під час особистого прийому.

Звертаємо Вашу увагу, що у випадку залишення запиту на офіційному сайті Національної ради, Вам необхідно пройти попередню реєстрацію, заповнити всі необхідні поля для реєстрації та викласти суть Вашого запиту. Про результати розгляду запиту, Вам буде повідомлено на електронну пошту, вказану Вами при реєстрації.

 

Розгляд запитів:

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

 

Порядок оскарження:

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Доступ до публічної інформації:

Одним із шляхів забезпечення доступу до публічної інформації є надання інформації за запитами. На виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації”, з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, повідомляємо, що надання публічної інформації Національною радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

 

Відшкодування витрат:

Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію

РІШЕННЯ № 2467

Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядок відшкодування цих витрат

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України „Про доступ до публічної інформації ” від 13.01.2011 р. № 2939-VI, Національна рада вирішила:

 • 1. Затвердити
  • 1.1. Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 1).
  • 1.2. Норми витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 2).
  • 1.3. Зразок рахунку на відшкодування витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 3).
 • 2. Виконання цього рішення покласти на сектор зв’язків із громадськістю та забезпечення доступу до публічної інформації, управління правового забезпечення та управління бухгалтерської служби.
 • 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради В. Манжосова.

СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (затверджено наказом голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
від 08.09.2017 № 5/6)

До відомостей, що становлять службову інформацію, можуть бути віднесені за умови дотримання вимог частини другої статті 6, статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відомості (крім відомостей, що становлять державну таємницю):

1.  Накази, розпорядження, службові, доповідні та аналітичні записки Національної ради, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але у разі розголошення яких можливе настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, військовій, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону;
2.  Документи, що пов’язані з процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю (проекти рішень, акти моніторингів, акти перевірок, службові та доповідні записки, переписка між підрозділами);
3.  Особові справи членів Національної ради, працівників апарату та кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців;
4.  Ліцензійні справи телерадіоорганізацій; справи суб’єктів інформаційної діяльності; журнали видачі свідоцтв про державну реєстрацію телерадіоорганізацій, обліку бланків ліцензій на мовлення, обліку бланків ліцензій провайдера програмної послуги, обліку бланків додатків до ліцензій, видачі продовжених ліцензій телерадіоорганізаціям; документи, що подані телерадіоорганізаціями до заяв про видачу, переоформлення, продовження, анулювання, видачі дубліката ліцензії;
5.  Відомості Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення (крім відомостей, що затверджені Національною радою, для оприлюднення);
6.  Подання Національної ради до Українського державного центру радіочастот щодо висновків ЕМС РЕЗ та дозволів на експлуатацію РЕЗ та прорахунку каналів та частот;
7.  Судові справи, інформація, що міститься у відповідних справах та необхідна Національній раді з метою реалізації своїх законних повноважень, для представництва у судах.

Звіти про надходження інформаційних запитів на отримання публічної інформації:
Назва документа
Із 13 по 17 листопада 2017 року

У період з 13 по 17 листопада 2017 року на адресу Національної ради надійшло 2 інформаційних запити на отримання публічної інформації.

 

п/п

Вхідний номер звернення

Кореспондент

Дата відпису (стан виконання)

1

7/119 від 14.11.2017

ТРК «Київ», м. Київ

7/110 від 17.11.2017

2

7/120 від 15.11.2017

Братківський К. С.

7/111 від 20.11.2017

Із 6 по 10 листопада 2017 року

У період з 6 по 10 листопада 2017 року на адресу Національної ради надійшло 3 інформаційних запити на отримання публічної інформації.

з/п

Вхідний номер звернення

Кореспондент

Дата відпису (стан виконання)

1

7/116 від 06.10.2017

Національна поліція України

7/107 від 07.11.2017;

17/2174 від 07.11.2017

2

7/117 від 06.10.2017

Шкарлат Ю. І.

7/109 від 10.11.2017

3

7/118 від 06.10.2017

Пісоцький В.

7/108 від 10.11.2017

Із 23 жовтня по 3 листопада 2017 року

У період з 23 жовтня по 3 листопада 2017 року на адресу Національної ради інформаційні запити на отримання публічної інформації не надходили.

Із 17 по 20 жовтня 2017 року

У період з 17 по 20 жовтня 2017 року на адресу Національної ради надійшло 2 інформаційних запити на отримання публічної інформації.

з/п

Вхідний номер звернення

Кореспондент

Дата відпису (стан виконання)

1

7/114 від 17.10.17

ТОВ «Слово Волині», м. Луцьк Волинської області

№ 7/106 від 20.10.2017

2

7/115 від 18.10.2017

Шуміхін Є. С.

№ 7/105 від 20.10.2017

Із 9 по 13 жовтня 2017 року

У період з 9 по 13 жовтня 2017 року на адресу Національної ради надійшло 2 інформаційних запити на отримання публічної інформації.

з/п

Вхідний номер звернення

Кореспондент

Дата відпису (стан виконання)

1

7/112 від 10.10.2017

Німець Ю. С.

№ 7/103 від 12.10.2017

2

7/113 від 13.10.2017

Козак М. О.

№ 7/104 від 19.10.2017;

№ 17/2048 від 19.10.2017

Завантажити більше публікацій


Запит на отримання публічної інформації