Звернення громадян - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Звернення громадян

ПОРЯДОК ПОДАННЯ:

Якщо Ви бажаєте подати звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Ви можете:

  • Залишити звернення на цьому сайті. Для цього Вам необхідно попередньо пройти реєстрацію або
  • Надіслати листа на адресу: вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601 або
  • Подати його через відділ контролю документообігу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за адресою: вул. Прорізна, 2, м. Київ або
  • Надіслати електронне звернення на адресу: nrada@nrada.gov.ua

Звертаємо Вашу увагу, що у випадку залишення звернення на офіційному сайті Національної ради, Вам необхідно пройти попередню реєстрацію, заповнити всі необхідні поля для реєстрації та викласти суть Вашого звернення. Про результати розгляду звернення, Вам буде повідомлено на електронну пошту, вказану Вами при реєстрації.Часто запитують
Які вимоги до звернення?
У чому різниця між запитом і зверненням?
Які питання може розглянути Національна рада?
Які повноваження Національної ради в сфері захисту суспільної моралі та забезпечення прав дітей?
Чи має Національна рада вплив на редакційну політику телерадіоорганізацій?
Якою повинна бути частка національного аудіовізуального продукту в ефірі телерадіоорганізацій?
Чи є обов’язковим використання української мови в ефірі телерадіоорганізацій?
Яка частка рекламної квоти визначена законодавством України?
Які вимоги до переривання реклами на телебаченні і радіо?
Які заходи Національна рада вживає з метою захисту національного телерадіоінформаційного простору?
Чи застосовує Національна рада санкції до телерадіоорганізацій щодо порушення виборчого законодавства?
Які можуть бути дії у випадку отримання відмови від телерадіоорганізації спростувати поширену недостовірну (неправдиву) інформацію?
Який державний орган розглядає скарги на порушення провайдером програмної послуги угоди з абонентом?
В який термін розглядається звернення?
Як оскаржити дії, рішення чи бездіяльність Національної ради та її посадових осіб?


Обсяг компетенції
Категорія Повноваження Національної ради Повноваження інших органів
Телерадіоорганізації
Вибори Національна рада бере участь у виборчому процесі, однак не є її прямим суб’єктом. Відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів» Національна рада здійснює контроль за дотриманням вимог закону про інформаційне забезпечення виборів та проведення передвиборної агітації щодо електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації. Однак, законодавство у сфері телебачення і радіомовлення не передбачає повноважень Національної ради щодо безпосереднього застосування санкцій за порушення телерадіоорганізаціями виборчих законодавчих норм. Національна рада виявляє ознаки порушень та надсилає інформацію для розгляду за належністю Центральній виборчій комісії або окружним виборчим комісіям.
Візуальні позначки Національна рада розглядає звернення щодо можливих порушень телерадіоорганізаціями Системи візуальних позначок з індексом відеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована.
Захист авторських та суміжних прав Контроль за дотриманням законодавства про захист авторського права та суміжних прав здійснюється Державною службою інтелектуальної власності та судом.
Контент 16+ Національна рада розглядає звернення про програми та передачі, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвиткові дітей. Такі програми та передачі дозволяються протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 06.00 та на каналах з обмеженим доступом і повинні супроводжуватися спеціальними графічними попередження (символами).Також Ви можете залишити звернення про теле- і радіопрограми, що містять елементи порнографії або еротики. В Україні забороняється теле- і радіопродукція, що пропагує порнографію. Теле- і радіопрограми, що містять еротику дозволяються на спеціалізованих каналах або в добовому проміжку з 24.00 до 4.00. Перед трансляцією теле- і радіопрограм сексуального чи еротичного характеру має бути спеціальне звукове або текстове повідомлення.
Мова Національна рада розглядає звернення стосовно недотримання частки пісень (словесно-музичних творів) державною мовою та офіційними мовами Європейського Союзу на телерадіоорганізаціях, які здійснюють радіомовлення; а також стосовно недотримання обсягу ведення передач державною мовою на телерадіоорганізаціях, які здійснюють мовлення.
Мовлення в дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті В дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті діють особливі вимоги до програмного наповнення ефіру телерадіоорганізацій, які передбачають внесення змін до телерадіопередач та сітки мовлення. Національна рада розглядає звернення щодо можливих порушень телерадіоорганізаціями Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті.
Національний продукт Національна рада розглядає звернення стосовно недотримання телерадіоорганізаціями частки національного аудіовізуального продукту або музичних творів українських авторів чи виконавців.
Порушення правил журналістської етики Національна рада не є організацією саморегулювання журналістської діяльності і не розглядає звернення про порушення правил журналістської етики.
Поширення недостовірної/неправдивої інформації Національна рада не має повноважень розглядати звернення про спростування відомостей, які не відповідають дійсності та/або принижують честь, гідність і ділову репутацію фізичної або юридичної особи та застосовувати санкції до телерадіоорганізацій за порушення цивільного законодавства. З вимогами щодо спростування недостовірної/неправдивої інформацію в ефірі Ви можете звернутися до самої телерадіоорганізації або до суду.
Редакційна політика Телерадіоорганізації визначають редакційну політику самостійно. Зокрема, з цією метою існують редакційний статут та редакційна рада, яка здійснює контроль за дотриманням телерадіожурналістами редакційного статуту. Крім того, не вмотивоване втручання органів державних органів у сферу професійної діяльності телерадіоорганізацій не допускається Законом України «Про телебачення і радіомовлення». Тому, з усіх питань щодо редакційної політики звертайтеся напряму до телерадіоорганізації.
Реклама Національна рада розглядає звернення щодо порядку розповсюдження реклами на телебаченні і радіо (у тому числі, про частку реклами, відокремлення реклами у теле-, радіопередачах від інших програм, передач на їх початку та наприкінці). З інших питань щодо реклами на телебаченні і радіо, Ви можете звернутися до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Розпалювання ворожнечі, приниження національної честі та гідності Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками є злочином. Цей вид злочину віднесений до підслідності органів Національної поліції.
Російська пропаганда Національна рада розглядає звернення:
  • на телепередачі, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України;
  • на аудіовізуальні твори, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюднюється на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.
Технічні проблеми/якість сигналу Національна рада розглядає звернення про технічні проблеми з прийомом сигналу телеканалів.
Фільми Національна рада здійснює постійний моніторинг ефірів телерадіоорганізацій на предмет дотримання ними вимог статей 15 та 15-1 Закону України «Про кінематографію». У разі виявлення Національною радою ознак порушення телерадіоорганізаціями законодавства про кінематографію щодо квоти демонстрування національних фільмів та щодо розповсюдження чи демонстрування творів, розповсюдження і демонстрування яких заборонено законодавством про кінематографію, Національна рада складає про це відповідний акт та передає його Державному агенству України з питань кіно, для вжиття заходів, передбачених законодавством.
Провайдери програмної послуги
Діяльність без отримання ліцензії Заняття господарською діяльністю без ліцензії, якщо її отримання передбачено законом, належить до адміністративних правопорушень та тягне за собою накладення штрафу. Протоколи про таке правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ (Національної поліції).
Перелік програм Перелік телерадіопрограм провайдера програмної послуги не повинен містити програми, ретрансляція яких є обмеженою відповідно до вимог законодавства України. Крім цього, іноземний телеканал, який не підпадає під юрисдикцію держави - члена Європейського Союзу або держави, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, має бути включений до переліку програм, що ретранслюються Національна рада розглядає звернення про можливі порушення вищезазначених вимог законодавства провайдерами програмної послуги. Провайдери програмної послуги ретранслюють телерадіопрограми на підставі укладених з телерадіоорганізаціями договорів. Якщо ретрансляція телеканалу не обмежується на території України, Національна рада не втручається у господарські відносини між телерадіоорганізацією та провайдером програмної послуги
Порушення прав абонентів Національна рада перевіряє наявність угоди між абонентом та ліцензіатом та відповідність угоди чинному законодавству, зокрема наявність істотних умов щодо типу наданого пакета програм, переліку телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов’язується надавати абоненту, абонентну плату за пакет і/або плату за надання окремих телерадіопрограм та передач. Національна рада не наділена функцією контролю за станом виконання угоди між абонентом та провайдером програмної послуги. Крім цього, Національна рада не регулює тарифи на послуги провайдера програмної послуги, адже згідно з ч. 11 стаття 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» провайдер програмної послуги самостійно, виходячи з ринкового попиту, встановлює розмір абонентної плати за різні пакети програм та інші інформаційні послуги. Державному регулюванню підлягає виключно розмір абонентної плати за користування універсальною програмною послугою.Зі скаргою на порушення провайдером програмної послуги прав абонента Ви можете звернутися до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Універсальна програмна послуга При видачі ліцензії провайдера програмної послуги Національна рада затверджує пакет програм універсальної програмної послуги в населеному пункті (населених пунктах) та (або) на території (територіях), де передбачається надання програмної послуги. Відсутність ретрансляції або ретрансляція програм універсальної програмної послуги не в повному обсязі є порушенням умов ліцензії та підставою для застосування санкцій Національною радою.
Інше
Діяльність Національної ради Ви можете залишити пропозиції про поліпшення діяльності Національної ради
Скарги на дії посадових осіб/запобігання проявам корупції Ви можете залишити скаргу на дії чи рішення Національної ради, її окремих посадових осіб. Залишіть звернення, якщо Ви стали свідком або Вам стало відомо про здійснення корупційних правопорушень і інших неправомірних дій посадовими особами Національної ради.
Інформаційно-аналітичні довідки за підсумками роботи зі зверненнями громадян:
Назва документа
Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за перше півріччя 2019 року

Додаток
до рішення Національної ради
18.07.2019 № 903

 

Упродовж першого півріччя 2019 року до Національної ради надійшло 332 письмові звернення громадян та 18 запитів на отримання публічної інформації.

Як і в попередньому аналогічному звітному періоді, більшість адресатів – це жителі столиці, від яких надійшло близько ста листів, що складає майже третину загальної кількості звернень. Активними дописувачами були також жителі Донецької (30) та Дніпропетровської областей (25).

Увага заявників насамперед була зосереджена на проблемах, дотичних до питання впровадження цифрового мовлення. Зміст скарг стосувався неякісного прийому сигналу, відсутності прийому цифрових програм у цілому в деяких районах або тимчасової відсутності певних програм.

Зокрема, низка звернень була спричинена ситуацією, яка склалася внаслідок того, що в окремих областях вежі Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення було відключено від енергопостачання у зв’язку з несплатою Концерном РРТ заборгованості енергопостачальникам. Оскільки вказана проблема стосувалася суто господарських відносин суб’єктів ринку телерадіомовлення і регулятор не мав законодавчих повноважень щодо її вирішення, заявникам було надано відповідні роз’яснення.

На звітний період припав виборчий процес чергових виборів Президента України. Відтак, на розгляді Національної ради перебували звернення, зміст яких стосувався порушень телерадіоорганізаціями виборчого законодавства (включення до інформаційних телерадіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів кандидатів на пост Президента України; незбалансований підхід до розміщення передвиборних матеріалів, прихована політична реклама тощо). Окремі звернення було розглянуто на засіданнях Робочої групи Національної ради для здійснення нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства під час виборчої кампанії Президента України у 2019 році з прийняттям відповідних рішень.

Безумовно, залишалася актуальною тема інформаційної безпеки та захисту вітчизняного телерадіопростору від існуючих загроз як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Листи заявників містили факти щодо трансляції компаніями фільмів чи передач, зміст яких може свідчити про ознаки порушення статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (не допускається використання телерадіоорганізацій для трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України, а також для трансляції аудіовізуальних творів, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв). Діючи в межах повноважень, регулятор здійснював відповідні моніторинги з метою перевірки зазначеної інформації, також окремі звернення надсилалися на адресу Державного агентства України з питань кіно, яке видає державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, ухвалює рішення щодо його анулювання та скасування державної реєстрації фільмів у випадках, передбачених чинним законодавством.

У центрі уваги глядацької та слухацької аудиторії продовжувало перебувати питання дотримання телерадіокомпаніями чинних законодавчих норм щодо мовних квот. Така зацікавленість є ознакою зростання громадянської активності українців. Однак, викладені в листах факти не завжди свідчать про порушення законодавства, оскільки дописувачі, як правило, не досить добре ознайомлені з існуючими вимогами щодо підрахунку обсягу мовлення державною мовою. Зазвичай авторам таких звернень надавалися відповідні роз’яснення з посиланням на законодавчі норми. Водночас деякі листи стали підставою для проведення моніторингу ефіру компаній.

Як і в попередні періоди, громадяни не залишалися байдужими до змісту програмного наповнення телерадіоефіру. Зауваження щодо жанрового спектру програм та передач, нарікання на ефірний продукт, який не відповідає нормам суспільної моралі, скарги щодо наявності недостовірної інформації – таким є перелік основних тем цих листів.

У більшості випадків Національна рада зверталася до керівництва телерадіоорганізацій щодо необхідності вжиття заходів з метою вирішення ситуації, проханням врахувати побажання глядачів при подальшому формуванні програмного наповнення, а також наголошувала на необхідності дотримання компанією чинних законодавчих вимог.

Неодноразово об’єктами уваги дописувачів були факти, які могли б свідчити, на їхню думку, про недотримання компаніями норм рекламного законодавства. У відповідях Національної ради надавалася інформація про дії регулятора в межах законодавчо визначених норм (здійснення контролю та нагляду за дотриманням Закону України «Про рекламу» щодо спонсорства і порядку розповсюдження реклами на телебаченні і радіо), а листи, в яких йшлося про зміст рекламної продукції, як правило, надсилалися до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за належністю.

Слід зазначити, що продовжує утримуватись тенденція щодо надходження листів, насамперед електронних, які оформлено без дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян» – не вказано всі необхідні реквізити, передбачені статтею 5 зазначеного Закону (прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання), а отже, відповідно до статті 8 цього Закону такі листи визнаються анонімними і не підлягають розгляду та вирішенню. Про це в законодавчо встановлений термін повідомляється адресатам.

 

Запити на отримання публічної інформації

У першому півріччі 2019 році в Національній раді опрацьовано 18 запитів на отримання публічної інформації від юридичних та фізичних осіб.

Насамперед це прохання щодо надання копій документів за результатами діяльності регуляторного органу: рішень Національної ради, протоколів засідань, порядків денних засідань. Також зміст запитів стосувався контактних даних телерадіоорганізацій, які внесено до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення,  статистичних даних щодо діяльності телерадіоорганізацій та ін.

Не всі листи, оформлені як запити на отримання публічної інформації, є інформаційними запитами за своїм змістом. У такому разі надаються відповідні роз’яснення та надсилається відповідь згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

Відповіді на всі запити було надано вчасно, згідно зі ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Інформація про надходження та стан виконання запитів системно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної ради.

Як і раніше, робота щодо опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації ґрунтується на максимальному забезпеченні зворотного зв’язку та спрямована на ефективність кінцевого результату.

 

Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за 2018 рік

Додаток
до рішення Національної ради
24.01.2019 № 87

 

Упродовж 2018 року до Національної ради надійшло 1137 письмових звернень громадян.
Як і в минулі періоди, найбільш активними дописувачами були жителі столиці – близько 400-т звернень, майже 100 листів надійшло від мешканців Дніпропетровської області, понад 60 – від заявників окремо взятих Харківської та Одеської областей.
Кількість звернень за регіонами:

з/п

Назва регіону

Кількість

1

АР Крим

5

2

Вінницька область

30

3

Волинська область

11

4

Дніпропетровська область

94

5

Донецька область

19

6

Житомирська область

17

7

Закарпатська область

21

8

Запорізька область

33

9

Івано-Франківська область

18

10

м. Київ

390

11

Київська область

53

12

Кіровоградська область

26

13

Луганська область

7

14

Львівська область

59

15

Миколаївська область

24

16

Одеська область

62

17

Полтавська область

28

18

Рівненська область

20

19

Сумська область

40

20

Тернопільська область

9

21

Харківська область

64

        22

Херсонська область

22

23

Хмельницька область

22

24

Черкаська область

38

25

Чернівецька область

8

26

Чернігівська область

15

27

З-за кордону

2

 

Всього:

1137

Увага дописувачів значною мірою була зосереджена на питаннях інформаційної безпеки та захисту вітчизняного телерадіопростору від існуючих загроз як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Це свідчить, насамперед, про зростання рівня громадянської активності населення та більшу поінформованість громадян з питань функціонування телерадіоінформаційної сфери.

Перехід на цифрові стандарти мовлення став найактуальнішою подією в інформаційному сегменті суспільного життя, і це знайшло своє відображення у численних зверненнях глядачів до регуляторного органу. Зокрема, лише за липень-вересень надійшло близько трьохсот звернень відповідної тематики. Заявників, передусім, турбувало питання необхідності придбання засобів приймання сигналів цифрового телерадіомовлення, також непокоїла проблема недостатньої якості цифрового сигналу та відсутності можливості його прийому на території окремих населених пунктів. На поставлені в листах питання Національна рада надавала в межах компетенції ґрунтовну інформацію з відповідними роз’ясненнями. Частину звернень було надіслано до провайдера цифрової загальнонаціональної телемережі ТОВ «ЗЕОНБУД» та ДП «Український державний центр радіочастот» для вжиття відповідних заходів реагування.

З урахуванням прийняття змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо мовних квот у радіо- та телеефірі продовжували надходити листи, зміст яких стосувався дотримання вітчизняними радіокомпаніями законодавчих вимог щодо частки пісень та ведення передач державною мовою, а також обсягу державної мови на телебаченні. На підставі низки звернень Національна рада здійснила моніторинги програмного наповнення телерадіокомпаній стосовно дотримання вимог цього Закону.

У першому півріччі неодноразово надходили до Національної ради звернення громадян з інформацією щодо фактів трансляції програм, які не входять до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, на території різних закладів та організацій. Оскільки зазначені в листах суб’єкти господарської діяльності не були ліцензіатами Національної ради, регуляторний орган звертався до правоохоронних органів з проханням розглянути порушені питання та в межах компетенції вжити заходів, передбачених чинним законодавством. 

Як і раніше, увага дописувачів значною мірою приділялася програмному наповненню каналів, зокрема, питанням його якісного покращення, необхідності дотримання вимог законодавства про захист суспільної моралі.

Слід зазначити, що почастішали звернення зі скаргами на порушення прав неповнолітніх при зйомках телепрограм та стосовно трансляції програм, що містять сцени насильства, жорстокості, порнографії. Деякі із звернень щодо нанесення можливої шкоди дитячій аудиторії надсилалися на розгляд до незалежних медійних інституцій та експертів-психологів і розглядалися на засіданнях робочої групи зі створення правил захисту дітей у медіа, що діє при Національній раді.

У цілому роботу за результатами розгляду листів можна розподілити за кількома основними напрямами:

– надання відповіді після опрацювання звернення з відповідними структурними підрозділами Національної ради та представниками в областях;

– пересилання звернень до відповідних органів та установ у разі, якщо окреслене питання перебуває поза межами компетенції регулятора;

– здійснення моніторингу програм – у випадках, коли йдеться про ознаки порушень з боку компаній;

– ухвалення рішень Національної ради за результатами перевірок діяльності ліцензіатів, здійснених на підставі чи з урахуванням звернень.

У 2018 році на підставі звернень громадян було проведено 15 позапланових перевірок діяльності вітчизняних телерадіоорганізацій щодо дотримання законодавчих вимог з подальшим розглядом їх результатів на засіданнях Національної ради. За результатами розгляду до низки компаній застосовано санкцію «оголошення попередження». Крім того, до трьох телерадіоорганізацій: ТОВ «ТРК «АНДСЕР», м. Одеса; ТОВ «ТРК МІСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ», м. Одеса; ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, застосовано санкцію «стягнення штрафу» у зв’язку з вчиненням порушень, передбачених частиною восьмою статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (заклики до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті; пропаганда винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження).

У звітному періоді в Національній раді опрацьовано 113 запитів на отримання публічної інформації від юридичних та фізичних осіб.

Насамперед це прохання щодо надання копій документів за результатами діяльності регуляторного органу: рішень Національної ради, протоколів засідань, порядків денних засідань. Також зміст запитів стосувався інформації щодо телерадіоорганізацій, які внесено до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення,  статистичних даних щодо діяльності телерадіоорганізацій тощо.

Однак, не всі листи, оформлені як запити на отримання публічної інформації, є інформаційними запитами за своїм змістом. У такому разі надаються відповідні роз’яснення та надсилається відповідь згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

Відповіді на всі запити було надано вчасно, згідно зі статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Начальник управління організаційного
та документального забезпечення                 /підпис/          Т. Собчук

 

Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за перше півріччя 2018 року

Додаток

до рішення Національної ради

19.07.2018 № 1088

Інформаційно-аналітична довідка

за підсумками роботи зі зверненнями громадян

за перше півріччя 2018 року

 

Упродовж першого півріччя 2018 року до Національної ради надійшло 440 письмових звернень громадян та 62 запити на отримання публічної інформації.

Майже половину адресатів (217) складають жителі столиці, також активними дописувачами були жителі Львівської (29), Дніпропетровської (28) та Харківської (21) областей.

Аналізуючи тематику звернень, слід зазначити, що на теперішній час увага дописувачів значною мірою зосереджена на питаннях інформаційної безпеки та захисту вітчизняного телерадіопростору від існуючих загроз як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Це свідчить, насамперед, про зростання рівня громадянської активності населення та більшу поінформованість громадян з питань функціонування телерадіоінформаційної сфери. Так, на підставі низки звернень, автором яких є, зокрема, гр. Ковбик М. М., було призначено та проведено 8 позапланових перевірок діяльності вітчизняних телерадіоорганізацій щодо дотримання вимог абзацу 10 частини 2 статті 6 (не допускається використання телерадіоорганізацій для трансляції аудіовізуальних творів, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці) та пункту а) частини 1 статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). За результатами розгляду на засіданні регуляторного органу матеріалів кількох із зазначених перевірок до 3 компаній – ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ, ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, ТОВ «ВІА МЕДІА», м. Київ, застосовано санкцію «оголошення попередження», матеріали інших перевірок готуються до розгляду.

У цілому впродовж першого півріччя цього року здійснено 15 перевірок діяльності ліцензіатів, підставою для яких стали звернення громадян.

З урахуванням прийняття змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо мовних квот у радіо- та телеефірі продовжували надходити листи, зміст яких стосувався дотримання вітчизняними радіокомпаніями законодавчих вимог щодо частки пісень та ведення передач державною мовою, а також обсягу державної мови на телебаченні. На підставі низки звернень Національна рада здійснила моніторинги програмного наповнення телерадіокомпаній стосовно дотримання вимог цього Закону.

Тема впровадження цифрового мовлення нині набула особливої актуальності в суспільстві і це знайшло своє відображення у зверненнях до регуляторного органу (як відомо, постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 № 509 було внесено зміни до «Плану використання радіочастотного ресурсу України», якими визначено 31 липня 2018 року як дату припинення аналогового мовлення спочатку в м. Києві та Кіровоградській області. У решті областей  визначений перехід до цифрового телебачення має відбутися до 31 серпня 2018 року). Заявників, передусім, турбувало питання необхідності придбання засобів приймання сигналів цифрового телерадіомовлення. Також дописувачів непокоїть проблема недостатньої якості цифрового сигналу та відсутності можливості його прийому на території окремих населених пунктів. На поставлені в листах питання Національна рада надавала в межах компетенції ґрунтовну інформацію з відповідними роз’ясненнями. Частину звернень було надіслано до провайдера цифрової загальнонаціональної телемережі ТОВ «ЗЕОНБУД» для вжиття відповідних заходів реагування.

На початку року до регуляторного органу надійшло багато звернень, спричинених непорозуміннями щодо розміщення у ЗМІ окремих соціальних роликів. Така ситуація склалася у зв’язку з тим, що низку процедурних питань щодо виготовлення і поширення соціальної реклами законодавчо не врегульовано. З метою вирішення зазначеної проблеми Національна рада звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики, разом з яким було розроблено відповідний проект закону.

Неодноразово надходили до Національної ради звернення громадян з інформацією щодо фактів трансляції програм, які не входять до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, на території різних закладів та організацій. Оскільки зазначені в листах суб’єкти господарської діяльності не були ліцензіатами Національної ради, регуляторний орган звертався до правоохоронних органів із проханням розглянути порушені питання та в межах компетенції вжити заходів, передбачених чинним законодавством. Зокрема, на звернення громадян про можливість перегляду каналів «Новоросія», «Оплот» та інших у готелі «Монкастро» (с. Затока Білгород-Дністровського району Одеської області) представник Національної ради в Одеській області звернувся до обласних відділень Головного управління Національної поліції та Управління Служби безпеки України, і в результаті відповідних дій це порушення було припинено.

Як і в попередні періоди, увага дописувачів значною мірою приділялася програмному наповненню каналів, зокрема, питанням його якісного покращення, необхідності дотримання вимог законодавства про захист суспільної моралі. У більшості випадків Національна рада зверталася до керівництва телерадіоорганізацій щодо необхідності вжиття відповідних заходів з метою розв’язання ситуації та з проханням врахувати побажання глядачів при подальшому формуванні програмного наповнення.

Збільшилась кількість звернень щодо упередженого, на думку заявників, висвітлення подій в ефірі вітчизняних телеканалів з вимогою їх спростування. У відповідях Національної ради зазвичай повідомляється, що право громадянина або юридичної особи на спростування поширеної у програмі чи передачі недостовірної інформації забезпечується статтею 64 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Також слід зазначити, що почастішали звернення зі скаргами на порушення прав неповнолітніх при зйомках телепрограм. Оскільки питання дотримання прав дітей перебуває в компетенції спеціально уповноважених державних органів – Уповноваженого Президента України з прав дитини, Уповноваженого Президента України з прав людини, то заявникам надавалися відповідні роз’яснення, а в окремих випадках звернення надсилалися за належністю. Також деякі із звернень щодо нанесення можливої шкоди дитячій аудиторії надсилалися на розгляд до незалежних медійних інституцій та експертів-психологів і розглядалися на засіданнях робочої групи зі створення правил захисту дітей у медіа, що діє при Національній раді.

 

Запити на отримання публічної інформації

У першому півріччі 2018 року в Національній раді опрацьовано 62 запити на отримання публічної інформації від юридичних та фізичних осіб.

Насамперед це прохання щодо надання копій документів за результатами діяльності регуляторного органу: рішень Національної ради, протоколів засідань, порядків денних засідань. Також зміст запитів стосувався контактних даних телерадіоорганізацій, які внесено до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення,  статистичних даних щодо діяльності телерадіоорганізацій та ін.

Однак, не всі листи, оформлені як запити на отримання публічної інформації, є інформаційними запитами за своїм змістом. У такому разі надаються відповідні роз’яснення та надсилається відповідь згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян». Крім того, почастішали випадки, коли інші державні органи та установи переадресовують до Національної ради запити на отримання публічної інформації тоді, коли самі є розпорядниками відповідної інформації.

Відповіді на всі запити було надано вчасно, згідно зі ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Близько року – з 19 червня 2017 року – працює новий веб-сайт Національної ради, внаслідок чого у громадян є можливість подати звернення, запит на отримання публічної інформації чи записатися на прийом до членів Національної ради та працівників структурних підрозділів у режимі он-лайн. Упродовж першого півріччя нинішнього року через веб-сайт надійшло 88 звернень громадян та 24 запити на отримання публічної інформації.

У цілому робота щодо опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації ґрунтується на максимальному забезпеченні зворотного зв’язку та спрямована на ефективність кінцевого результату.

Начальник управління організаційного

та документального забезпечення                /підпис/               Т. Собчук

 

Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за 2017 рік

Додаток

до рішення Національної ради

18.01.2018 № 45

 

Інформаційно-аналітична довідка

за підсумками роботи зі зверненнями громадян

за 2017 рік

Упродовж 2017 року до Національної ради надійшло 806 письмових звернень громадян та 133 запити на отримання публічної інформації.

Кількість звернень по регіонах:

з/п

Назва регіону

Кількість

1

АР Крим

12

2

Вінницька область

16

3

Волинська область

6

4

Дніпропетровська область

43

5

Донецька область

19

6

Житомирська область

14

7

Закарпатська область

11

8

Запорізька область

25

9

Івано-Франківська область

12

10

м. Київ

311

11

Київська область

38

12

Кіровоградська область

4

13

Луганська область

2

14

Львівська область

56

15

Миколаївська область

19

16

Одеська область

61

17

Полтавська область

24

18

Рівненська область

5

19

м. Севастополь

1

20

Сумська область

15

21

Харківська область

58

        22

Херсонська область

16

23

Хмельницька область

9

24

Черкаська область

11

25

Чернівецька область

13

26

Чернігівська область

3

27

Із-за кордону

2

 

Всього:

806

Зміст звернень обумовлений, насамперед, інтересом до актуальних проблем та подій, що відбувались у телерадіоінформаційній сфері.

Так, у зв’язку із прийняттям змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо мовних квот у радіо- та телеефірі значна кількість листів стосувалася обсягів україномовних пісень в ефірі вітчизняних телерадіоорганізацій, а також обсягу державної мови на телебаченні. На підставі низки звернень Національна рада здійснила моніторинги програмного наповнення телерадіокомпаній на предмет дотримання вимог цього Закону.

Також з 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги», що зумовило, насамперед, у першому півріччі, низку листів стосовно змін у переліку програм, які надавалися абонентам провайдерами програмної послуги, а також зміни вартості пакетів програм. Дописувачам було надано ґрунтовні роз’яснення щодо підстав, що спричинили такі зміни.

Як і в попередній період, надходили листи щодо показу російських фільмів та серіалів, трансляцію яких було припинено відповідно до Закону України «Про кінематографію» (в Україні забороняється розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України, а також забороняється трансляція фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора). Оскільки, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері кінематографії (Міністерство культури України), забезпечує реалізацію цього закону шляхом прийняття рішення про віднесення фільмів до заборонених до розповсюдження і демонстрування на території України виключно на підставі ознак, визначених законом, Національна рада направляла такі звернення до цього державного органу.

Низка звернень стосувалася наявності в ефірі передач, зміст яких, на думку дописувачів, сприяє розпалюванню національної чи релігійної ворожнечі або містить заклики до війни. На підставі таких звернень здійснювались відповідні моніторинги з метою перевірки вказаних фактів на предмет дотримання вимог чинного законодавства. У разі підтвердження таких фактів Національною радою було вжито відповідних заходів реагування. Так, зокрема, на підставі скарги представників однієї з громадських організацій було здійснено позапланову перевірку діяльності ТОВ «ТРО «Маріупольське телебачення», м. Маріуполь Донецької області. За результатами перевірки визнано порушення статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а саме наявність закликів до розв´язування агресивної війни або її пропаганди та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у передачі «Территория заблуждений» виробництва телеканалу Російської Федерації «РЕН ТВ», яка транслювалася в ефірі зазначеної вище телекомпанії. Рішенням Національної ради від 06.04.2017 № 516 до компанії було застосовано санкцію «стягнення штрафу».

Також у звітний період Національна рада прийняла кілька рішень за результатами позапланових перевірок телерадіоорганізацій, у діяльності яких у ході попередніх моніторингів, здійснених на підставі звернень громадян чи представників громадських організацій, було зафіксовано ознаки порушення норм чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі, зокрема, наявність в ефірі передач зі сценами, які можуть зашкодити неповнолітній аудиторії.  Так, до компанії ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ»,
м. Київ, було застосовано санкцію «стягнення штрафу» (рішення Національної ради від 09.03.2017 № 324), а компаніям ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, та ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Донецьк, оголошено попередження (рішення від 09.11.2017 № 2131 та від 18.05.2017 № 750 відповідно).

Крім того, увага дописувачів приділялася програмному наповненню каналів у цілому, зокрема, необхідності його якісного покращення. У більшості випадків Національна рада зверталася до керівництва телерадіоорганізацій із проханням врахувати побажання глядачів при подальшому формуванні програмного наповнення.

Продовжують турбувати глядацьку аудиторію питання щодо стану дотримання телерадіоорганізаціями вимог рекламного законодавства. Заявники нарікають на надмірну кількість реклами на телебаченні та трансляцію реклами алкогольних напоїв. У відповідях дописувачів ознайомлено з нормами розміщення реклами на телебаченні, які визначено Законом України «Про рекламу».

Не втрачає актуальності тема впровадження цифрового мовлення, проблема недостатньої якості цифрового сигналу та відсутності можливості його прийому на території окремих населених пунктів. На поставлені заявниками питання Національна рада надавала в межах компетенції ґрунтовну інформацію з відповідними роз’ясненнями або надсилала такі звернення до інших державних органів чи установ за належністю.

У цілому роботу за результатами розгляду листів можна розподілити за кількома основними напрямами:

– надання відповіді після опрацювання звернення з відповідними структурними підрозділами Національної ради та представниками в областях;

– пересилання звернень до відповідних органів та установ у разі, якщо окреслене питання перебуває поза межами компетенції регулятора;

– здійснення моніторингу програм – у випадках, коли йдеться про ознаки

порушень з боку компаній;

– ухвалення рішень Національної ради на підставі чи з урахуванням звернень (в окремих випадках).

 

Запити на отримання публічної інформації

У 2017 році в Національній раді опрацьовано 133 запити на отримання публічної інформації від юридичних та фізичних осіб.

Це більше, ніж удвічі перевищує відповідний показник 2014 року, коли  регуляторний орган отримав 64 інформаційні запити.

Спостерігається певна тенденція до збільшення надходження інформаційних запитів у порівнянні з попередніми періодами  (2015 рік – 116, 2016 – 100).

Щодо питань, зазначених у запитах, то насамперед, це прохання щодо надання копій документів за результатами діяльності регуляторного органу: рішень Національної ради, протоколів засідань, порядків денних засідань. Також зміст запитів стосувався контактних даних телерадіоорганізацій, які внесено до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, кількості провайдерів програмної послуги у певних населених пунктах, статистичних даних щодо діяльності ТРО та ін.

Слід зазначити, що не всі звернення, оформлені як запити на отримання публічної інформації, є інформаційними запитами за своїм змістом. У таких випадках надаються відповідні роз’яснення та надсилається відповідь згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

Відповіді на всі запити було надано вчасно, згідно зі ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У цілому робота щодо опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації ґрунтується на максимальному забезпеченні зворотного зв’язку та спрямована на ефективність кінцевого результату.

19 червня 2017 року запрацював новий веб-сайт Національної ради, внаслідок чого у громадян з’явилася можливість подати звернення, запит на отримання публічної інформації чи записатися на прийом до членів Національної ради та працівників структурних підрозділів у режимі он-лайн.

 

Начальник управління організаційного

та документального забезпечення                                            /підпис/               Т. Собчук

Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за перше півріччя 2017 року

Додаток
до рішення Національної ради
13.07.2017 № 1257

 

Інформація щодо звернень громадян та запитів
на отримання публічної інформації, які надійшли
до Національної ради в першому півріччі 2017 року

Упродовж першого півріччя 2017 року до Національної ради надійшло 516 письмових звернень громадян та 69 запитів на отримання публічної інформації.

Майже третину звернень громадян (143) складають листи, які було переадресовано до Національної ради для подальшого розгляду іншими державними органами та установами, насамперед, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України (звернення, що надійшли з урядової гарячої лінії в телефонному режимі).

Зміст звернень, як завжди, значною мірою стосувався актуальних проблем та подій, що відбувалися в телерадіоінформаційній сфері.

Так, у зв’язку із прийняттям змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо мовних квот значна кількість листів стосувалася обсягів україномовних пісень в ефірі вітчизняних телерадіоорганізацій. На підставі низки звернень Національна рада здійснила моніторинги програмного наповнення радіокомпаній на предмет дотримання вимог цього Закону.

Також з 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги», що зумовило низку листів стосовно змін у переліку програм, які надавалися абонентам провайдерами програмної послуги, а також зміни вартості пакетів програм. Дописувачам було надано ґрунтовні роз’яснення щодо підстав, що спричинили такі зміни.

Продовжували надходити листи щодо показу російських фільмів та серіалів, трансляцію яких було припинено відповідно до Закону України «Про кінематографію» (в Україні забороняється розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України, а також забороняється трансляція фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора). Оскільки, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері кінематографії (Міністерство культури України), забезпечує реалізацію цього закону шляхом прийняття рішення про віднесення фільмів до заборонених до розповсюдження і демонстрування на території України виключно на підставі ознак, визначених законом, Національна рада направляла такі звернення до цього державного органу.

Як і в попередні періоди, увага дописувачів значною мірою приділялася програмному наповненню каналів, зокрема, питанням його якісного покращення, необхідності дотримання вимог законодавства про захист суспільної моралі. У більшості випадків Національна рада зверталася до керівництва телерадіоорганізацій щодо необхідності вжиття відповідних заходів з метою розв’язання ситуації та з проханням врахувати побажання глядачів при подальшому формуванні програмного наповнення.

Продовжують турбувати глядацьку аудиторію питання щодо стану дотримання телерадіоорганізаціями вимог рекламного законодавства. Заявники нарікають на надмірну кількість реклами на телебаченні та трансляцію реклами алкогольних напоїв. У відповідях дописувачів ознайомлено з нормами розміщення реклами на телебаченні, які визначено Законом України «Про рекламу».

Отримувало розгляд і питання упередженого, на думку заявників, висвітлення подій в ефірі вітчизняних телеканалів з вимогою їх спростування. У відповідях Національної ради зазвичай повідомляється, що право громадянина або юридичної особи на спростування поширеної у програмі чи передачі недостовірної інформації забезпечується ст. 64 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Не втрачає актуальності тема впровадження цифрового мовлення, проблема недостатньої якості цифрового сигналу та відсутності можливості його прийому на території окремих населених пунктів. Крім того, надходили листи з проханням про долучення до загальнонаціональної цифрової телемережі додаткових телеканалів. На поставлені заявниками питання Національна рада надавала в межах компетенції ґрунтовну інформацію з відповідними роз’ясненнями.

У цілому роботу за результатами розгляду листів можна розподілити за кількома основними напрямами:

– надання відповіді після опрацювання звернення з відповідними структурними підрозділами Національної ради та представниками в областях;
– пересилання звернень до відповідних органів та установ у разі, якщо окреслене питання перебуває поза межами компетенції регулятора;
– здійснення моніторингу програм – у випадках, коли йдеться про ознаки порушень з боку компаній;
– ухвалення рішень Національної ради на підставі чи з урахуванням звернень (в окремих випадках).

Запити на отримання публічної інформації

У першому півріччі 2017 року в Національній раді опрацьовано 69 запитів на отримання публічної інформації від юридичних та фізичних осіб.

Насамперед, це прохання щодо надання копій документів за результатами діяльності регуляторного органу: рішень Національної ради, протоколів засідань, порядків денних засідань. Також зміст запитів стосувався контактних даних телерадіоорганізацій, які внесено до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, статистичних даних щодо діяльності ТРО.

Слід зазначити, що не всі звернення, оформлені як запити на отримання публічної інформації, є інформаційними запитами за своїм змістом. У таких випадках надаються відповідні роз’яснення та надсилається відповідь згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

Відповіді на всі запити було надано вчасно, згідно зі ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У цілому робота щодо опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації ґрунтується на максимальному забезпеченні зворотного зв’язку та спрямована на ефективність кінцевого результату.

19 червня 2017 року запрацював новий веб-сайт Національної ради, внаслідок чого у громадян з’явилася можливість подати звернення, запит на отримання публічної інформації чи записатися на прийом до членів Національної ради та працівників структурних підрозділів у режимі он-лайн.

Начальник управління організаційного та документального забезпечення /підпис/ Т. Собчук

Завантажити більше публікацій


звернення до Національної ради:
Текст звернення *

* Поля, обов'язкові для заповнення