Звернення громадян - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Звернення громадян

ПОРЯДОК ПОДАННЯ:

Якщо Ви бажаєте подати звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Ви можете:

  • Залишити звернення на цьому сайті. Для цього Вам необхідно попередньо пройти реєстрацію або
  • Надіслати листа на адресу: вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601 або
  • Подати його через відділ контролю документообігу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за адресою: вул. Прорізна, 2, м. Київ або
  • Надіслати електронне звернення на адресу: nrada@nrada.gov.ua

Звертаємо Вашу увагу, що у випадку залишення звернення на офіційному сайті Національної ради, Вам необхідно пройти попередню реєстрацію, заповнити всі необхідні поля для реєстрації та викласти суть Вашого звернення. Про результати розгляду звернення, Вам буде повідомлено на електронну пошту, вказану Вами при реєстрації.Часто запитують
Які вимоги до звернення?
У чому різниця між запитом і зверненням?
Які питання може розглянути Національна рада?
Які повноваження Національної ради у сфері захисту суспільної моралі та забезпечення прав дітей?
Чи має Національна рада вплив на редакційну політику телерадіоорганізацій?
Якою повинна бути частка національного аудіовізуального продукту в ефірі телерадіоорганізацій?
Чи є обов’язковим використання української мови в ефірі телерадіоорганізацій?
Яка частка рекламної квоти визначена законодавством України?
Які вимоги до переривання реклами на телебаченні і радіо?
Які заходи Національна рада вживає з метою захисту національного телерадіоінформаційного простору?
Чи застосовує Національна рада санкції до телерадіоорганізацій щодо порушення виборчого законодавства?
Які можуть бути дії у випадку отримання відмови від телерадіоорганізації спростувати поширену недостовірну (неправдиву) інформацію?
Який державний орган розглядає скарги на порушення провайдером програмної послуги угоди з абонентом?
В який термін розглядається звернення?
Як оскаржити дії, рішення чи бездіяльність Національної ради та її посадових осіб?


Обсяг компетенції
Категорія Повноваження Національної ради Повноваження інших органів
Телерадіоорганізації
Вибори Національна рада здійснює нагляд за дотриманням ліцензіатами визначеного законодавством порядку мовлення під час проведення виборчих кампаній та референдумів. Відповідно до Виборчого кодексу України Національна рада здійснює нагляд за дотриманням вимог цього Кодексу в частині участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів, а також при проведенні передвиборної агітації. У разі виявлення порушень за результатами здійснення такого нагляду Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення вживає заходів, передбачених законодавством.
Візуальні позначки Національна рада розглядає звернення щодо можливих порушень телерадіоорганізаціями Системи візуальних позначок з індексом відеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована.
Захист авторських та суміжних прав Забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності здійснюється Департаментом розвитку сфери інтелектуальної власності, що є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Захист суспільної моралі та забезпечення прав неповнолітніх і юнацтва Національна рада розглядає звернення відносно програм та передач, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, щодо яких існує законодавча заборона розповсюджувати, а також анонсувати, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом. Трансляція теле-, відео- і радіопрограм, що містять елементи еротики, допускається з 24 годин до 4 годин, якщо інше скорочення часу трансляції не передбачено органами місцевого самоврядування. Перед трансляцією теле- і радіопрограм сексуального чи еротичного характеру обов'язково має бути зроблено звукове або текстове повідомлення про характер програми і заборону перегляду чи прослуховування її неповнолітніми.
Мова Телерадіоорганізації здійснюють мовлення державною мовою. Обов’язковий (мінімальний) обсяг мовлення державною мовою для телерадіоорганізацій окремих категорій встановлюється Законом України «Про телебачення і радіомовлення». Національна рада розглядає звернення, пов’язані із наявністю ознак порушень у сфері функціонування і застосування української мови як державної.
Мовлення в дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті У дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті діють особливі вимоги до програмного наповнення ефіру телерадіоорганізацій, які передбачають внесення змін до телерадіопередач та сітки мовлення. Національна рада розглядає звернення щодо можливих порушень телерадіоорганізаціями Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті.
Національний продукт Національна рада розглядає звернення стосовно недотримання телерадіоорганізаціями частки національного аудіовізуального продукту або музичних творів українських авторів чи виконавців.
Порушення правил журналістської етики Національна рада не є організацією саморегулювання журналістської діяльності і не розглядає звернення про порушення правил журналістської етики.
Поширення недостовірної/неправдивої інформації Національна рада не має повноважень розглядати звернення про спростування відомостей, які не відповідають дійсності та/або принижують честь, гідність і ділову репутацію фізичної або юридичної особи, та застосовувати санкції до телерадіоорганізацій за порушення цивільного законодавства. З вимогами щодо спростування недостовірної/неправдивої інформації в ефірі Ви можете звернутися до самої телерадіоорганізації або до суду.Незалежно від того, було подано заяву з вимогою спростування чи ні, громадянин або юридична особа, стосовно якого (якої) у програмі чи передачі телерадіоорганізації було поширено відомості, які не відповідають дійсності або порушують його (її) права і законні інтереси, має право на відповідь (коментар чи власне тлумачення обставин справи) у програмах та передачах даної телерадіоорганізації.
Редакційна політика Телерадіоорганізації визначають редакційну політику самостійно. Зокрема з цією метою затверджується редакційний статут та створюється редакційна рада, яка здійснює контроль за дотриманням телерадіожурналістами редакційного статуту. Крім того, не вмотивоване втручання органів державних органів у сферу професійної діяльності телерадіоорганізацій не допускається відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Тому з усіх питань щодо редакційної політики звертайтеся безпосередньо до телерадіоорганізації.
Реклама Національна рада розглядає звернення щодо порядку розповсюдження реклами на телебаченні і радіо (у тому числі, про частку реклами, відокремлення реклами у теле-, радіопередачах від інших програм, передач на їх початку та наприкінці). З інших питань щодо реклами на телебаченні і радіо Ви можете звернутися до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками є злочином. Цей вид злочину віднесений до підслідності органів Національної поліції.
Російська пропаганда Національна рада розглядає звернення:
  • на телепередачі, виготовлені після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України;
  • на аудіовізуальні твори, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюднюється на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв;
  • стосовно телерадіоорганізацій, що поширюють заклики до насильницької зміни конституційного ладу України; заклики до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті; пропаганду винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження.
Технічні проблеми/якість сигналу Національна рада розглядає звернення про технічні проблеми з прийомом сигналу телеканалів.
Фільми Національна рада здійснює постійний моніторинг ефірів телерадіоорганізацій на предмет дотримання ними вимог статей 15 та 15-1 Закону України «Про кінематографію». У разі виявлення Національною радою ознак порушення телерадіоорганізаціями законодавства про кінематографію щодо квоти демонстрування національних фільмів та щодо розповсюдження чи демонстрування творів, розповсюдження і демонстрування яких заборонено законодавством про кінематографію, Національна рада складає про це відповідний акт та передає його Державному агентству України з питань кіно для вжиття заходів, передбачених законодавством.
Провайдери програмної послуги
Діяльність без отримання ліцензії Заняття господарською діяльністю без ліцензії, якщо її отримання передбачено законом, належить до адміністративних правопорушень та тягне за собою накладення штрафу. Протоколи про таке правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ (Національної поліції).
Перелік програм Перелік телерадіопрограм провайдера програмної послуги не повинен містити програми, ретрансляція яких є обмеженою відповідно до вимог законодавства України. Крім цього, іноземний телеканал, який не підпадає під юрисдикцію держави – члена Європейського Союзу або держави, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, має бути включений до переліку програм, що ретранслюються. Національна рада розглядає звернення про можливі порушення вищезазначених вимог законодавства провайдерами програмної послуги. Провайдери програмної послуги ретранслюють телерадіопрограми на підставі укладених з телерадіоорганізаціями договорів. Якщо ретрансляція телеканалу не обмежується на території України, Національна рада не втручається у господарські відносини між телерадіоорганізацією та провайдером програмної послуги
Порушення прав абонентів Національна рада перевіряє наявність угоди між абонентом та ліцензіатом та відповідність угоди чинному законодавству, зокрема наявність істотних умов щодо типу наданого пакета програм, переліку телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов’язується надавати абоненту, абонентну плату за пакет і/або плату за надання окремих телерадіопрограм та передач. Національна рада не наділена функцією контролю за станом виконання угоди між абонентом та провайдером програмної послуги. Крім цього, Національна рада не регулює тарифи на послуги провайдера програмної послуги, адже згідно з частиною 11 статті 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» провайдер програмної послуги самостійно, виходячи з ринкового попиту, встановлює розмір абонентної плати за різні пакети програм та інші інформаційні послуги. Зі скаргою на порушення провайдером програмної послуги прав абонента Ви можете звернутися до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Універсальна програмна послуга При видачі ліцензії провайдера програмної послуги Національна рада зазначає в ліцензії своє рішення, яким затверджено перелік програм універсальної програмної послуги в населеному пункті (населених пунктах) та (або) на території (територіях), де передбачається надання програмної послуги. Відсутність ретрансляції або ретрансляція програм універсальної програмної послуги не в повному обсязі є порушенням умов ліцензії та підставою для застосування санкцій Національною радою.
Інше
Діяльність Національної ради Ви можете залишити пропозиції про поліпшення діяльності Національної ради
Скарги на дії посадових осіб/запобігання проявам корупції Ви можете залишити скаргу на дії чи бездіяльність працівників апарату  Національної ради, її окремих посадових осіб. Залиште звернення, якщо Ви стали свідком або Вам стало відомо про здійснення корупційних правопорушень або інших неправомірних дій посадовими особами Національної ради.
Інформаційно-аналітичні довідки за підсумками роботи зі зверненнями громадян:
Назва документа
Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за перше півріччя 2021 року

Додаток
до рішення Національної ради
15.07.2021 № 902

У першому півріччі 2021 року до Національної ради надійшло 388 звернень громадян. Найбільш активними дописувачами, як і в попередніх періодах, стали жителі столиці, від яких отримано понад 120 листів. Також значна кількість звернень надійшла з Дніпропетровської (36), Львівської (28) та Харківської (25) областей, які теж можна назвати традиційними лідерами за обсягом кореспонденції, адресованої регуляторному органу. Найменше звернень надійшло з Чернівецької області (1), АР Крим (2) та Рівненської області (3).

Кількість звернень за регіонами:

з/п

Назва регіону

Кількість

1

АР Крим

2

2

Вінницька

9

3

Волинська

7

4

Дніпропетровська

36

5

Донецька

23

6

Житомирська

8

7

Закарпатська

6

8

Запорізька

12

9

З-за кордону

1

10

Івано-Франківська

11

11

Київ

122

12

Київська

22

13

Кіровоградська

5

14

Луганська

5

15

Львівська

28

16

Миколаївська

16

17

Одеська

11

18

Полтавська

5

19

Рівненська

3

20

Сумська

8

21

Харківська

25

22

Херсонська

5

23

Хмельницька

6

24

Черкаська

5

25

Чернівецька

1

26

Чернігівська

6

 

Всього:

388

Першочергового звучання впродовж звітного періоду набула тема посилення інформаційного захисту держави від деструктивного впливу пропаганди і дезінформації та мови ворожнечі, які використовуються країною-агресором для ведення гібридної війни.

Слід зазначити, що саме на підставі звернень громадян, а також звернень громадських організацій та державних контролюючих органів, було призначено 16 перевірок компаній, у діяльності яких зафіксовано факти недотримання вимог чинного законодавства. Майже половина цих перевірок стосувалася порушень у частині наявності закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. За результатами розгляду матеріалів перевірок до деяких компаній було застосовано законодавчо передбачені санкції – «оголошення попередження» та «стягнення штрафу» (насамперед це стосується телеканалу ТОВ «НАШ 365»,
м. Київ, до якого було вжито відразу декілька санкцій).

На початку року значну кількість звернень спричинило рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введене в дію Указом Президента України, яким було передбачено застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до низки юридичних осіб, зокрема до ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ» (логотип: «112 УКРАЇНА), ТОВ «Новини 24 години» (логотип: «NEWSONE»), ТОВ «ТРК «Нові комунікації» (логотип:
«Z ZIK»). Переважна більшість дописувачів висловлювала свою підтримку таким заходам, нарікаючи на зміст програмного наповнення згаданих телеканалів та наводячи приклади конкретної інформації, трансляція якої може завдати шкоди безпеці держави.

Безпосередньо дотичним до зазначеної теми є питання дотримання телерадіоорганізаціями законодавчих норм щодо обсягів державної мови в ефірі. Як і в попередні періоди, продовжували надходити звернення з інформацією щодо порушень, на думку заявників, відповідних вимог законодавства (значна частина таких листів була переадресована регулятору за належністю Уповноваженим із захисту державної мови). Окремі звернення стали підставою для здійснення моніторингів телерадіоефіру з метою перевірки наданих фактів, на інші листи – у разі відсутності ознак порушень – було надано відповідь
з необхідними  роз’ясненнями.

Як тема інформаційної безпеки держави в цілому, так і питання особистісної безпеки та захисту від інформації, що містить елементи насилля та жорстокості, незмінно перебуває в полі зору глядацько-слухацької аудиторії. Дописувачів особливо турбує можливий негативний вплив такого телевізійного контенту на дитячу та підліткову аудиторію. У відповідях на такі листи  регуляторний орган насамперед звертає увагу, що згідно з чинним законодавством мовники самостійно ухвалюють рішення щодо трансляції тих чи інших передач, керуючись програмною концепцією мовлення та редакційною політикою каналу. Водночас, наголошується, що розуміючи важливість питань духовності та моральності суспільства, Національна рада в межах компетенції здійснює діяльність, спрямовану на захист глядацької аудиторії від можливого негативного впливу аудіовізуальної продукції. Здійснюючи моніторинги телеканалів, Національна рада відстежує, як компанії дотримуються вимог законодавчо передбаченої класифікації кіновідеопродукції в телеефірі та умов, передбачених державним прокатним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів, при виявленні порушень до телерадіоорганізацій застосовуються санкції згідно з чинним законодавством. Крім того, заявникам надається інформація щодо діяльності Робочої групи зі створення правил захисту дітей у медіа, до якої входять представники індустрії, регуляторного органу, громадських організацій, психологи, науковці, і якою розроблено вже п’ять відповідних саморегулівних актів. Також дописувачам повідомляється про законодавчо регламентоване право звертатися до телерадіоорганізацій із зауваженнями та пропозиціями щодо змісту конкретних програм або передач. Адже саме глядачі мають впливати на той чи інший канал, звертаючи увагу його керівництва і творчих працівників на недопустимий зміст програм і передач.

У звітному періоді відчутно збільшився обсяг листів громадян з інформацією про можливе недотримання компаніями норм рекламного законодавства. Зокрема надійшла низка звернень стосовно демонстрування в ефірі деяких вітчизняних телеканалів реклами медалі «30 років Україні». На підставі цих звернень було здійснено моніторинг телеефіру, за результатами якого Національна рада звернулася до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо вжиття відповідних заходів реагування у межах компетенції.

Слід відзначити, що глядачі не лише інформують про зауважені ними можливі факти порушень рекламного законодавства, але часом і самі роблять спроби здійснювати відповідний моніторинг телепрограм, насамперед щодо обсягів реклами в ефірі, та повідомляють про його результати до Національної ради. Дякуючи дописувачам за активну громадянську позицію, регуляторний орган роз’яснює, на яких законодавчих нормах та чинниках базується фахове здійснення таких моніторингів.

Традиційно висвітлюються в листах телеглядачів питання, дотичні до діяльності провайдерів програмної послуги. У звітному періоді, окрім незмінної теми вартості послуг, стурбованість дописувачів викликала ситуація щодо вилучення з пакету послуг низки вітчизняних телеканалів ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ». У відповідь заявникам повідомлялося, що обов’язковому державному регулювання підлягає лише  питання забезпечення усім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги (телепрограми АТ «НСТУ» – «UA:Перший» і «Культура», ДП «Парламентський телеканал «Рада» та місцевих каналів, які мають ліцензії на ефірне мовлення і не здійснюють ретрансляції інших мовників). Стосовно решти програм комерційних мовників, то надання програмної послуги повинно здійснюватися на підставі угод на право розповсюдження (ретрансляцію) програм. Отже, це питання господарської діяльності суб’єктів інформаційного ринку, яке перебуває поза межами компетенції Національної ради. Водночас окремі звернення було надіслано безпосередньо до ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ» для розгляду та надання відповіді адресатам.

У першому півріччі минулого року особливої гостроти набула тема кодування супутникових телеканалів – тоді з неї надійшло більше трьохсот листів. Наразі це питання є вже досить з’ясованим і лише час від часу з’являється в листах дописувачів. А от тема впровадження цифрового мовлення не втратила своєї актуальності. Як і раніше, зміст скарг стосувався неякісного прийому сигналу, відсутності прийому цифрових програм у цілому в деяких районах або тимчасової відсутності певних програм. На більшість звернень Національна рада надавала ґрунтовні відповіді на підставі інформації, якою володіє відповідно до компетенції. Також деякі звернення було надіслано до провайдера цифрової загальнонаціональної телемережі ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, для вжиття відповідних заходів реагування.

Запити на отримання публічної інформації

 У першому півріччі 2021 року до Національної ради надійшло 46 запитів на отримання публічної інформації від юридичних та фізичних осіб.

Як і в попередні періоди, насамперед це прохання щодо надання копій документів за результатами діяльності регуляторного органу: рішень Національної ради, протоколів засідань, порядків денних засідань, фінансових звітів тощо. Також зміст запитів стосувався контактних даних телерадіоорганізацій, які внесено до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, статистичних даних щодо діяльності телерадіоорганізацій, інформації щодо структури власності, наданої телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги, суми заробітної плати керівництва та ін. Також, як і в минулому році, продовжують надходити запити від Громадської спілки «Коаліція аудіовізуальних і музичних прав», м. Київ, стосовно інформації, яка стосується діяльності провайдерів програмної послуги.

Не всі листи, оформлені як запити на отримання публічної інформації, є інформаційними запитами за своїм змістом. У такому разі надаються відповідні роз’яснення та надсилається відповідь згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

Відповіді на всі запити було надано вчасно, згідно зі статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Інформація про надходження та стан виконання запитів системно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної ради.

У цілому робота щодо опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації є сталою, безперебійною, ґрунтується на максимальному забезпеченні зворотного зв’язку та спрямована на ефективність кінцевого результату.

 

Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за 2020 рік

Упродовж 2020 року до Національної ради надійшло 1163 письмові звернення громадян, що майже на третину перевищує відповідний минулорічний показник.

Найбільш активними дописувачами були жителі столиці, які в цілому надіслали понад двісті звернень. Значна кількість листів надійшла з Харківської (114), Дніпропетровської (112), а також Львівської (77) та Київської (74) областей.

Кількість звернень за регіонами:

з/п

Назва регіону

Кількість

1

АР Крим

4

2

Вінницька

20

3

Волинська

21

4

Дніпропетровська

112

5

Донецька

51

6

Житомирська

19

7

Закарпатська

23

8

Запорізька

39

9

З-за кордону

2

10

Івано-Франківська

31

11

Київ

227

12

Київська

74

13

Кіровоградська

27

14

Луганська

24

15

Львівська

77

16

Миколаївська

38

17

Одеська

59

18

Полтавська

41

19

Рівненська

20

20

Сумська

33

21

Тернопільська

11

22

Харківська

114

23

Херсонська

37

24

Хмельницька

12

25

Черкаська

21

26

Чернівецька

12

27

Чернігівська

14

 

Всього:

1163

Якщо розглядати звернення за змістом, то можна виділити такі основні тематичні спрямування: кодування супутникових каналів; впровадження цифрового мовлення; дотримання рекламного законодавства; діяльність провайдерів програмної послуги; мова в ефірі ТРО (мовні квоти та ін.); зміст програмного наповнення; радіомовлення (ефірне,  проводове);  вибори;  інше (не належить до повноважень Національної ради, не відповідає вимогам звернення та ін.).

Першочергову стурбованість заявників викликало кодування супутникових телеканалів, оскільки з 29 січня 2020 року українські медіагрупи (1+1 Media, «Медіагрупа Україна», StarLightMedia та Inter Media Group) закодували свій супутниковий сигнал, керуючись необхідністю запровадження європейської практики кодування супутникового сигналу і посилення захисту своїх авторських прав на телевізійний продукт. Кодування передбачає, що абоненти за власним бажанням мають укласти договір на придбання спеціалізованого приймача супутникових телерадіопрограм та сплачувати відповідні щомісячні платежі.

З цього питання у цілому надійшло близько пів тисячі листів. Слід зазначити, що переважна більшість заявників – це представники соціально вразливих верств населення.

У відповідях регулятора наголошувалось, що Національна рада неодноразово звертала увагу медіагруп на можливі ризики кодування для інформаційної  безпеки  нашої  держави  та  виникнення  соціальної  напруги    у суспільстві. Водночас чинне законодавство надає всі підстави для реалізації телерадіоорганізаціям свого права на кодування сигналу. Дописувачів було поінформовано, що незважаючи на ситуацію довкола кодування сигналу провідних телеканалів, громадяни України можуть переглядати достатню кількість відкритих супутникових вітчизняних телепрограм з різними жанрами та тематичними напрямками. За результатами проведених моніторингів телерадіоорганізацій, які мають ліцензії на супутникове мовлення, зафіксовано понад 80 програм, які транслюються в некодованому вигляді. Зокрема відкритими   для   супутникового   перегляду   є   телеканали   «ICTV  Україна»,

«Україна  24»,  «ІНТЕР+»,  «1+1  International»,  які  можна  отримувати  на всій території покриття супутника, зокрема у Криму, в Донецькій і Луганській областях.

Не втратила своєї актуальності тема впровадження цифрового мовлення. Як і раніше, зміст скарг стосувався неякісного прийому сигналу, відсутності прийому цифрових програм у цілому в деяких районах або тимчасової відсутності певних програм. На більшість звернень Національна рада надавала ґрунтовні відповіді на підставі інформації, якою володіє відповідно до компетенції.

Зокрема, низка таких звернень стосувалася тимчасово окупованих та прилеглих до них територій. У відповідях акцентувалася увага на тому, що Національною радою, у зв’язку із встановленням нових потужних цифрових передавачів та з метою досягнення найбільшої ефективності розповсюдження програм телерадіомовлення на території ООС і районів, наближених до лінії розмежування в Донецькій,  Луганській  областях,  та  на  територію  АР  Крим з південних районів Херсонської області, наразі проводиться перепланування мережі цифрового наземного телевізійного мовлення. Це в свою чергу позитивно відобразиться на процесі отримання доступу до вітчизняного телебачення і радіомовлення українським громадянам, які мешкають на підконтрольних та тимчасово непідконтрольних територіях, а також створюватиме протидію інформаційному впливу російських пропагандистських телерадіопрограм, що проникають з тимчасово окупованих територій.

Окремі звернення було надіслано до провайдера цифрової загальнонаціональної телемережі ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, та ДП «Український державний центр радіочастот» для вжиття відповідних заходів реагування.

Зростання рівня громадянської активності в Україні в цілому знайшло своє безпосереднє відображення і в зверненнях до регуляторного органу. Почастішали листи з інформацією про факти щодо можливих ознак порушень норм чинного законодавства. Насамперед це стосувалося питань розпалювання національної чи релігійної ворожнечі, трансляції фільмів або передач, щодо яких діють законодавчо встановлені обмеження. У другому півріччі зросла кількість звернень, в яких порушувалось питання дотримання телерадіоорганізаціями законодавчо визначеного обсягу мовлення державною мовою в теле- та радіоефірі.

На підставі відповідних звернень громадян, а також звернень народних депутатів  України  та  представників  громадських  організацій,  які  надійшли у   звітному   періоді,   рішеннями    Національної    ради    було    призначено  19 перевірок діяльності телерадіоорганізацій.

Значну увагу приділяють дописувачі і питанням, дотичним до сфери захисту суспільної моралі. Зазвичай Національна рада здійснює моніторинги з метою перевірки вказаних у листах фактів.

Слід зазначити, що в ряді випадків наявна правова база не дає змоги оперативно реагувати на явища, які свідчать про можливе порушення норм суспільної моралі. Відтак, на сьогодні деякі  питання перебувають насамперед  у площині етичного кодексу мовлення. Заявникам повідомлялося, що Національна рада працює над створенням відповідного саморегулівного акта, розробленого за зразками аналогічних документів європейських країн, і вже відбулося обговорення його проекту за участі керівників загальнонаціональних мовників та громадськості.

У  період   карантину,   запровадженого   Кабінетом   Міністрів   України у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції, набули масового характеру звернення громадян – абонентів провайдерів програмної послуги щодо питань, пов’язаних з оплатою послуг та їх вартістю. Такі скарги надходили і раніше, однак із запровадженням карантинних обмежень їхня кількість відчутно збільшилась, оскільки почали виникати певні непорозуміння між споживачами та провайдерами, насамперед щодо термінів оплати, порушення яких спричинило в деяких випадках відключення послуги телебачення. Авторами таких звернень як правило були пенсіонери та інші представники соціально незахищених категорій населення.

Оскільки питання оплати та вартості послуг належать до сфери господарської діяльності компаній і перебувають поза межами компетенції регуляторного органу, Національна рада в більшості випадків надсилала такі звернення провайдерам з проханням розглянути та надати заявникам відповідь по суті. Водночас у безпосередніх відповідях дописувачам акцентувалась увага на тому, що зазначені питання можна вирішити в судовому порядку.

Як і в попередні періоди, надходили листи з інформацією про можливе недотримання компаніями норм рекламного законодавства. Здебільшого скарги стосувалися змісту рекламної продукції, відтак вони надсилалися за належністю до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Також нерідко висловлювались нарікання на перевищення законодавчо встановлених обсягів реклами в теле- та радіоефірі. У таких випадках у відповідях надавалася інформація про дії регулятора в межах законодавчо визначених норм (здійснення контролю та нагляду за дотриманням Закону України «Про рекламу» щодо спонсорства і порядку розповсюдження реклами на телебаченні і радіо).

На звітний період припало проведення в Україні місцевих виборів.  Відтак, на розгляді Національної ради перебували звернення, зміст яких стосувався порушень телерадіоорганізаціями виборчого законодавства. Окремі звернення було розглянуто на засіданнях Робочої групи Національної ради для здійснення нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства під час виборчої кампанії депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2020 році з прийняттям відповідних рішень.

Також серед листів громадян, які стосуються змісту програмного наповнення телеефіру, можна виділити низку звернень з наріканням на відсутність трансляції футбольних матчів в ефірі каналів мережі Т2. Основна кількість таких звернень надійшла наприкінці року.

 

У 2020 році до Національної ради надійшло 230 запитів на отримання публічної інформації від юридичних та фізичних осіб, що в декілька разів перевищує відповідний минулорічний показник (33).

Більш як половину загальної кількості запитів (168) склали запити від Громадської спілки «Коаліція аудіовізуальних і музичних прав», м. Київ, стосовно інформації, яка стосується діяльності провайдерів програмної послуги.

Решта запитів – це насамперед прохання щодо надання копій документів за результатами діяльності регуляторного органу: рішень Національної ради, протоколів засідань, порядків денних засідань, фінансових звітів тощо. Також зміст запитів стосувався контактних даних телерадіоорганізацій, які внесено до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, статистичних даних щодо діяльності телерадіоорганізацій та ін.

Не всі листи, оформлені як запити на отримання публічної інформації, є інформаційними запитами за своїм змістом. У такому разі надаються відповідні роз’яснення та надсилається відповідь згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

Відповіді на всі запити було надано вчасно, згідно зі статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Інформація про надходження та стан виконання запитів системно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної ради.

Робота щодо опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації ґрунтується на максимальному забезпеченні зворотного зв’язку та спрямована на ефективність кінцевого результату.

 

Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за перше півріччя 2020 року

Додаток
до рішення Національної ради
30.07.2020 № 893

Перше півріччя 2020 року характеризується сплеском надходження письмових звернень до регуляторного органу.

Так, з початку року в Національній раді зареєстровано 791 звернення громадян, що значно перевищує відповідні показники попередніх періодів (перше півріччя 2019 року – 332 звернення, 2018-го – 440 звернень).

Уже традиційно найбільш активними дописувачами були жителі столиці, які в цілому надіслали близько півтори сотні звернень. Значна кількість листів надійшла також з Дніпропетровської (75), Харківської (73) та Львівської (60) областей.

Першочергову стурбованість заявників викликало кодування супутникових телеканалів, оскільки з 29 січня 2020 року українські медіагрупи (1+1 Media, «Медіагрупа Україна», StarLightMedia та Inter Media Group) закодували свій супутниковий сигнал, керуючись необхідністю запровадження європейської практики кодування супутникового сигналу і посилення захисту своїх авторських прав на телевізійний продукт. Кодування передбачає, що абоненти за власним бажанням мають укласти договір на придбання спеціалізованого приймача супутникових телерадіопрограм та сплачувати відповідні щомісячні платежі.

З цього питання у звітний період надійшло понад трьохсот листів. Слід зазначити, що переважна більшість заявників – це представники соціально вразливих верств населення.

У відповідях регулятора наголошувалось, що Національна рада неодноразово звертала увагу медіагруп на можливі ризики кодування для інформаційної безпеки нашої держави та виникнення соціальної напруги у суспільстві. Водночас  чинне законодавство надає всі підстави для реалізації телерадіоорганізаціям свого права на кодування сигналу. Дописувачів було поінформовано, що незважаючи на ситуацію довкола кодування сигналу провідних телеканалів, громадяни України можуть переглядати достатню кількість відкритих супутникових вітчизняних телепрограм з різними жанрами та тематичними напрямками. За результатами проведених моніторингів телерадіоорганізацій, які мають ліцензії на супутникове мовлення, зафіксовано понад 80 програм, які транслюються в некодованому вигляді. Наразі відкритими для супутникового перегляду є телеканали «ICTV Україна», «Україна 24», «ІНТЕР+», «1+1 International», які можна отримувати на всій території покриття супутника, зокрема у Криму, в Донецькій і Луганській областях.

Не втратила своєї актуальності тема впровадження цифрового мовлення. Як і раніше, зміст скарг стосувався неякісного прийому сигналу, відсутності прийому цифрових програм у цілому в деяких районах або тимчасової відсутності певних програм. На більшість звернень Національна рада надавала грунтовні відповіді на підставі інформації, якою володіє відповідно до компетенції.

Зокрема, низка таких звернень стосувалася тимчасово окупованих та прилеглих до них територій. У відповідях акцентувалася увага на тому, що Національною радою, у зв’язку із встановленням нових потужних цифрових передавачів та з метою досягнення найбільшої ефективності розповсюдження програм телерадіомовлення на території ООС і районів, наближених до лінії розмежування в Донецькій, Луганській областях, та на територію АР Крим з південних районів Херсонської області, наразі проводиться перепланування мережі цифрового наземного телевізійного мовлення. Це в свою чергу позитивно відобразиться на процесі отримання доступу до вітчизняного телебачення і радіомовлення українським громадянам, які мешкають на підконтрольних та тимчасово непідконтрольних територіях, а також створюватиме протидію інформаційному впливу російських пропагандистських телерадіопрограм, що проникають з тимчасово окупованих територій.

Окремі звернення було надіслано до провайдера цифрової загальнонаціональної телемережі ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, для вжиття відповідних заходів реагування.

Зростання рівня громадянської активності в Україні в цілому знайшло своє безпосереднє відображення і в зверненнях до регуляторного органу. Почастішали листи з інформацією про факти щодо можливих ознак порушень норм чинного законодавства. Насамперед це стосувалося питань розпалювання національної чи релігійної ворожнечі, трансляції фільмів або передач, щодо яких діють законодавчо встановлені обмеження,  а також обсягу мовлення державною мовою в теле- та радіоефірі.

На підставі відповідних звернень громадян, а також звернень народних депутатів України,  які надійшли у звітному періоді, рішеннями Національної ради було призначено чотири перевірки діяльності телерадіоорганізацій: ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ; ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів; ТОВ «ТРК «АКЦЕНТ», м. Лисичанськ Луганської обл.; ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ.

Значну увагу приділяють дописувачі і питанням, дотичним до сфери захисту суспільної моралі. Зазвичай Національна рада здійснює моніторинги з метою перевірки вказаних у листах фактів.

Слід зазначити, що в ряді випадків наявна правова база не дає змоги оперативно реагувати на явища, які свідчать про можливе порушення норм суспільної моралі. Відтак, на сьогодні деякі питання перебувають насамперед у площині етичного кодексу мовлення. Заявникам повідомлялося, що Національна рада працює над створенням відповідного саморегулівного акта, розробленого за зразками аналогічних документів європейських країн, і вже відбулося обговорення його проекту за участі керівників загальнонаціональних мовників та громадськості.

У період карантину, запровадженого Кабінетом Міністрів України у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції, набули масового характеру звернення громадян – абонентів провайдерів програмної послуги щодо питань, пов’язаних з оплатою послуг та їх вартістю. Такі скарги надходили і раніше, однак з квітня їхня кількість відчутно  збільшилась, оскільки почали виникати певні непорозуміння між споживачами та провайдерами, насамперед щодо термінів оплати, порушення яких спричинило в деяких випадках відключення послуги телебачення. Авторами таких звернень як правило були пенсіонери та інші представники соціально незахищених категорій населення.

Оскільки питання оплати та вартості послуг належать до сфери господарської діяльності компаній і перебувають поза межами компетенції регуляторного органу, Національна рада в більшості випадків надсилала такі звернення провайдерам з проханням розглянути та надати заявникам відповідь по суті. Водночас у безпосередніх відповідях дописувачам акцентувалась увага на тому, що зазначені питання можна вирішити в судовому порядку.

Як і в попередні періоди, надходили листи з інформацією про можливе  недотримання компаніями норм рекламного законодавства. Здебільшого скарги стосувалися змісту рекламної продукції, відтак вони надсилалися за належністю до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

 

Запити на отримання публічної інформації

У першому півріччі 2020 року до Національної ради надійшло 30 запитів на отримання публічної інформації від юридичних та фізичних осіб. Порівняно з минулим періодом їх кількість збільшилась (у 2019 році в цілому надійшло 33 запити).

Насамперед це прохання щодо надання копій документів за результатами діяльності регуляторного органу: рішень Національної ради, протоколів засідань, порядків денних засідань, фінансових звітів тощо. Також зміст запитів стосувався контактних даних телерадіоорганізацій, які внесено до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення,  статистичних даних щодо діяльності телерадіоорганізацій та ін.

Не всі листи, оформлені як запити на отримання публічної інформації, є інформаційними запитами за своїм змістом. У такому разі надаються відповідні роз’яснення та надсилається відповідь згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

Відповіді на всі запити було надано вчасно, згідно зі ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Інформація про надходження та стан виконання запитів системно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної ради.

Як і в попередні періоди, робота щодо опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації ґрунтується на максимальному забезпеченні зворотного зв’язку та спрямована на ефективність кінцевого результату.

Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за 2019 рік

Додаток
до рішення Національної ради
30.01.2020 № 85

Упродовж 2019 року до Національної ради надійшло 842 письмові звернення громадян. Як і в попередньому звітному періоді, більшість адресатів – це жителі столиці, від яких надійшло майже чверть загальної кількості звернень (196). Активними дописувачами були також жителі Дніпропетровської (78), Донецької (57), Запорізької (54), Київської (43), Львівської (45), Одеської (46) та Харківської областей (44).

Кількість звернень за регіонами:

з/п

Назва регіону

Кількість

1

АР Крим

1

2

Вінницька область

10

3

Волинська область

14

4

Дніпропетровська область

78

5

Донецька область

57

6

Житомирська область

14

7

Закарпатська область

13

8

Запорізька область

54

9

Івано-Франківська область

29

10

м. Київ

196

11

Київська область

43

12

Кіровоградська область

16

13

Луганська область

25

14

Львівська область

45

15

Миколаївська область

13

16

Одеська область

46

17

Полтавська область

26

18

Рівненська область

13

19

Сумська область

20

20

Тернопільська область

10

21

Харківська область

44

        22

Херсонська область

19

23

Хмельницька область

18

24

Черкаська область

18

25

Чернівецька область

7

26

Чернігівська область

11

27

З-за кордону

2

 

Всього:

842

Увага заявників насамперед була зосереджена на проблемах, дотичних до питання впровадження цифрового мовлення. Зміст скарг стосувався неякісного прийому сигналу, відсутності прийому цифрових програм у цілому в деяких районах або тимчасової відсутності певних програм. Значну кількість звернень було надіслано до провайдера цифрової загальнонаціональної телемережі ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, для вжиття відповідних заходів реагування.

На початок року припав виборчий процес чергових виборів Президента України. Відтак, на розгляді Національної ради перебували звернення, зміст яких стосувався порушень телерадіоорганізаціями виборчого законодавства (включення до інформаційних телерадіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів кандидатів на пост Президента України, незбалансований підхід до розміщення передвиборних матеріалів, прихована політична реклама тощо). Окремі звернення було розглянуто на засіданнях Робочої групи Національної ради для здійснення нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства під час виборчої кампанії Президента України у 2019 році з прийняттям відповідних рішень.

Безумовно, залишалася актуальною тема інформаційної безпеки та захисту вітчизняного телерадіопростору від існуючих загроз як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Листи заявників містили факти щодо трансляції компаніями фільмів чи передач, зміст яких може свідчити про ознаки порушення статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (не допускається використання телерадіоорганізацій для трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України, а також для трансляції аудіовізуальних творів, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв). Діючи в межах повноважень, регулятор здійснював відповідні моніторинги з метою перевірки зазначеної інформації, також окремі звернення надсилалися на адресу Державного агентства України з питань кіно, яке видає державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, ухвалює рішення щодо його анулювання та скасування державної реєстрації фільмів у випадках, передбачених чинним законодавством.

У центрі уваги глядацької та слухацької аудиторії продовжувало перебувати питання дотримання телерадіокомпаніями чинних законодавчих норм щодо мовних квот. Така зацікавленість є ознакою зростання громадянської активності українців. Однак, викладені в листах факти не завжди свідчать про порушення законодавства, оскільки дописувачі, як правило, не досить добре ознайомлені з існуючими вимогами щодо підрахунку обсягу мовлення державною мовою. Зазвичай авторам таких звернень надавалися відповідні роз’яснення з посиланням на законодавчі норми. Водночас деякі листи стали підставою для проведення моніторингу ефіру компаній.

Як і в попередні періоди, громадяни не залишалися байдужими до змісту програмного наповнення телерадіоефіру. Зауваження щодо жанрового спектру програм та передач, нарікання на ефірний продукт, який не відповідає нормам суспільної моралі, скарги щодо наявності недостовірної інформації – таким є перелік основних тем цих листів.

У більшості випадків Національна рада зверталася до керівництва телерадіоорганізацій з проханням розглянути відповідні питання на засіданні редакційної ради, а також наголошувала на необхідності дотримання компанією чинних законодавчих вимог. Крім того, авторам звернень повідомлялося про законодавчо регламентоване право телеглядачів і радіослухачів звертатися до телерадіоорганізацій із зауваженнями та пропозиціями щодо змісту конкретних програм або передач і отримувати письмово або безпосередньо у передачах відповідь на звернення.

Неодноразово об’єктами уваги дописувачів були факти, які могли б свідчити, на їхню думку, про недотримання компаніями норм рекламного законодавства. У відповідях Національної ради надавалася інформація про дії регулятора в межах законодавчо визначених норм (здійснення контролю та нагляду за дотриманням Закону України «Про рекламу» щодо спонсорства і порядку розповсюдження реклами на телебаченні і радіо), а листи, в яких йшлося про зміст рекламної продукції, як правило, надсилалися до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за належністю.

Значну кількість звернень громадян під кінець року викликала інформація щодо кодування супутникового сигналу у зв’язку з тим, що провідні українські медіагрупи намагаються запровадити європейську практику кодування супутникового сигналу з метою посилення захисту своїх авторських прав на телевізійний продукт та розвитку ринку платного телебачення. На такі звернення Національна рада надавала відповідь у межах компетенції, визначеної чинним законодавством.

У цілому роботу за результатами розгляду листів можна розподілити за кількома основними напрямами:

– надання відповіді після опрацювання звернення з відповідними структурними підрозділами Національної ради та представниками в областях;

– пересилання звернень до відповідних органів та установ у разі, якщо окреслене питання перебуває поза межами компетенції регулятора;

– здійснення моніторингу програм – у випадках, коли йдеться про ознаки

порушень з боку компаній;

– ухвалення рішень Національної ради за результатами перевірок діяльності ліцензіатів, здійснених на підставі чи з урахуванням звернень.

На підставі звернень громадян у 2019 році було  проведено дві позапланові перевірки діяльності вітчизняних телерадіоорганізацій щодо дотримання законодавчих вимог з подальшим розглядом їх результатів на засіданнях Національної ради. За результатами розгляду відповідними рішеннями Національної ради до ТОВ «ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР», м. Балаклія Харківської області, та ПП «ТРК «ТЕЛКОМ», смт Десна Чернігівської області, застосовано по дві санкції одночасно – «оголошення попередження» та «стягнення штрафу».

Слід зазначити, що продовжує утримуватись тенденція щодо надходження листів, насамперед електронних, які оформлено без дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян» – не вказано всі необхідні реквізити, передбачені статтею 5 зазначеного Закону (прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання), а отже, відповідно до статті 8 цього Закону такі листи визнаються анонімними і не підлягають розгляду та вирішенню. Про це в законодавчо встановлений термін повідомляється адресатам.

 

Запити на отримання публічної інформації

У звітному періоді в Національній раді опрацьовано 33 запити на отримання публічної інформації від юридичних та фізичних осіб.

Насамперед це прохання щодо надання копій документів за результатами діяльності регуляторного органу: рішень Національної ради, протоколів засідань тощо. Також зміст запитів стосувався даних телерадіоорганізацій, які внесено до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, та іншої інформації.

Однак, не всі листи, оформлені як запити на отримання публічної інформації, є інформаційними запитами за своїм змістом. У такому разі надаються відповідні роз’яснення та надсилається відповідь згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

Відповіді на всі запити було надано вчасно, згідно зі статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Інформація про надходження та стан виконання запитів системно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної ради.

Як і в попередні періоди, робота щодо опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації ґрунтується на максимальному забезпеченні зворотного зв’язку та спрямована на ефективність кінцевого результату.

 

Інформаційно-аналітична довідка за підсумками роботи зі зверненнями громадян за перше півріччя 2019 року

Додаток
до рішення Національної ради
18.07.2019 № 903

 

Упродовж першого півріччя 2019 року до Національної ради надійшло 332 письмові звернення громадян та 18 запитів на отримання публічної інформації.

Як і в попередньому аналогічному звітному періоді, більшість адресатів – це жителі столиці, від яких надійшло близько ста листів, що складає майже третину загальної кількості звернень. Активними дописувачами були також жителі Донецької (30) та Дніпропетровської областей (25).

Увага заявників насамперед була зосереджена на проблемах, дотичних до питання впровадження цифрового мовлення. Зміст скарг стосувався неякісного прийому сигналу, відсутності прийому цифрових програм у цілому в деяких районах або тимчасової відсутності певних програм.

Зокрема, низка звернень була спричинена ситуацією, яка склалася внаслідок того, що в окремих областях вежі Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення було відключено від енергопостачання у зв’язку з несплатою Концерном РРТ заборгованості енергопостачальникам. Оскільки вказана проблема стосувалася суто господарських відносин суб’єктів ринку телерадіомовлення і регулятор не мав законодавчих повноважень щодо її вирішення, заявникам було надано відповідні роз’яснення.

На звітний період припав виборчий процес чергових виборів Президента України. Відтак, на розгляді Національної ради перебували звернення, зміст яких стосувався порушень телерадіоорганізаціями виборчого законодавства (включення до інформаційних телерадіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів кандидатів на пост Президента України; незбалансований підхід до розміщення передвиборних матеріалів, прихована політична реклама тощо). Окремі звернення було розглянуто на засіданнях Робочої групи Національної ради для здійснення нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства під час виборчої кампанії Президента України у 2019 році з прийняттям відповідних рішень.

Безумовно, залишалася актуальною тема інформаційної безпеки та захисту вітчизняного телерадіопростору від існуючих загроз як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Листи заявників містили факти щодо трансляції компаніями фільмів чи передач, зміст яких може свідчити про ознаки порушення статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (не допускається використання телерадіоорганізацій для трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України, а також для трансляції аудіовізуальних творів, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв). Діючи в межах повноважень, регулятор здійснював відповідні моніторинги з метою перевірки зазначеної інформації, також окремі звернення надсилалися на адресу Державного агентства України з питань кіно, яке видає державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, ухвалює рішення щодо його анулювання та скасування державної реєстрації фільмів у випадках, передбачених чинним законодавством.

У центрі уваги глядацької та слухацької аудиторії продовжувало перебувати питання дотримання телерадіокомпаніями чинних законодавчих норм щодо мовних квот. Така зацікавленість є ознакою зростання громадянської активності українців. Однак, викладені в листах факти не завжди свідчать про порушення законодавства, оскільки дописувачі, як правило, не досить добре ознайомлені з існуючими вимогами щодо підрахунку обсягу мовлення державною мовою. Зазвичай авторам таких звернень надавалися відповідні роз’яснення з посиланням на законодавчі норми. Водночас деякі листи стали підставою для проведення моніторингу ефіру компаній.

Як і в попередні періоди, громадяни не залишалися байдужими до змісту програмного наповнення телерадіоефіру. Зауваження щодо жанрового спектру програм та передач, нарікання на ефірний продукт, який не відповідає нормам суспільної моралі, скарги щодо наявності недостовірної інформації – таким є перелік основних тем цих листів.

У більшості випадків Національна рада зверталася до керівництва телерадіоорганізацій щодо необхідності вжиття заходів з метою вирішення ситуації, проханням врахувати побажання глядачів при подальшому формуванні програмного наповнення, а також наголошувала на необхідності дотримання компанією чинних законодавчих вимог.

Неодноразово об’єктами уваги дописувачів були факти, які могли б свідчити, на їхню думку, про недотримання компаніями норм рекламного законодавства. У відповідях Національної ради надавалася інформація про дії регулятора в межах законодавчо визначених норм (здійснення контролю та нагляду за дотриманням Закону України «Про рекламу» щодо спонсорства і порядку розповсюдження реклами на телебаченні і радіо), а листи, в яких йшлося про зміст рекламної продукції, як правило, надсилалися до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за належністю.

Слід зазначити, що продовжує утримуватись тенденція щодо надходження листів, насамперед електронних, які оформлено без дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян» – не вказано всі необхідні реквізити, передбачені статтею 5 зазначеного Закону (прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання), а отже, відповідно до статті 8 цього Закону такі листи визнаються анонімними і не підлягають розгляду та вирішенню. Про це в законодавчо встановлений термін повідомляється адресатам.

 

Запити на отримання публічної інформації

У першому півріччі 2019 році в Національній раді опрацьовано 18 запитів на отримання публічної інформації від юридичних та фізичних осіб.

Насамперед це прохання щодо надання копій документів за результатами діяльності регуляторного органу: рішень Національної ради, протоколів засідань, порядків денних засідань. Також зміст запитів стосувався контактних даних телерадіоорганізацій, які внесено до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення,  статистичних даних щодо діяльності телерадіоорганізацій та ін.

Не всі листи, оформлені як запити на отримання публічної інформації, є інформаційними запитами за своїм змістом. У такому разі надаються відповідні роз’яснення та надсилається відповідь згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

Відповіді на всі запити було надано вчасно, згідно зі ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Інформація про надходження та стан виконання запитів системно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної ради.

Як і раніше, робота щодо опрацювання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації ґрунтується на максимальному забезпеченні зворотного зв’язку та спрямована на ефективність кінцевого результату.

 

Завантажити більше публікацій


звернення до Національної ради:
Текст звернення *

* Поля, обов'язкові для заповнення