Запити на публічну інформацію - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Запити на публічну інформацію

Порядок складання:

Кожна особа має право звернутися до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація її особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі. Запит на інформацію повинен містити:

 • прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

З метою спрощення процедури оформлення запиту запитувач може залишити запит на сайті Національної ради в розділі «Запит до Національної ради» чи використати форми для подання запиту на отримання публічної інформації, затверджені Національною радою: Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

Форма для електронного інформаційного запиту:

Крім того, отримати форму запиту можна в секторі забезпечення розгляду звернень та доступу до публічної інформації: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 2. У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді: поштою, електронною поштою. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює завідувач сектору забезпечення розгляду звернень та доступу до публічної інформації, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Національна рада, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

 

Порядок подання:

Якщо Ви бажаєте подати запит до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Ви можете:

 • Залишити запит на цьому сайті. Для цього Вам необхідно попередньо пройти реєстрацію або
 • Зателефонувати до Національної ради : тел. (044) 278-48-89 чи надіслати запит факсом (044) 278-74-90 або
 • Надіслати запит на адресу: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 2, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (на конверті вказувати "Публічна інформація") або
 • Надіслати електронний запит на адресу: nrada@nrada.gov.ua або
 • Подати запит під час особистого прийому.

Звертаємо Вашу увагу, що у випадку залишення запиту на офіційному сайті Національної ради, Вам необхідно пройти попередню реєстрацію, заповнити всі необхідні поля для реєстрації та викласти суть Вашого запиту. Про результати розгляду запиту, Вам буде повідомлено на електронну пошту, вказану Вами при реєстрації.

 

Розгляд запитів:

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

 

Порядок оскарження:

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Доступ до публічної інформації:

Одним із шляхів забезпечення доступу до публічної інформації є надання інформації за запитами. На виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації”, з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, повідомляємо, що надання публічної інформації Національною радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

 

Відшкодування витрат:

Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію

РІШЕННЯ № 2467

Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядок відшкодування цих витрат

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України „Про доступ до публічної інформації ” від 13.01.2011 р. № 2939-VI, Національна рада вирішила:

 • 1. Затвердити
  • 1.1. Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 1).
  • 1.2. Норми витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 2).
  • 1.3. Зразок рахунку на відшкодування витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 3).
 • 2. Виконання цього рішення покласти на сектор зв’язків із громадськістю та забезпечення доступу до публічної інформації, управління правового забезпечення та управління бухгалтерської служби.
 • 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради В. Манжосова.
Службова інформація:

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (затверджено наказом голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
від 08.09.2017 № 5/6)

До відомостей, що становлять службову інформацію, можуть бути віднесені за умови дотримання вимог частини другої статті 6, статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відомості (крім відомостей, що становлять державну таємницю):

1.  Накази, розпорядження, службові, доповідні та аналітичні записки Національної ради, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але у разі розголошення яких можливе настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, військовій, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону;
2.  Документи, що пов’язані з процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю (проекти рішень, акти моніторингів, акти перевірок, службові та доповідні записки, переписка між підрозділами);
3.  Особові справи членів Національної ради, працівників апарату та кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців;
4.  Ліцензійні справи телерадіоорганізацій; справи суб’єктів інформаційної діяльності; журнали видачі свідоцтв про державну реєстрацію телерадіоорганізацій, обліку бланків ліцензій на мовлення, обліку бланків ліцензій провайдера програмної послуги, обліку бланків додатків до ліцензій, видачі продовжених ліцензій телерадіоорганізаціям; документи, що подані телерадіоорганізаціями до заяв про видачу, переоформлення, продовження, анулювання, видачі дубліката ліцензії;
5.  Відомості Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення (крім відомостей, що затверджені Національною радою, для оприлюднення);
6.  Подання Національної ради до Українського державного центру радіочастот щодо висновків ЕМС РЕЗ та дозволів на експлуатацію РЕЗ та прорахунку каналів та частот;
7.  Судові справи, інформація, що міститься у відповідних справах та необхідна Національній раді з метою реалізації своїх законних повноважень, для представництва у судах.

Звіти про надходження інформаційних запитів на отримання публічної інформації:
Назва документа
Із 9 по 13 вересня 2019 року

У період з 9 по 13 вересня 2019 року на адресу Національної ради надійшов 2 запити на отримання публічної інформації.

з/п

Вхідний номер звернення

Кореспондент

Дата відпису (стан виконання)

1

07/25 від 10.09.2019

Будяк Ю.М.

7/25 від 16.09.19

2

07/26 від 11.09.2019

Козачок М.М.

 

Із 2 по 6 вересня 2019 року

У період з 2 по 6 вересня 2019 року на адресу Національної ради надійшов 1 запит на отримання публічної інформації.

з/п

Вхідний номер звернення

Кореспондент

Дата відпису (стан виконання)

1

07/24 від 06.09.2019

Мигаль Х.

№ 7/24 від 12.09.2019

Із 27 по 30 серпня 2019 року

У період з 27 по 30 серпня 2019 року на адресу Національної ради не надходили запити на отримання публічної інформації.

Із 19 по 23 серпня 2019 року

У період з 19  по 23 серпня 2019 року на адресу Національної ради надійшов 1  запит  на отримання публічної інформації.

з/п

Вхідний номер звернення

Кореспондент

Дата відпису (стан виконання)

1

7/23 від 19.08.2019

Кирей Р.

07/23 від 22.08.2019

 

Із 29 липня по 2 серпня 2019 року

У період з 29 липня по 2 серпня 2019 року на адресу Національної ради не надходили запити на отримання публічної інформації.

 

Завантажити більше публікацій


Запит на отримання публічної інформації