Звернення громадян - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Звернення громадян

ПОРЯДОК ПОДАННЯ:

Якщо Ви бажаєте подати звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Ви можете:

  • Залишити звернення на цьому сайті. Для цього Вам необхідно попередньо пройти реєстрацію або
  • Надіслати листа на адресу: вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601 або
  • Подати його через відділ контролю документообігу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за адресою: вул. Прорізна, 2, м. Київ або
  • Надіслати електронне звернення на адресу: nrada@nrada.gov.ua

Звертаємо Вашу увагу, що у випадку залишення звернення на офіційному сайті Національної ради, Вам необхідно пройти попередню реєстрацію, заповнити всі необхідні поля для реєстрації та викласти суть Вашого звернення. Про результати розгляду звернення, Вам буде повідомлено на електронну пошту, вказану Вами при реєстрації.Часто запитують
Які вимоги до звернення?
У чому різниця між запитом і зверненням?
Які питання може розглянути Національна рада?
Які повноваження Національної ради у сфері захисту суспільної моралі та забезпечення прав дітей?
Чи має Національна рада вплив на редакційну політику телерадіоорганізацій?
Якою повинна бути частка національного аудіовізуального продукту в ефірі телерадіоорганізацій?
Чи є обов’язковим використання української мови в ефірі телерадіоорганізацій?
Яка частка рекламної квоти визначена законодавством України?
Які вимоги до переривання реклами на телебаченні і радіо?
Які заходи Національна рада вживає з метою захисту національного телерадіоінформаційного простору?
Чи застосовує Національна рада санкції до телерадіоорганізацій щодо порушення виборчого законодавства?
Які можуть бути дії у випадку отримання відмови від телерадіоорганізації спростувати поширену недостовірну (неправдиву) інформацію?
Який державний орган розглядає скарги на порушення провайдером програмної послуги угоди з абонентом?
В який термін розглядається звернення?
Як оскаржити дії, рішення чи бездіяльність Національної ради та її посадових осіб?


Обсяг компетенції
Категорія Повноваження Національної ради Повноваження інших органів
Телерадіоорганізації
Вибори Національна рада здійснює нагляд за дотриманням ліцензіатами визначеного законодавством порядку мовлення під час проведення виборчих кампаній та референдумів. Відповідно до Виборчого кодексу України Національна рада здійснює нагляд за дотриманням вимог цього Кодексу в частині участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів, а також при проведенні передвиборної агітації. У разі виявлення порушень за результатами здійснення такого нагляду Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення вживає заходів, передбачених законодавством.
Візуальні позначки Національна рада розглядає звернення щодо можливих порушень телерадіоорганізаціями Системи візуальних позначок з індексом відеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована.
Захист авторських та суміжних прав Забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності здійснюється Департаментом розвитку сфери інтелектуальної власності, що є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Захист суспільної моралі та забезпечення прав неповнолітніх і юнацтва Національна рада розглядає звернення відносно програм та передач, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, щодо яких існує законодавча заборона розповсюджувати, а також анонсувати, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом. Трансляція теле-, відео- і радіопрограм, що містять елементи еротики, допускається з 24 годин до 4 годин, якщо інше скорочення часу трансляції не передбачено органами місцевого самоврядування. Перед трансляцією теле- і радіопрограм сексуального чи еротичного характеру обов'язково має бути зроблено звукове або текстове повідомлення про характер програми і заборону перегляду чи прослуховування її неповнолітніми.
Мова Телерадіоорганізації здійснюють мовлення державною мовою. Обов’язковий (мінімальний) обсяг мовлення державною мовою для телерадіоорганізацій окремих категорій встановлюється Законом України «Про телебачення і радіомовлення». Національна рада розглядає звернення, пов’язані із наявністю ознак порушень у сфері функціонування і застосування української мови як державної.
Мовлення в дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті У дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті діють особливі вимоги до програмного наповнення ефіру телерадіоорганізацій, які передбачають внесення змін до телерадіопередач та сітки мовлення. Національна рада розглядає звернення щодо можливих порушень телерадіоорганізаціями Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті.
Національний продукт Національна рада розглядає звернення стосовно недотримання телерадіоорганізаціями частки національного аудіовізуального продукту або музичних творів українських авторів чи виконавців.
Порушення правил журналістської етики Національна рада не є організацією саморегулювання журналістської діяльності і не розглядає звернення про порушення правил журналістської етики.
Поширення недостовірної/неправдивої інформації Національна рада не має повноважень розглядати звернення про спростування відомостей, які не відповідають дійсності та/або принижують честь, гідність і ділову репутацію фізичної або юридичної особи, та застосовувати санкції до телерадіоорганізацій за порушення цивільного законодавства. З вимогами щодо спростування недостовірної/неправдивої інформації в ефірі Ви можете звернутися до самої телерадіоорганізації або до суду.Незалежно від того, було подано заяву з вимогою спростування чи ні, громадянин або юридична особа, стосовно якого (якої) у програмі чи передачі телерадіоорганізації було поширено відомості, які не відповідають дійсності або порушують його (її) права і законні інтереси, має право на відповідь (коментар чи власне тлумачення обставин справи) у програмах та передачах даної телерадіоорганізації.
Редакційна політика Телерадіоорганізації визначають редакційну політику самостійно. Зокрема з цією метою затверджується редакційний статут та створюється редакційна рада, яка здійснює контроль за дотриманням телерадіожурналістами редакційного статуту. Крім того, не вмотивоване втручання органів державних органів у сферу професійної діяльності телерадіоорганізацій не допускається відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Тому з усіх питань щодо редакційної політики звертайтеся безпосередньо до телерадіоорганізації.
Реклама Національна рада розглядає звернення щодо порядку розповсюдження реклами на телебаченні і радіо (у тому числі, про частку реклами, відокремлення реклами у теле-, радіопередачах від інших програм, передач на їх початку та наприкінці). З інших питань щодо реклами на телебаченні і радіо Ви можете звернутися до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками є злочином. Цей вид злочину віднесений до підслідності органів Національної поліції.
Російська пропаганда Національна рада розглядає звернення:
  • на телепередачі, виготовлені після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України;
  • на аудіовізуальні твори, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюднюється на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв;
  • стосовно телерадіоорганізацій, що поширюють заклики до насильницької зміни конституційного ладу України; заклики до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті; пропаганду винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження.
Технічні проблеми/якість сигналу Національна рада розглядає звернення про технічні проблеми з прийомом сигналу телеканалів.
Фільми Національна рада здійснює постійний моніторинг ефірів телерадіоорганізацій на предмет дотримання ними вимог статей 15 та 15-1 Закону України «Про кінематографію». У разі виявлення Національною радою ознак порушення телерадіоорганізаціями законодавства про кінематографію щодо квоти демонстрування національних фільмів та щодо розповсюдження чи демонстрування творів, розповсюдження і демонстрування яких заборонено законодавством про кінематографію, Національна рада складає про це відповідний акт та передає його Державному агентству України з питань кіно для вжиття заходів, передбачених законодавством.
Провайдери програмної послуги
Діяльність без отримання ліцензії Заняття господарською діяльністю без ліцензії, якщо її отримання передбачено законом, належить до адміністративних правопорушень та тягне за собою накладення штрафу. Протоколи про таке правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ (Національної поліції).
Перелік програм Перелік телерадіопрограм провайдера програмної послуги не повинен містити програми, ретрансляція яких є обмеженою відповідно до вимог законодавства України. Крім цього, іноземний телеканал, який не підпадає під юрисдикцію держави – члена Європейського Союзу або держави, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, має бути включений до переліку програм, що ретранслюються. Національна рада розглядає звернення про можливі порушення вищезазначених вимог законодавства провайдерами програмної послуги. Провайдери програмної послуги ретранслюють телерадіопрограми на підставі укладених з телерадіоорганізаціями договорів. Якщо ретрансляція телеканалу не обмежується на території України, Національна рада не втручається у господарські відносини між телерадіоорганізацією та провайдером програмної послуги
Порушення прав абонентів Національна рада перевіряє наявність угоди між абонентом та ліцензіатом та відповідність угоди чинному законодавству, зокрема наявність істотних умов щодо типу наданого пакета програм, переліку телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов’язується надавати абоненту, абонентну плату за пакет і/або плату за надання окремих телерадіопрограм та передач. Національна рада не наділена функцією контролю за станом виконання угоди між абонентом та провайдером програмної послуги. Крім цього, Національна рада не регулює тарифи на послуги провайдера програмної послуги, адже згідно з частиною 11 статті 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» провайдер програмної послуги самостійно, виходячи з ринкового попиту, встановлює розмір абонентної плати за різні пакети програм та інші інформаційні послуги. Зі скаргою на порушення провайдером програмної послуги прав абонента Ви можете звернутися до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Універсальна програмна послуга При видачі ліцензії провайдера програмної послуги Національна рада зазначає в ліцензії своє рішення, яким затверджено перелік програм універсальної програмної послуги в населеному пункті (населених пунктах) та (або) на території (територіях), де передбачається надання програмної послуги. Відсутність ретрансляції або ретрансляція програм універсальної програмної послуги не в повному обсязі є порушенням умов ліцензії та підставою для застосування санкцій Національною радою.
Інше
Діяльність Національної ради Ви можете залишити пропозиції про поліпшення діяльності Національної ради
Скарги на дії посадових осіб/запобігання проявам корупції Ви можете залишити скаргу на дії чи бездіяльність працівників апарату  Національної ради, її окремих посадових осіб. Залиште звернення, якщо Ви стали свідком або Вам стало відомо про здійснення корупційних правопорушень або інших неправомірних дій посадовими особами Національної ради.
Інформаційно-аналітичні довідки за підсумками роботи зі зверненнями громадян:
Назва документа
Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за 2022 рік

Додаток
до рішення Національної ради
12.01.2023 № 4

 

У 2022 році до Національної ради надійшло 454 письмових звернення громадян, що майже вдвічі менше за відповідний минулорічний показник (754).

На початку року тематика листів була здебільшого дотичною до питань інформаційної безпеки держави, а також стосувалася недотримання телерадіокомпаніями регламентованих законодавством мовних квот, можливого порушення рекламного законодавства, необхідності посилення захисту сфери суспільної моралі.

З початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України змістовна спрямованість звернень набула передусім безпекового характеру.

Значна кількість листів містила нарікання на трансляцію російських супутникових програм та вимоги щодо її припинення. У відповідях на ці звернення зазначалося, що наразі заблокувати сигнал можна лише за підтримки європейської спільноти, задля чого Національна рада звернулася до регуляторів у галузі телерадіомовлення європейських країн з проханням сприяти відключенню на супутниках російських пропагандистських телеканалів.

Упродовж всього звітного періоду у зверненнях громадян прослідковувалась нетерпимість до присутності в ефірі мови країни-окупанта. Зокрема низка звернень містила вимоги щодо припинення трансляції програм російською мовою медіасервісами, які не є ліцензіатами Національної ради. Дописувачам повідомлялося, що на сьогодні в регуляторного органу відсутні важелі впливу на таких суб’єктів інформаційної діяльності.

Крім того, заявники неодноразово висловлювали незадоволення щодо здійснення мовлення російською мовою супутникової телепрограми «FREEДОМ» (ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», м. Київ). Авторам звернень надавались роз’яснення, що ця телерадіоорганізація є суб’єктом державного іномовлення і згідно з чинним законодавством її програми можуть вироблятися, крім української, іншими мовами, а також, що реалізація телевізійного проєкту російською мовою «FREEДОМ» здійснюється на підставі відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України з метою забезпечення інформаційної безпеки держави, захисту її інформаційного простору та інформування міжнародної спільноти про події, що відбуваються під час збройної агресії російської федерації.

Багато глядачів та слухачів були стурбовані поширенням в телерадіоефірі певної інформації про хід воєнних дій, що, на їхню думку, може бути використано в подальшому ворогом для реалізації його загарбницьких цілей. Авторам таких звернень повідомлялося, що на офіційному сайті Національної ради розміщено нагадування медійникам, блогерам, дописувачам у соцмережах про те, як говорити про війну і не нашкодити нашим захисникам і співгромадянам, а також зазначалося, що наказом Головнокомандувача Збройних Сил України затверджено перелік інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії українських військових.

Також надходили звернення, в яких дописувачі висловлювали занепокоєння щодо припинення українського мовлення на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться воєнні дії. У відповідях надавалися роз’яснення, що після припинення бойових дій та деокупації тимчасово захоплених ворогом територій буде вжито всіх необхідних заходів, спрямованих на відновлення та забезпечення нормального функціонування українського телерадіомовлення, а відтак, забезпечення відповідних прав та інтересів громадян нашої держави.

Продовжували надходити скарги щодо діяльності провайдерів програмної послуги – щодо підвищення оплати або ж, на думку заявників, неправомірного відключення послуги через несплату рахунків. Як правило, авторами таких звернень були представники соціально незахищених верств населення.  Заявникам повідомлялося, що оскільки питання господарської діяльності суб’єктів інформаційної діяльності перебувають поза межами компетенції регуляторного органу, їх можна вирішити в судовому порядку. Водночас в окремих випадках листи надсилалися ліцензіатам з проханням розглянути звернення і надати відповідь заявникові по суті.

Як і в попередні періоди, глядацьку аудиторію турбувало питання неякісного цифрового сигналу. Низка звернень стосувалась питань наявності чи відсутності мовлення окремих телеканалів у цифровій мережі Т2.

Найбільш активними дописувачами традиційно були жителі столиці, від яких надійшло понад сто листів. Обсяг кореспонденції з інших регіонів значно зменшився порівняно з попередніми періодами.

У 2022 році до Національної ради надійшло 59 запитів на отримання публічної інформації від юридичних та фізичних осіб. Цей показник, як і щодо звернень громадян, також майже вдвічі менший за відповідний минулорічний – у 2021 році було отримано 93 запити.

Відповіді на всі запити було надано вчасно, згідно зі статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Інформація про надходження та стан виконання запитів системно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної ради.

 

Інформація про звернення громадян, які надійшли у першому півріччі 2022 року

Додаток
до рішення Національної ради
07.07.2022 № 403

У першому півріччі 2022 року до Національної ради надійшло 215 звернень громадян, що майже вдвічі менше за відповідний минулорічний показник (388).

Така ситуація може пояснюватися насамперед умовами воєнного стану та активних бойових дій на території України починаючи з кінця лютого.

Зрозуміло, що зміст звернень, які надходили до початку війни з країною- агресором, і вже після цього, відчутно відрізняється і за своїм тематичним спрямуванням, і за різноманітністю.

Звернення мирного періоду передусім характеризуються посиленою увагою дописувачів до програмного наповнення телерадіоефіру. Тематика листів була здебільшого дотичною до питання інформаційної безпеки держави, а також стосувалася необхідності посилення захисту сфери суспільної моралі, можливого порушення компаніями рекламного законодавства. Також були наявні скарги на недотримання, на думку авторів звернень, регламентованих законодавством мовних квот.

Як і в попередні періоди, глядацьку аудиторію турбувало питання неякісного цифрового сигналу. Незмінно надходили листи з наріканням на діяльність провайдерів програмної послуги – щодо підвищення оплати або ж, на думку заявників, неправомірного відключення послуги через несплату рахунків. Як правило, авторами таких звернень є представники соціально незахищених верств населення.

На початку лютого Національна рада на своєму засіданні розглянула матеріали чотирьох позапланових безвиїзних перевірок, які було призначено у 2021 році саме на підставі звернень. За результатами розгляду цих перевірок ухвалено рішення про застосування санкцій: 3 – стягнення штрафу, 1 – звернення до суду про анулювання ліцензії.

З початком воєнних дій в Україні змістовна спрямованість звернень звузилася майже виключно до питань безпекового характеру.

Значна кількість листів містила нарікання на трансляцію російських супутникових програм та вимоги щодо її припинення. У відповідях на ці звернення  зазначалося, що регуляторний орган докладає максимум зусиль, щоб протидіяти розповсюдженню російських пропагандистських каналів за допомогою супутникового ретранслятора на території України та за її межами. Наразі заблокувати сигнал можна лише за підтримки європейської спільноти. Задля цього Національна рада звернулася до регуляторів у галузі телерадіомовлення європейських країн з проханням сприяти відключенню на супутниках російських пропагандистських телеканалів.

Багато глядачів та слухачів були стурбовані поширенням в телерадіоефірі певної інформації про хід воєнних дій, що, на їхню думку, може бути використано в подальшому ворогом для реалізації його загарбницьких цілей. Авторам таких звернень було повідомлено, що наказом Головнокомандувача Збройних Сил України затверджено перелік інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії українських військових, і що на офіційному сайті Національної ради розміщено нагадування медійникам, блогерам, дописувачам у соцмережах про те, як говорити про війну і не нашкодити нашим захисникам і співгромадянам.

Надійшла низка звернень, в яких дописувачі висловлюють занепокоєння щодо припинення українського мовлення на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться воєнні дії. У відповідях надаються роз’яснення, що після припинення бойових дій та деокупації тимчасово захоплених ворогом територій буде вжито всіх необхідних заходів, спрямованих на відновлення та забезпечення нормального функціонування українського телерадіомовлення, а відтак, забезпечення відповідних прав та інтересів громадян нашої держави.

Також продовжували надходити скарги щодо діяльності провайдерів програмної послуги, які або завищували вартість послуги, або з певних причин припиняли її надавати. Оскільки це питання господарської діяльності суб’єктів  інформаційної діяльності, то такі листи, як правило, пересилалися ліцензіатам
з проханням розглянути і надати відповідь по суті.

Найбільш активними дописувачами, як завжди, були жителі столиці, від яких надійшло близько 80 листів. Також порівняно значна кількість звернень надійшла з Дніпропетровської області. Обсяг кореспонденції з інших регіонів значно зменшився порівняно з попередніми періодами.

Кількість звернень за регіонами:

з/п

Назва регіону

(область)

Кількість

1

Вінницька

7

2

Волинська

2

3

Дніпропетровська

17

4

Донецька

3

5

Житомирська

3

6

Закарпатська

6

7

Запорізька

6

8

З-за кордону

1

9

Івано-Франківська

6

10

Київ

78

11

Київська

7

12

Кіровоградська

5

13

Луганська

3

14

Львівська

9

15

Миколаївська

8

16

Одеська

6

17

Полтавська

9

18

Сумська

2

19

Тернопільська

2

20

Харківська

11

21

Херсонська

5

22

Хмельницька

6

23

Черкаська

3

24

Чернівецька

3

25

Чернігівська

5

 

Всього:

215

Запити на отримання публічної інформації

У першому півріччі 2022 року до Національної ради надійшло 27 запитів на отримання публічної інформації від юридичних та фізичних осіб.

Відповіді на всі запити було надано вчасно, згідно зі статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Інформація про надходження та стан виконання запитів системно оприлюднюється на офіційному вебсайті Національної ради.

У цілому робота щодо опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації є сталою, безперебійною, ґрунтується на максимальному забезпеченні зворотного зв’язку та спрямована на ефективність кінцевого результату.

Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за 2021 рік

Додаток
до рішення Національної ради
20.01.2022 № 60

Національна рада повністю виконує положення Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про звернення громадян».

У 2021 році до Національної ради надійшло 754 письмові звернення громадян.

Першочергового звучання впродовж звітного періоду набула тема посилення інформаційного захисту держави від деструктивного впливу пропаганди і дезінформації та мови ворожнечі, які використовуються країною-агресором для ведення гібридної війни.

Слід зазначити, що саме на підставі звернень громадян, а також звернень громадських організацій та державних контролюючих органів, було призначено близько двадцяти перевірок компаній, у діяльності яких зафіксовано факти недотримання вимог чинного законодавства. Значна частина цих перевірок стосувалася порушень у частині наявності закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. За результатами розгляду матеріалів перевірок до деяких компаній було застосовано законодавчо передбачені санкції – «оголошення попередження» та «стягнення штрафу» (насамперед це стосується телеканалу ТОВ «НАШ 365», м. Київ, до якого було вжито відразу декілька санкцій).

На початку року значну кількість звернень спричинило рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введене в дію Указом Президента України, яким було передбачено застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до низки юридичних осіб, зокрема ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ» (логотип: «112 УКРАЇНА»), ТОВ «Новини 24 години» (логотип: «NEWSONE»), ТОВ «ТРК «Нові комунікації» (логотип:
«Z ZIK»). Здебільшого дописувачі висловлювали свою підтримку таким заходам, нарікаючи на зміст програмного наповнення згаданих телеканалів та наводячи приклади конкретної інформації, трансляція якої може завдати шкоди безпеці держави.

Безпосередньо дотичним до зазначеної теми є питання дотримання телерадіоорганізаціями законодавчих норм щодо обсягів державної мови в ефірі.

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» це питання набуло особливо актуального звучання, що спричинило надходження до регуляторного органу значної кількості листів з інформацією про можливі порушення норм згаданого закону. Переважна більшість цих звернень стосувалася використання державної мови при трансляції фільмів, що регламентується частиною 6 статті 23 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
У разі виявлення можливих порушень вказаної законодавчої норми така інформація надавалася Уповноваженому із захисту державної мови, оскільки єдиним органом, який здійснює державний контроль за застосуванням державної мови при поширенні та демонструванні фільмів в Україні, відповідно до частини шостої статті 56 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», є саме Уповноважений із захисту державної мови.  Натомість Національна рада не наділена таким правом і застосовує санкції виключно у разі порушення телерадіоорганізаціями вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Як тема інформаційної безпеки держави в цілому, так і питання особистісної безпеки та захисту від інформації, що містить елементи насилля та жорстокості, незмінно перебувало в полі зору глядацько-слухацької аудиторії. Дописувачів особливо турбував можливий негативний вплив такого телевізійного контенту на дитячу та підліткову аудиторію.

У відповідях на такі листи регуляторний орган насамперед звертав увагу, що згідно з чинним законодавством мовники самостійно ухвалюють рішення щодо трансляції тих чи інших передач, керуючись програмною концепцією мовлення та редакційною політикою каналу. Водночас, наголошувалося, що розуміючи важливість питань духовності та моральності суспільства, Національна рада в межах компетенції здійснює діяльність, спрямовану на захист глядацької аудиторії від можливого негативного впливу аудіовізуальної продукції. Здійснюючи моніторинги телеканалів, Національна рада відстежує, як компанії дотримуються вимог законодавчо передбаченої класифікації кіновідеопродукції в телеефірі та умов, передбачених державним прокатним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів, при виявленні порушень до телерадіоорганізацій застосовуються санкції згідно з чинним законодавством. Крім того, заявникам надавалась інформація щодо діяльності Робочої групи зі створення правил захисту дітей у медіа, до якої входять представники індустрії, регуляторного органу, громадських організацій, психологи, науковці, і якою розроблено вже п’ять відповідних саморегулівних актів. Також дописувачам повідомлялось про законодавчо регламентоване право звертатися до телерадіоорганізацій із зауваженнями та пропозиціями щодо змісту конкретних програм або передач. Адже саме глядачі мають впливати на той чи інший канал, звертаючи увагу його керівництва і творчих працівників на недопустимий зміст програм і передач.

Серед листів, які стосуються змісту програмного наповнення телеефіру, можна також виділити низку звернень із наріканням на відсутність трансляції в телеефірі футбольних матчів та інших популярних спортивних передач. Оскільки Національна рада, згідно із законодавчо передбаченими повноваженнями, не втручається у зміст програм та передач, то заявникам пропонувалося звертатися з відповідними пропозиціями безпосередньо на адресу конкретних телерадіокомпаній.

У звітному періоді відчутно збільшився обсяг листів громадян з інформацією про можливе недотримання компаніями норм рекламного законодавства. Зокрема в першому півріччі надійшла низка звернень стосовно демонстрування в ефірі деяких вітчизняних телеканалів реклами медалі «30 років Україні». На підставі цих звернень було здійснено моніторинг телеефіру, за результатами якого Національна рада звернулася до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо вжиття відповідних заходів реагування у межах компетенції. Як повідомила Держпродспоживслужба, за результатами експертного висновку ВГО «Всеукраїнська рекламна коаліція» згадана реклама не порушувала вимог чинного законодавства, оскільки містила необхідну інформацію про товар та спосіб його отримання і споживачі мали можливість прийняти рішення щодо придбання товару. Також нерідко висловлювались нарікання на перевищення законодавчо встановлених обсягів реклами в теле- та радіоефірі. У таких випадках у відповідях надавалася інформація про дії регулятора в межах законодавчо визначених норм (здійснення контролю та нагляду за дотриманням Закону України «Про рекламу» щодо спонсорства і порядку розповсюдження реклами на телебаченні і радіо).

Варто відзначити, що глядачі не лише інформують про зауважені ними можливі факти порушень рекламного законодавства, але часом і самі роблять спроби здійснювати відповідний моніторинг телепрограм, насамперед щодо обсягів реклами в ефірі, та повідомляють про його результати до Національної ради. Дякуючи дописувачам за активну громадянську позицію, регуляторний орган роз’яснює, на яких законодавчих нормах та чинниках базується фахове здійснення таких моніторингів.

Традиційно висвітлюються в листах телеглядачів питання, дотичні до діяльності провайдерів програмної послуги. У звітному періоді, окрім незмінної теми вартості послуг, стурбованість дописувачів викликала ситуація щодо вилучення з пакету послуг низки вітчизняних телеканалів деякими провайдерами програмної послуги, зокрема ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ». У відповідь заявникам повідомлялося, що обов’язковому державному регулювання підлягає лише питання забезпечення усім абонентам можливості отримання програм універсальної програмної послуги (телепрограми АТ «НСТУ» – «UA:Перший» і «Культура», ДП «Парламентський телеканал «Рада» та місцевих каналів, які мають ліцензії на ефірне мовлення і не здійснюють ретрансляції інших мовників). Стосовно решти програм комерційних мовників, надання програмної послуги повинно здійснюватися на підставі угод на право розповсюдження (ретрансляцію) програм. Отже, це питання господарської діяльності суб’єктів інформаційного ринку, яке перебуває поза межами компетенції Національної ради. Водночас окремі звернення було надіслано безпосередньо до провайдерів програмної послуги для розгляду та надання відповіді адресатам.

Минулого року особливої гостроти набула тема кодування супутникових телеканалів – тоді з неї надійшло більше трьохсот листів. Наразі це питання є вже досить з’ясованим і лише час від часу з’являється в листах дописувачів. А от тема впровадження цифрового мовлення не втратила своєї актуальності. Як і раніше, зміст скарг стосувався неякісного прийому сигналу, відсутності прийому цифрових програм у цілому в деяких районах або тимчасової відсутності певних програм. На більшість звернень Національна рада надавала ґрунтовні відповіді на підставі інформації, якою володіє відповідно до компетенції. Також деякі звернення було надіслано до провайдера цифрової загальнонаціональної телемережі ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, для вжиття відповідних заходів реагування.

Низка звернень, і їх розгляду було приділено особливу увагу, стосувалася питань незадовільного покриття українським телерадіомовленням прикордонних регіонів і районів, що межують з тимчасово окупованими територіями. Заявникам зокрема повідомлялося, що одним із шляхів покращення покриття цифровим телевізійним мовленням областей України, насамперед  прикордонних, та забезпечення захисту національного телерадіоінформаційного простору є створення державного мультиплексу на базі потужностей Концерну РРТ. Відповідне рішення про створення цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 було ухвалено Національною радою наприкінці 2019 року. Однак, через погіршення економічної ситуації, спричиненої зокрема і кризовими явищами внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), Концерну РРТ не вдалося розпочати закупівлю обладнання й будівництво мережі у 2020 році.  Будівництво мережі Концерн РРТ запланував на 2022 рік після отримання відповідного державного фінансування.

Якщо розглядати надходження звернень у розрізі регіонів, то найбільш активними дописувачами були жителі столиці, які в цілому надіслали понад двісті звернень. Значну кількість листів було отримано також і з Дніпропетровської (69), Львівської (57) та Харківської (47) областей.

Кількість звернень за регіонами:

з/п

Назва регіону

Кількість

1

АР Крим

6

2

Вінницька

22

3

Волинська

11

4

Дніпропетровська

69

5

Донецька

33

6

Житомирська

13

7

Закарпатська

10

8

Запорізька

27

9

З-за кордону

1

10

Івано-Франківська

26

11

Київ

230

12

Київська

40

13

Кіровоградська

12

14

Луганська

15

15

Львівська

57

16

Миколаївська

17

17

Одеська

27

18

Полтавська

17

19

Рівненська

7

20

Сумська

11

21

Тернопільська

9

22

Харківська

47

23

Херсонська

8

24

Хмельницька

13

25

Черкаська

9

26

Чернівецька

5

27

Чернігівська

12

 

Всього:

754

У 2021 році до Національної ради надійшло 93 запити на отримання публічної інформації від юридичних та фізичних осіб.

Як і в попередні періоди, насамперед це прохання щодо надання копій документів за результатами діяльності регуляторного органу: рішень Національної ради, протоколів засідань, порядків денних засідань, фінансових звітів тощо. Також зміст запитів стосувався контактних даних телерадіоорганізацій, які внесено до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення,  статистичних даних щодо діяльності телерадіоорганізацій, інформації щодо структури власності, наданої телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги,  суми заробітної плати керівництва та ін.

Не всі листи, оформлені як запити на отримання публічної інформації, є інформаційними запитами за своїм змістом. У такому разі надаються відповідні роз’яснення та надсилається відповідь згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

Відповіді на всі запити було надано вчасно, згідно зі статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Інформація про надходження та стан виконання запитів системно оприлюднюється на офіційному вебсайті Національної ради.

У цілому робота щодо опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації є сталою, безперебійною, ґрунтується на максимальному забезпеченні зворотного зв’язку та спрямована на ефективність кінцевого результату.

 

Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за перше півріччя 2021 року

Додаток
до рішення Національної ради
15.07.2021 № 902

У першому півріччі 2021 року до Національної ради надійшло 388 звернень громадян. Найбільш активними дописувачами, як і в попередніх періодах, стали жителі столиці, від яких отримано понад 120 листів. Також значна кількість звернень надійшла з Дніпропетровської (36), Львівської (28) та Харківської (25) областей, які теж можна назвати традиційними лідерами за обсягом кореспонденції, адресованої регуляторному органу. Найменше звернень надійшло з Чернівецької області (1), АР Крим (2) та Рівненської області (3).

Кількість звернень за регіонами:

з/п

Назва регіону

Кількість

1

АР Крим

2

2

Вінницька

9

3

Волинська

7

4

Дніпропетровська

36

5

Донецька

23

6

Житомирська

8

7

Закарпатська

6

8

Запорізька

12

9

З-за кордону

1

10

Івано-Франківська

11

11

Київ

122

12

Київська

22

13

Кіровоградська

5

14

Луганська

5

15

Львівська

28

16

Миколаївська

16

17

Одеська

11

18

Полтавська

5

19

Рівненська

3

20

Сумська

8

21

Харківська

25

22

Херсонська

5

23

Хмельницька

6

24

Черкаська

5

25

Чернівецька

1

26

Чернігівська

6

 

Всього:

388

Першочергового звучання впродовж звітного періоду набула тема посилення інформаційного захисту держави від деструктивного впливу пропаганди і дезінформації та мови ворожнечі, які використовуються країною-агресором для ведення гібридної війни.

Слід зазначити, що саме на підставі звернень громадян, а також звернень громадських організацій та державних контролюючих органів, було призначено 16 перевірок компаній, у діяльності яких зафіксовано факти недотримання вимог чинного законодавства. Майже половина цих перевірок стосувалася порушень у частині наявності закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. За результатами розгляду матеріалів перевірок до деяких компаній було застосовано законодавчо передбачені санкції – «оголошення попередження» та «стягнення штрафу» (насамперед це стосується телеканалу ТОВ «НАШ 365»,
м. Київ, до якого було вжито відразу декілька санкцій).

На початку року значну кількість звернень спричинило рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введене в дію Указом Президента України, яким було передбачено застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до низки юридичних осіб, зокрема до ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ» (логотип: «112 УКРАЇНА), ТОВ «Новини 24 години» (логотип: «NEWSONE»), ТОВ «ТРК «Нові комунікації» (логотип:
«Z ZIK»). Переважна більшість дописувачів висловлювала свою підтримку таким заходам, нарікаючи на зміст програмного наповнення згаданих телеканалів та наводячи приклади конкретної інформації, трансляція якої може завдати шкоди безпеці держави.

Безпосередньо дотичним до зазначеної теми є питання дотримання телерадіоорганізаціями законодавчих норм щодо обсягів державної мови в ефірі. Як і в попередні періоди, продовжували надходити звернення з інформацією щодо порушень, на думку заявників, відповідних вимог законодавства (значна частина таких листів була переадресована регулятору за належністю Уповноваженим із захисту державної мови). Окремі звернення стали підставою для здійснення моніторингів телерадіоефіру з метою перевірки наданих фактів, на інші листи – у разі відсутності ознак порушень – було надано відповідь
з необхідними  роз’ясненнями.

Як тема інформаційної безпеки держави в цілому, так і питання особистісної безпеки та захисту від інформації, що містить елементи насилля та жорстокості, незмінно перебуває в полі зору глядацько-слухацької аудиторії. Дописувачів особливо турбує можливий негативний вплив такого телевізійного контенту на дитячу та підліткову аудиторію. У відповідях на такі листи  регуляторний орган насамперед звертає увагу, що згідно з чинним законодавством мовники самостійно ухвалюють рішення щодо трансляції тих чи інших передач, керуючись програмною концепцією мовлення та редакційною політикою каналу. Водночас, наголошується, що розуміючи важливість питань духовності та моральності суспільства, Національна рада в межах компетенції здійснює діяльність, спрямовану на захист глядацької аудиторії від можливого негативного впливу аудіовізуальної продукції. Здійснюючи моніторинги телеканалів, Національна рада відстежує, як компанії дотримуються вимог законодавчо передбаченої класифікації кіновідеопродукції в телеефірі та умов, передбачених державним прокатним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів, при виявленні порушень до телерадіоорганізацій застосовуються санкції згідно з чинним законодавством. Крім того, заявникам надається інформація щодо діяльності Робочої групи зі створення правил захисту дітей у медіа, до якої входять представники індустрії, регуляторного органу, громадських організацій, психологи, науковці, і якою розроблено вже п’ять відповідних саморегулівних актів. Також дописувачам повідомляється про законодавчо регламентоване право звертатися до телерадіоорганізацій із зауваженнями та пропозиціями щодо змісту конкретних програм або передач. Адже саме глядачі мають впливати на той чи інший канал, звертаючи увагу його керівництва і творчих працівників на недопустимий зміст програм і передач.

У звітному періоді відчутно збільшився обсяг листів громадян з інформацією про можливе недотримання компаніями норм рекламного законодавства. Зокрема надійшла низка звернень стосовно демонстрування в ефірі деяких вітчизняних телеканалів реклами медалі «30 років Україні». На підставі цих звернень було здійснено моніторинг телеефіру, за результатами якого Національна рада звернулася до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо вжиття відповідних заходів реагування у межах компетенції.

Слід відзначити, що глядачі не лише інформують про зауважені ними можливі факти порушень рекламного законодавства, але часом і самі роблять спроби здійснювати відповідний моніторинг телепрограм, насамперед щодо обсягів реклами в ефірі, та повідомляють про його результати до Національної ради. Дякуючи дописувачам за активну громадянську позицію, регуляторний орган роз’яснює, на яких законодавчих нормах та чинниках базується фахове здійснення таких моніторингів.

Традиційно висвітлюються в листах телеглядачів питання, дотичні до діяльності провайдерів програмної послуги. У звітному періоді, окрім незмінної теми вартості послуг, стурбованість дописувачів викликала ситуація щодо вилучення з пакету послуг низки вітчизняних телеканалів ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ». У відповідь заявникам повідомлялося, що обов’язковому державному регулювання підлягає лише  питання забезпечення усім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги (телепрограми АТ «НСТУ» – «UA:Перший» і «Культура», ДП «Парламентський телеканал «Рада» та місцевих каналів, які мають ліцензії на ефірне мовлення і не здійснюють ретрансляції інших мовників). Стосовно решти програм комерційних мовників, то надання програмної послуги повинно здійснюватися на підставі угод на право розповсюдження (ретрансляцію) програм. Отже, це питання господарської діяльності суб’єктів інформаційного ринку, яке перебуває поза межами компетенції Національної ради. Водночас окремі звернення було надіслано безпосередньо до ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ» для розгляду та надання відповіді адресатам.

У першому півріччі минулого року особливої гостроти набула тема кодування супутникових телеканалів – тоді з неї надійшло більше трьохсот листів. Наразі це питання є вже досить з’ясованим і лише час від часу з’являється в листах дописувачів. А от тема впровадження цифрового мовлення не втратила своєї актуальності. Як і раніше, зміст скарг стосувався неякісного прийому сигналу, відсутності прийому цифрових програм у цілому в деяких районах або тимчасової відсутності певних програм. На більшість звернень Національна рада надавала ґрунтовні відповіді на підставі інформації, якою володіє відповідно до компетенції. Також деякі звернення було надіслано до провайдера цифрової загальнонаціональної телемережі ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, для вжиття відповідних заходів реагування.

Запити на отримання публічної інформації

 У першому півріччі 2021 року до Національної ради надійшло 46 запитів на отримання публічної інформації від юридичних та фізичних осіб.

Як і в попередні періоди, насамперед це прохання щодо надання копій документів за результатами діяльності регуляторного органу: рішень Національної ради, протоколів засідань, порядків денних засідань, фінансових звітів тощо. Також зміст запитів стосувався контактних даних телерадіоорганізацій, які внесено до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, статистичних даних щодо діяльності телерадіоорганізацій, інформації щодо структури власності, наданої телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги, суми заробітної плати керівництва та ін. Також, як і в минулому році, продовжують надходити запити від Громадської спілки «Коаліція аудіовізуальних і музичних прав», м. Київ, стосовно інформації, яка стосується діяльності провайдерів програмної послуги.

Не всі листи, оформлені як запити на отримання публічної інформації, є інформаційними запитами за своїм змістом. У такому разі надаються відповідні роз’яснення та надсилається відповідь згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

Відповіді на всі запити було надано вчасно, згідно зі статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Інформація про надходження та стан виконання запитів системно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної ради.

У цілому робота щодо опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації є сталою, безперебійною, ґрунтується на максимальному забезпеченні зворотного зв’язку та спрямована на ефективність кінцевого результату.

 

Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за 2020 рік

Додаток
до рішення Національної ради
28.01.2021 № 61

Упродовж 2020 року до Національної ради надійшло 1163 письмові звернення громадян, що майже на третину перевищує відповідний минулорічний показник.

Найбільш активними дописувачами були жителі столиці, які в цілому надіслали понад двісті звернень. Значна кількість листів надійшла з Харківської (114), Дніпропетровської (112), а також Львівської (77) та Київської (74) областей.

Кількість звернень за регіонами:

з/п

Назва регіону

Кількість

1

АР Крим

4

2

Вінницька

20

3

Волинська

21

4

Дніпропетровська

112

5

Донецька

51

6

Житомирська

19

7

Закарпатська

23

8

Запорізька

39

9

З-за кордону

2

10

Івано-Франківська

31

11

Київ

227

12

Київська

74

13

Кіровоградська

27

14

Луганська

24

15

Львівська

77

16

Миколаївська

38

17

Одеська

59

18

Полтавська

41

19

Рівненська

20

20

Сумська

33

21

Тернопільська

11

22

Харківська

114

23

Херсонська

37

24

Хмельницька

12

25

Черкаська

21

26

Чернівецька

12

27

Чернігівська

14

 

Всього:

1163

Якщо розглядати звернення за змістом, то можна виділити такі основні тематичні спрямування: кодування супутникових каналів; впровадження цифрового мовлення; дотримання рекламного законодавства; діяльність провайдерів програмної послуги; мова в ефірі ТРО (мовні квоти та ін.); зміст програмного наповнення; радіомовлення (ефірне,  проводове);  вибори;  інше (не належить до повноважень Національної ради, не відповідає вимогам звернення та ін.).

Першочергову стурбованість заявників викликало кодування супутникових телеканалів, оскільки з 29 січня 2020 року українські медіагрупи (1+1 Media, «Медіагрупа Україна», StarLightMedia та Inter Media Group) закодували свій супутниковий сигнал, керуючись необхідністю запровадження європейської практики кодування супутникового сигналу і посилення захисту своїх авторських прав на телевізійний продукт. Кодування передбачає, що абоненти за власним бажанням мають укласти договір на придбання спеціалізованого приймача супутникових телерадіопрограм та сплачувати відповідні щомісячні платежі.

З цього питання у цілому надійшло близько пів тисячі листів. Слід зазначити, що переважна більшість заявників – це представники соціально вразливих верств населення.

У відповідях регулятора наголошувалось, що Національна рада неодноразово звертала увагу медіагруп на можливі ризики кодування для інформаційної  безпеки  нашої  держави  та  виникнення  соціальної  напруги    у суспільстві. Водночас чинне законодавство надає всі підстави для реалізації телерадіоорганізаціям свого права на кодування сигналу. Дописувачів було поінформовано, що незважаючи на ситуацію довкола кодування сигналу провідних телеканалів, громадяни України можуть переглядати достатню кількість відкритих супутникових вітчизняних телепрограм з різними жанрами та тематичними напрямками. За результатами проведених моніторингів телерадіоорганізацій, які мають ліцензії на супутникове мовлення, зафіксовано понад 80 програм, які транслюються в некодованому вигляді. Зокрема відкритими   для   супутникового   перегляду   є   телеканали   «ICTV  Україна»,

«Україна  24»,  «ІНТЕР+»,  «1+1  International»,  які  можна  отримувати  на всій території покриття супутника, зокрема у Криму, в Донецькій і Луганській областях.

Не втратила своєї актуальності тема впровадження цифрового мовлення. Як і раніше, зміст скарг стосувався неякісного прийому сигналу, відсутності прийому цифрових програм у цілому в деяких районах або тимчасової відсутності певних програм. На більшість звернень Національна рада надавала ґрунтовні відповіді на підставі інформації, якою володіє відповідно до компетенції.

Зокрема, низка таких звернень стосувалася тимчасово окупованих та прилеглих до них територій. У відповідях акцентувалася увага на тому, що Національною радою, у зв’язку із встановленням нових потужних цифрових передавачів та з метою досягнення найбільшої ефективності розповсюдження програм телерадіомовлення на території ООС і районів, наближених до лінії розмежування в Донецькій,  Луганській  областях,  та  на  територію  АР  Крим з південних районів Херсонської області, наразі проводиться перепланування мережі цифрового наземного телевізійного мовлення. Це в свою чергу позитивно відобразиться на процесі отримання доступу до вітчизняного телебачення і радіомовлення українським громадянам, які мешкають на підконтрольних та тимчасово непідконтрольних територіях, а також створюватиме протидію інформаційному впливу російських пропагандистських телерадіопрограм, що проникають з тимчасово окупованих територій.

Окремі звернення було надіслано до провайдера цифрової загальнонаціональної телемережі ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, та ДП «Український державний центр радіочастот» для вжиття відповідних заходів реагування.

Зростання рівня громадянської активності в Україні в цілому знайшло своє безпосереднє відображення і в зверненнях до регуляторного органу. Почастішали листи з інформацією про факти щодо можливих ознак порушень норм чинного законодавства. Насамперед це стосувалося питань розпалювання національної чи релігійної ворожнечі, трансляції фільмів або передач, щодо яких діють законодавчо встановлені обмеження. У другому півріччі зросла кількість звернень, в яких порушувалось питання дотримання телерадіоорганізаціями законодавчо визначеного обсягу мовлення державною мовою в теле- та радіоефірі.

На підставі відповідних звернень громадян, а також звернень народних депутатів  України  та  представників  громадських  організацій,  які  надійшли у   звітному   періоді,   рішеннями    Національної    ради    було    призначено  19 перевірок діяльності телерадіоорганізацій.

Значну увагу приділяють дописувачі і питанням, дотичним до сфери захисту суспільної моралі. Зазвичай Національна рада здійснює моніторинги з метою перевірки вказаних у листах фактів.

Слід зазначити, що в ряді випадків наявна правова база не дає змоги оперативно реагувати на явища, які свідчать про можливе порушення норм суспільної моралі. Відтак, на сьогодні деякі  питання перебувають насамперед  у площині етичного кодексу мовлення. Заявникам повідомлялося, що Національна рада працює над створенням відповідного саморегулівного акта, розробленого за зразками аналогічних документів європейських країн, і вже відбулося обговорення його проекту за участі керівників загальнонаціональних мовників та громадськості.

У  період   карантину,   запровадженого   Кабінетом   Міністрів   України у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції, набули масового характеру звернення громадян – абонентів провайдерів програмної послуги щодо питань, пов’язаних з оплатою послуг та їх вартістю. Такі скарги надходили і раніше, однак із запровадженням карантинних обмежень їхня кількість відчутно збільшилась, оскільки почали виникати певні непорозуміння між споживачами та провайдерами, насамперед щодо термінів оплати, порушення яких спричинило в деяких випадках відключення послуги телебачення. Авторами таких звернень як правило були пенсіонери та інші представники соціально незахищених категорій населення.

Оскільки питання оплати та вартості послуг належать до сфери господарської діяльності компаній і перебувають поза межами компетенції регуляторного органу, Національна рада в більшості випадків надсилала такі звернення провайдерам з проханням розглянути та надати заявникам відповідь по суті. Водночас у безпосередніх відповідях дописувачам акцентувалась увага на тому, що зазначені питання можна вирішити в судовому порядку.

Як і в попередні періоди, надходили листи з інформацією про можливе недотримання компаніями норм рекламного законодавства. Здебільшого скарги стосувалися змісту рекламної продукції, відтак вони надсилалися за належністю до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Також нерідко висловлювались нарікання на перевищення законодавчо встановлених обсягів реклами в теле- та радіоефірі. У таких випадках у відповідях надавалася інформація про дії регулятора в межах законодавчо визначених норм (здійснення контролю та нагляду за дотриманням Закону України «Про рекламу» щодо спонсорства і порядку розповсюдження реклами на телебаченні і радіо).

На звітний період припало проведення в Україні місцевих виборів.  Відтак, на розгляді Національної ради перебували звернення, зміст яких стосувався порушень телерадіоорганізаціями виборчого законодавства. Окремі звернення було розглянуто на засіданнях Робочої групи Національної ради для здійснення нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства під час виборчої кампанії депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2020 році з прийняттям відповідних рішень.

Також серед листів громадян, які стосуються змісту програмного наповнення телеефіру, можна виділити низку звернень з наріканням на відсутність трансляції футбольних матчів в ефірі каналів мережі Т2. Основна кількість таких звернень надійшла наприкінці року.

 

У 2020 році до Національної ради надійшло 230 запитів на отримання публічної інформації від юридичних та фізичних осіб, що в декілька разів перевищує відповідний минулорічний показник (33).

Більш як половину загальної кількості запитів (168) склали запити від Громадської спілки «Коаліція аудіовізуальних і музичних прав», м. Київ, стосовно інформації, яка стосується діяльності провайдерів програмної послуги.

Решта запитів – це насамперед прохання щодо надання копій документів за результатами діяльності регуляторного органу: рішень Національної ради, протоколів засідань, порядків денних засідань, фінансових звітів тощо. Також зміст запитів стосувався контактних даних телерадіоорганізацій, які внесено до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, статистичних даних щодо діяльності телерадіоорганізацій та ін.

Не всі листи, оформлені як запити на отримання публічної інформації, є інформаційними запитами за своїм змістом. У такому разі надаються відповідні роз’яснення та надсилається відповідь згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

Відповіді на всі запити було надано вчасно, згідно зі статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Інформація про надходження та стан виконання запитів системно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної ради.

Робота щодо опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації ґрунтується на максимальному забезпеченні зворотного зв’язку та спрямована на ефективність кінцевого результату.

 

Завантажити більше публікацій


звернення до Національної ради:
Текст звернення *

*Поля, обов'язкові для заповнення