Звіт ЄАО про комерційну рекламу окреслює практичне бачення впровадження Директиви про аудіовізуальні медіапослуги - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Звіт ЄАО про комерційну рекламу окреслює практичне бачення впровадження Директиви про аудіовізуальні медіапослуги

Європейська аудіовізуальна обсерваторія оприлюднила новий звіт Iris Plus «Комерційна реклама в контексті перегляду Директиви про аудіовізуальні медіапослуги (AVMSD)» у жовтні 2017 року.

Метою звіту, доступного для безкоштовного завантаження тут, є стислий виклад реалій ринку та нових викликів, що постають в екосистемі цифрової реклами.

Вказана інформація є важливою в контексті аналізу чинного законодавства і в рамках перегляду Директиви про аудіовізуальні медіапослуги.

Для фахівців особливо цінними є численні ретельно складені порівняльні таблиці, викладені на 30 сторінках додатків до звіту.

Перший розділ містить стислий опис останніх тенденцій ринку, які призвели до перегляду Директиви: зростаючий ринок онлайн-реклами у 2016 році отримав більше фінансових вкладень в Європі, аніж аналогічний сегмент ТБ.

Водночас це зростання не є рівномірним для гравців, оскільки на Google Inc. та Facebook Inc. разом у 2016 р. припадало 20% світового ринку реклами.

Другий розділ перелічує правила, передбачені чинною Директивою: від загальних правил комерційної реклами щодо будь-яких видів аудіовізуальних послуг до специфічних, застосовних до телереклами, телепродажу та прихованої реклами.

Розділ також розглядає інші директиви, вказані в Директиві.

Розділ 3 аналізує національні практики впровадження згаданих правил: як загальних якісних обмежень, так і більш вузькоспрямованих щодо спонсорства та прихованої реклами, а також кількісних обмежень, застосовних до лінійних аудіовізуальних медіапослуг.

Окремі приклади транспонування до національного законодавства правил прихованої реклами та правило 12 хвилин (максимальна тривалість рекламного блоку на годину) викладені у Додатках 1, 2 і 3.

Само- та співрегулювання на міжнародному рівні та рівні ЄС розглянуті у розділі 4. Особливу увагу приділено рекламі шкідливої їжі та напоїв, а також алкоголю. Всебічний огляд схем само- та співрегулювання у комерційній рекламі у 28 країнах ЄС викладено в Додатку 4.

Важливі судові та адміністративні рішення на загальноєвропейському та національному рівнях вивчені в розділі 5.

Окремо досліджено визначення, обмеження реклами та жорсткі правила, застосовні до лінійних аудіовізуальних медіапослуг. Вичерпний аналіз найбільш значущих прецедентів і рішень регуляторних органів у 2012  –  2017 роках викладено в таблицях 5 і 6 Додатка.

У останньому розділі міститься огляд впроваджуваних реформ у рамках Директиви та аналіз пропозицій Європейської Комісії від травня 2016 року у світлі поправок, запропонованих Європейським Парламентом та Європейською Радою у травні 2017 року щодо визначень і загальних принципів телепродажу та реклами, а також положень щодо спонсорства та прихованої реклами.

Увесь процес перегляду визначень і загальних принципів окреслено в таблицях 7, 8 та 9 Додатка.

Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше